หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.30น.ที่ห้องแข่งขัน
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 1 ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 1 ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.30น.ที่ห้องแข่งขัน
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.30น.ที่ห้องแข่งขัน
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 18 ส.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.30น.ที่ห้องแข่งขัน
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง อเนกประสงค์ ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.30น.ที่ห้องแข่งขัน
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.30น.ที่ห้องแข่งขัน
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 2 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.30น.ที่ห้องแข่งขัน
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เต็นท์ 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เต็นท์ 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.30น.ที่ห้องแข่งขัน
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 1 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ศูนย์อาชีพ 1 ห้อง 1 17 ส.ค. 2556 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.30น.ที่ห้องแข่งขัน
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 17 ส.ค. 2556 09.00-14.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 1 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 1 17 ส.ค. 2556 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนชั้น ป.5/6 18 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป นำเสนอโครงงานทีมละไม่เกิน 10 นาที รายงานตัว 08.00-08.30 ที่ห้องแข่งขัน
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 1 18 ส.ค. 2556 09.00-14.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 1 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 18 ส.ค. 2556 09.00-14.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 2 18 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม 1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.ที่ห้องแข่งขัน
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม หอประชุม 21 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00 กำหนดการแข่งขันในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าข้าม หอประชุม 21 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00 กำหนดการแข่งขันในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม หอประชุม 21 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00 กำหนดการแข่งขันในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าข้าม หอประชุม 21 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00 กำหนดการแข่งขันในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 056 737080 ต่อ 31 นายบุญโยม เกยเลื่อน 089 858 7254, นายบัญชา คงทน 087 839 8792 E-mail : ntpbn1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]