หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
ระหว่าง วันที่ 17 - 18 เดือน สิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.5/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.5/2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.5/4 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ป.5/5 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.5/6 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/6 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ศุนย์ PEER Center 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ห้องประชุมชนานน 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/2 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/3 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ประชุมชนานน 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/1 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/4 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ (นอก) ห้อง ป.6/5 17 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 056 737080 ต่อ 31 นายบุญโยม เกยเลื่อน 089 858 7254, นายบัญชา คงทน 087 839 8792 E-mail : ntpbn1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]