หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 59 48 82.76% 6 10.34% 3 5.17% 1 1.72% 58
2 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 52 25 48.08% 11 21.15% 5 9.62% 11 21.15% 52
3 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 42 24 57.14% 5 11.9% 4 9.52% 9 21.43% 42
4 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 41 23 56.1% 12 29.27% 3 7.32% 3 7.32% 41
5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 51 23 46.94% 10 20.41% 7 14.29% 9 18.37% 49
6 โรงเรียนเสรีศึกษา 26 20 83.33% 2 8.33% 1 4.17% 1 4.17% 24
7 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 34 17 50% 7 20.59% 1 2.94% 9 26.47% 34
8 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 37 16 43.24% 12 32.43% 5 13.51% 4 10.81% 37
9 โรงเรียนบ้านนางั่ว 34 15 44.12% 10 29.41% 5 14.71% 4 11.76% 34
10 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 30 15 51.72% 7 24.14% 2 6.9% 5 17.24% 29
11 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 22 15 68.18% 6 27.27% 0 0% 1 4.55% 22
12 โรงเรียนบ้าน กม.2 29 15 51.72% 5 17.24% 4 13.79% 5 17.24% 29
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 20 15 75% 4 20% 0 0% 1 5% 20
14 โรงเรียนบ้านดงขุย 20 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 27 13 48.15% 9 33.33% 3 11.11% 2 7.41% 27
16 โรงเรียนบ้านวังหิน 33 13 39.39% 8 24.24% 4 12.12% 8 24.24% 33
17 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 20 13 65% 3 15% 2 10% 2 10% 20
18 โรงเรียนเทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 18 13 72.22% 3 16.67% 1 5.56% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 26 12 46.15% 7 26.92% 4 15.38% 3 11.54% 26
20 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 24 12 50% 6 25% 3 12.5% 3 12.5% 24
21 โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 15 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
22 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 27 10 37.04% 12 44.44% 2 7.41% 3 11.11% 27
23 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 21 10 47.62% 3 14.29% 4 19.05% 4 19.05% 21
24 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 14 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
25 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 14 10 71.43% 1 7.14% 0 0% 3 21.43% 14
26 โรงเรียนบ้านหัวนา 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านยางลาด 24 8 33.33% 9 37.5% 3 12.5% 4 16.67% 24
29 โรงเรียนบ้านชอนไพร 20 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
30 โรงเรียนบ้านวังศาล 17 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนบ้านลาดแค 25 8 32% 5 20% 3 12% 9 36% 25
32 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 15 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 3 20% 15
33 โรงเรียนบ้านโตก 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 12 8 66.67% 0 0% 2 16.67% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนโฆษิตวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านขมวด 21 7 33.33% 8 38.1% 2 9.52% 4 19.05% 21
37 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 26 7 26.92% 7 26.92% 4 15.38% 8 30.77% 26
38 โรงเรียนบ้านป่าแดง 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 14 7 50% 4 28.57% 0 0% 3 21.43% 14
40 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
41 โรงเรียนสายสมร 13 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
42 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 22 6 27.27% 4 18.18% 4 18.18% 8 36.36% 22
43 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 18 6 33.33% 4 22.22% 4 22.22% 4 22.22% 18
44 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 18 6 35.29% 3 17.65% 1 5.88% 7 41.18% 17
45 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 11 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
46 โรงเรียนบ้านป่าบง 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านป่าเลา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านสะเดียง 16 5 31.25% 6 37.5% 2 12.5% 3 18.75% 16
49 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 12 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
50 โรงเรียนบ้านหนองกลอย 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
51 โรงเรียนบ้านโคกยาว 15 5 33.33% 3 20% 3 20% 4 26.67% 15
52 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนบ้านนา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
54 โรงเรียนบ้านบุฉนวน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนบ้านดง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
56 โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 14 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
58 โรงเรียนบ้านระวิง 15 4 26.67% 5 33.33% 2 13.33% 4 26.67% 15
59 โรงเรียนบ้านกกจั่น 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านวังหินซอง 13 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
61 โรงเรียนบ้าน กม.28 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
62 โรงเรียนบ้านกกไทร 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
63 โรงเรียนบ้านดงลาน 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนบ้านโคก 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านซับเจริญ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 8 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
69 โรงเรียนบ้านนายม 10 4 50% 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 8
70 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
71 โรงเรียนบ้านท่าพล 12 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
72 โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 12 3 25% 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 12
73 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 14 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 7 50% 14
74 โรงเรียนบ้านพนานิคม 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
77 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านซับขลุง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนน้ำเดื่อใต้ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
81 โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านวังรวก 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
84 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านพี้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
89 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านวังพลับ 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
91 โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
92 โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
93 โรงเรียนบ้านคลองสาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านเขาขาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
97 โรงเรียนธาราคีรี 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านโตกใต้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนวัชรชัย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนบ้านอมกง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านเขาสัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 7 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านดงลึก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านด่านช้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านกล้วย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านวังซอง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 5 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
117 โรงเรียนบ้านซับข่อย 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
118 โรงเรียนบ้านยางกุด 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
119 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนบ้านผาทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านหนองตาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
124 โรงเรียนบ้านนาป่า 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านโนนตูม 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
126 โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านห้วยตูม 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
128 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านทางข้าม 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
131 โรงเรียนบ้านคลองขุด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
135 โรงเรียนบ้านหลุง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนกิตติพิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านคลองบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านซับสีทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านพลำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านวังจาน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
146 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
147 โรงเรียนบ้านหนองระมาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
148 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ 056 737080 ต่อ 31 นายบุญโยม เกยเลื่อน 089 858 7254, นายบัญชา คงทน 087 839 8792 E-mail : ntpbn1@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]