สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 28 12 6 46 48 6 3 1 57
2 เมืองเพชรบูรณ์ 14 9 4 27 25 11 5 11 41
3 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 9 3 5 17 24 5 4 9 33
4 บ้านท่าข้าม 8 6 4 18 23 10 7 9 40
5 บ้านห้วยสะแก 7 9 8 24 23 12 3 3 38
6 บ้านสามแยกวังชมภู 7 3 3 13 13 3 2 2 18
7 บ้านหัวนา 7 3 0 10 10 1 0 1 11
8 บ้าน กม.2 7 2 3 12 15 5 4 5 24
9 บ้านโป่งหว้า 6 4 2 12 17 7 1 9 25
10 อนุบาลวังโป่ง 6 3 4 13 15 7 2 5 24
11 บ้านดงมูลเหล็ก 6 2 1 9 8 0 2 2 10
12 บ้านวังหิน 6 0 5 11 13 8 4 8 25
13 บ้านศาลาลาย 5 4 0 9 7 4 0 3 11
14 บ้านคลองปลาหมอ 5 1 3 9 12 7 4 3 23
15 บ้านสะแกงาม 5 1 3 9 6 4 4 8 14
16 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 4 6 5 15 15 4 0 1 19
17 อนุบาลชนแดน 4 6 2 12 16 12 5 4 33
18 บ้านเขาชะโงก 4 5 5 14 12 6 3 3 21
19 เสรีศึกษา 4 5 3 12 20 2 1 1 23
20 บ้านนางั่ว 4 3 5 12 15 10 5 4 30
21 บ้านขมวด 4 2 2 8 7 8 2 4 17
22 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 4 2 2 8 7 1 1 0 9
23 บ้านดง 4 0 1 5 5 1 1 1 7
24 เทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 3 4 3 10 13 3 1 1 17
25 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 4 1 8 9 1 1 0 11
26 บ้านดงขุยใต้ 3 3 1 7 10 1 0 3 11
27 บ้านตะเบาะ 3 2 4 9 10 12 2 3 24
28 บ้านดงขุย 3 2 3 8 14 4 1 1 19
29 บ้านสะเดียง 3 2 2 7 5 6 2 3 13
30 บ้านซับเปิบ 3 2 0 5 8 4 0 3 12
31 บ้านชอนไพร 3 1 4 8 8 6 3 3 17
32 บ้านวังแช่กลอย 3 1 1 5 11 1 1 2 13
33 สายสมร 3 1 1 5 6 5 1 0 12
34 บ้านเนินสง่า 3 0 2 5 10 2 0 2 12
35 บ้านนายม 3 0 0 3 4 0 1 3 5
36 คลองห้วยนาพัฒนาการ 2 9 4 15 15 6 0 1 21
37 โฆษิตวิทยา 2 3 1 6 8 0 0 0 8
38 บ้านโนนสะอาด 2 3 1 6 7 7 4 8 18
39 บ้านระวิง 2 3 0 5 4 5 2 4 11
40 บ้านโตก 2 2 0 4 8 2 1 0 11
41 บ้านสักแห้ง 2 2 0 4 6 3 1 7 10
42 บ้านป่าบง 2 2 0 4 6 2 1 0 9
43 บ้านวังศาล 2 1 3 6 8 6 2 1 16
44 บ้านปากน้ำ 2 0 3 5 6 3 0 2 9
45 บ้านตะกุดเป้า 2 0 0 2 3 1 0 0 4
46 บ้านถ้ำน้ำบัง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
47 บ้านหนองใหญ่ 1 3 5 9 13 9 3 2 25
48 บ้านโพธิ์ทอง 1 3 2 6 10 3 4 4 17
49 บ้านโคกยาว 1 3 0 4 5 3 3 4 11
50 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1 3 0 4 5 3 2 1 10
51 บ้านหนองกลอย 1 2 2 5 5 4 3 0 12
52 บ้านถ้ำแก้ว 1 2 0 3 3 2 0 1 5
53 บ้านเฉลียงลับ 1 2 0 3 3 0 0 1 3
54 บ้านลาดแค 1 1 3 5 8 5 3 9 16
55 บ้านยางลาด 1 1 2 4 8 9 3 4 20
56 บ้านท่ากกตาล 1 1 2 4 3 5 1 3 9
57 บ้าน กม.28 1 1 1 3 4 3 2 2 9
58 บ้านเขาน้อย 1 1 1 3 3 1 0 1 4
59 บ้านดงลาน 1 1 0 2 4 3 1 1 8
60 บ้านไร่ฝาย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
61 บ้านไทรงาม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
62 บ้านกกจั่น 1 0 5 6 4 4 1 0 9
63 บ้านวังใหญ่ 1 0 2 3 3 2 1 2 6
64 บ้านวังรวก 1 0 0 1 3 0 1 1 4
65 บ้านโป่งตาเบ้า 1 0 0 1 2 0 1 4 3
66 บ้านไร่เหนือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 บ้านป่าเลา 0 3 1 4 6 2 1 0 9
68 บ้านป่าแดง 0 2 1 3 7 4 1 1 12
69 บ้านบุฉนวน 0 2 1 3 5 2 0 1 7
70 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 0 2 0 2 5 6 0 1 11
71 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 0 1 2 3 5 1 0 0 6
72 บ้านกงกะยาง 0 1 2 3 4 3 0 2 7
73 บ้านห้วยผักไล 0 1 1 2 4 6 2 2 12
74 บ้านท่าพล 0 1 1 2 3 6 1 2 10
75 บ้านห้วยใหญ่ 0 1 1 2 3 3 1 7 7
76 บ้านโคกสำราญ 0 1 1 2 2 4 0 0 6
77 บ้านอมกง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
78 บ้านนา 0 1 0 1 5 2 0 1 7
79 บ้านใหม่วังตะเคียน 0 1 0 1 4 1 0 3 5
80 บ้านน้ำลัด 0 1 0 1 4 0 0 1 4
81 บ้านห้วยงาช้าง 0 1 0 1 3 3 0 0 6
82 บ้านโป่งนกแก้ว 0 1 0 1 3 1 0 0 4
83 บ้านเขาขาด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านกุฏิพระ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
85 วัชรชัย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
86 บ้านคลองห้วยนา 0 1 0 1 1 3 1 2 5
87 บ้านกล้วย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
88 บ้านยางกุด 0 1 0 1 1 0 0 2 1
89 ลูกจันทน์ปิยะอุย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
90 บ้านวังโค้ง 0 0 2 2 6 4 4 4 14
91 บ้านทุ่งหินปูน 0 0 2 2 2 1 0 3 3
92 ประสิทธิ์วิทยา 0 0 2 2 1 2 0 1 3
93 บ้านกกไทร 0 0 1 1 4 3 2 1 9
94 บ้านโคก 0 0 1 1 4 3 1 0 8
95 บ้านซับเจริญ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
96 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 0 0 1 1 2 2 1 2 5
97 บ้านวังพลับ 0 0 1 1 2 1 2 2 5
98 บ้านคลองสาร 0 0 1 1 2 1 0 0 3
99 บ้านทรัพย์พุทรา 0 0 1 1 1 3 1 2 5
100 บ้านคลองน้ำคัน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
101 บ้านด่านช้าง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
102 บ้านวังซอง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
103 บ้านโนนตูม 0 0 1 1 0 3 0 1 3
104 บ้านเขาคณฑา 0 0 1 1 0 2 0 1 2
105 บ้านเขาบ่อทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
106 บ้านวังหินซอง 0 0 0 0 4 3 4 2 11
107 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
108 บ้านพนานิคม 0 0 0 0 3 3 0 0 6
109 บ้านซับขลุง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
110 น้ำเดื่อใต้ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
111 บ้านพี้ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
112 บ้านตะกุดจั่น 0 0 0 0 2 2 1 0 5
113 บ้านบุ่งกกเรียง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
114 ธาราคีรี 0 0 0 0 2 0 1 1 3
115 บ้านโตกใต้ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
116 บ้านเขาสัก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านน้ำเดื่อ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
118 บ้านยางหัวลม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
119 บ้านดงลึก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
120 บ้านทุ่งแค 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านบุ่งคล้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
122 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 1 0 0 4 1
123 บ้านซับข่อย 0 0 0 0 1 0 0 2 1
124 บ้านผาทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านชัยมงคล 0 0 0 0 0 4 0 1 4
127 บ้านนาป่า 0 0 0 0 0 3 1 0 4
128 บ้านโคกหนองจอก 0 0 0 0 0 3 0 0 3
129 บ้านห้วยตูม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
130 บ้านลำป่าสักมูล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 บ้านทางข้าม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
132 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านหนองแหวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 บ้านห้วยแหน 0 0 0 0 0 1 0 3 1
136 บ้านหลุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
137 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านคลองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านคลองสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านซับสีทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านพลำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านวังจาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 สำราญราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
145 บ้านวังปลาช่อน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
146 ตาดหมอกวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
147 บ้านหนองระมาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านโนนตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 236 192 166 594 774 394 158 259 1,326