สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเพชรบูรณ์ 28 12 6 46 48 6 3 1 57
2 เมืองเพชรบูรณ์ 10 7 4 21 20 10 5 10 35
3 บ้านท่าข้าม 8 6 4 18 23 10 7 9 40
4 บ้านห้วยสะแก 7 7 6 20 22 9 3 3 34
5 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง 7 3 5 15 22 5 4 9 31
6 บ้านโป่งหว้า 6 4 2 12 17 7 1 9 25
7 อนุบาลวังโป่ง 6 3 4 13 15 7 2 5 24
8 บ้านดงมูลเหล็ก 6 2 1 9 8 0 2 2 10
9 บ้านสามแยกวังชมภู 5 3 3 11 11 3 2 2 16
10 บ้านคลองปลาหมอ 5 1 3 9 12 7 4 3 23
11 บ้านวังหิน 5 0 5 10 13 7 4 8 24
12 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 4 6 5 15 15 4 0 1 19
13 อนุบาลชนแดน 4 6 2 12 16 12 5 4 33
14 บ้านเขาชะโงก 4 5 5 14 12 6 3 3 21
15 เสรีศึกษา 4 5 3 12 20 2 1 1 23
16 บ้านนางั่ว 4 3 5 12 15 10 5 4 30
17 บ้านขมวด 4 2 2 8 7 8 2 4 17
18 โลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 4 2 2 8 7 1 1 0 9
19 เทศบาล 3 (ม.1-ม.3) 3 4 3 10 13 3 1 1 17
20 บ้านดงขุยใต้ 3 3 1 7 10 1 0 3 11
21 บ้าน กม.2 3 2 3 8 11 5 3 5 19
22 บ้านซับเปิบ 3 2 0 5 8 4 0 3 12
23 บ้านวังแช่กลอย 3 1 1 5 11 1 1 2 13
24 สายสมร 3 1 1 5 6 5 1 0 12
25 บ้านเนินสง่า 3 0 2 5 10 2 0 2 12
26 บ้านดง 3 0 1 4 4 1 1 1 6
27 บ้านนายม 3 0 0 3 4 0 1 3 5
28 คลองห้วยนาพัฒนาการ 2 9 4 15 15 6 0 1 21
29 โฆษิตวิทยา 2 3 1 6 8 0 0 0 8
30 บ้านโนนสะอาด 2 3 1 6 7 7 4 8 18
31 บ้านระวิง 2 3 0 5 4 5 2 4 11
32 บ้านโตก 2 2 0 4 8 2 1 0 11
33 บ้านป่าบง 2 2 0 4 6 2 1 0 9
34 บ้านวังศาล 2 1 3 6 8 6 2 1 16
35 บ้านสะเดียง 2 1 1 4 4 5 2 2 11
36 บ้านสักแห้ง 2 1 0 3 5 3 1 7 9
37 บ้านศาลาลาย 2 1 0 3 3 3 0 2 6
38 บ้านตะกุดเป้า 2 0 0 2 3 1 0 0 4
39 บ้านถ้ำน้ำบัง 2 0 0 2 3 0 0 0 3
40 บ้านหนองใหญ่ 1 3 5 9 13 9 3 2 25
41 บ้านโคกยาว 1 3 0 4 5 3 3 4 11
42 บ้านตะเบาะ 1 2 4 7 8 12 2 3 22
43 บ้านดงขุย 1 2 3 6 12 4 1 1 17
44 ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 2 1 4 5 1 0 0 6
45 บ้านถ้ำแก้ว 1 2 0 3 3 2 0 1 5
46 บ้านลาดแค 1 1 3 5 8 5 3 9 16
47 บ้านยางลาด 1 1 2 4 8 9 3 4 20
48 บ้านท่ากกตาล 1 1 2 4 3 5 1 3 9
49 บ้านชอนไพร 1 1 1 3 5 4 3 2 12
50 บ้านสะแกงาม 1 1 1 3 4 3 3 6 10
51 บ้าน กม.28 1 1 1 3 4 3 2 2 9
52 บ้านเขาน้อย 1 1 1 3 3 1 0 0 4
53 บ้านดงลาน 1 1 0 2 4 3 1 1 8
54 บ้านไร่ฝาย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
55 บ้านเฉลียงลับ 1 1 0 2 2 0 0 1 2
56 บ้านไทรงาม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 บ้านกกจั่น 1 0 4 5 4 4 0 0 8
58 บ้านปากน้ำ 1 0 3 4 5 3 0 2 8
59 บ้านวังใหญ่ 1 0 2 3 3 2 1 2 6
60 บ้านวังรวก 1 0 0 1 3 0 1 1 4
61 บ้านโป่งตาเบ้า 1 0 0 1 2 0 1 4 3
62 บ้านโพธิ์ทอง 0 3 2 5 9 3 4 4 16
63 บ้านป่าแดง 0 2 1 3 7 4 1 1 12
64 บ้านบุฉนวน 0 2 1 3 5 2 0 1 7
65 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 0 2 0 2 4 2 2 1 8
66 น้ำอ้อมประชาสรรค์ 0 1 2 3 5 1 0 0 6
67 บ้านกงกะยาง 0 1 2 3 4 3 0 2 7
68 บ้านห้วยผักไล 0 1 1 2 4 6 2 2 12
69 บ้านหนองกลอย 0 1 1 2 4 3 2 0 9
70 บ้านท่าพล 0 1 1 2 3 6 1 2 10
71 บ้านห้วยใหญ่ 0 1 1 2 3 3 1 7 7
72 บ้านโคกสำราญ 0 1 1 2 2 4 0 0 6
73 บ้านอมกง 0 1 1 2 2 0 0 0 2
74 บ้านนา 0 1 0 1 5 2 0 1 7
75 บ้านใหม่วังตะเคียน 0 1 0 1 4 1 0 3 5
76 บ้านน้ำลัด 0 1 0 1 4 0 0 1 4
77 บ้านห้วยงาช้าง 0 1 0 1 3 3 0 0 6
78 บ้านป่าเลา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
79 บ้านโป่งนกแก้ว 0 1 0 1 3 1 0 0 4
80 บ้านเขาขาด 0 1 0 1 2 1 0 0 3
81 บ้านกุฏิพระ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
82 วัชรชัย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
83 บ้านคลองห้วยนา 0 1 0 1 1 3 1 2 5
84 บ้านกล้วย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
85 บ้านยางกุด 0 1 0 1 1 0 0 2 1
86 ลูกจันทน์ปิยะอุย 0 1 0 1 1 0 0 1 1
87 บ้านวังโค้ง 0 0 2 2 6 4 4 4 14
88 บ้านทุ่งหินปูน 0 0 2 2 2 1 0 3 3
89 ประสิทธิ์วิทยา 0 0 2 2 1 2 0 1 3
90 บ้านกกไทร 0 0 1 1 4 3 2 1 9
91 บ้านโคก 0 0 1 1 4 3 1 0 8
92 บ้านซับเจริญ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
93 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 0 0 1 1 2 2 1 2 5
94 บ้านวังพลับ 0 0 1 1 2 1 2 2 5
95 บ้านคลองสาร 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 บ้านทรัพย์พุทรา 0 0 1 1 1 3 1 2 5
97 บ้านคลองน้ำคัน 0 0 1 1 1 1 0 1 2
98 บ้านด่านช้าง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
99 บ้านวังซอง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
100 บ้านโนนตูม 0 0 1 1 0 3 0 1 3
101 บ้านเขาคณฑา 0 0 1 1 0 2 0 1 2
102 บ้านเขาบ่อทอง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
103 บ้านวังหินซอง 0 0 0 0 4 3 4 2 11
104 บ้านน้ำเลา 0 0 0 0 4 3 0 0 7
105 ชุมชนบ้านน้ำร้อน 0 0 0 0 3 5 0 1 8
106 บ้านพนานิคม 0 0 0 0 3 3 0 0 6
107 บ้านซับขลุง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
108 น้ำเดื่อใต้ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
109 บ้านพี้ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
110 บ้านตะกุดจั่น 0 0 0 0 2 2 1 0 5
111 บ้านบุ่งกกเรียง 0 0 0 0 2 1 0 2 3
112 ธาราคีรี 0 0 0 0 2 0 1 1 3
113 บ้านโตกใต้ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
114 บ้านเขาสัก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
115 บ้านน้ำเดื่อ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
116 บ้านยางหัวลม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 บ้านดงลึก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
118 บ้านทุ่งแค 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านบุ่งคล้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 บ้านป่าม่วง 0 0 0 0 1 0 0 4 1
121 บ้านซับข่อย 0 0 0 0 1 0 0 2 1
122 บ้านหัวนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
123 บ้านผาทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านชัยมงคล 0 0 0 0 0 4 0 1 4
126 บ้านนาป่า 0 0 0 0 0 3 0 0 3
127 บ้านโคกหนองจอก 0 0 0 0 0 3 0 0 3
128 บ้านห้วยตูม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
129 บ้านลำป่าสักมูล 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 บ้านทางข้าม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
131 บ้านคลองขุด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
132 บ้านหนองแหวน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
133 บ้านโคกเจริญ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านห้วยแหน 0 0 0 0 0 1 0 3 1
135 บ้านหลุง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 กิตติพิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านคลองบง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านคลองสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านซับสีทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 บ้านพลำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านวังจาน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 สำราญราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
144 บ้านวังปลาช่อน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
145 ตาดหมอกวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 3 0
146 บ้านหนองระมาน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
147 บ้านโนนตะแบก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 194 171 155 520 720 380 151 252 1,251