หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนสิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 4 29 ส.ค. 2556 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 5 29 ส.ค. 2556 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 3 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 6 29 ส.ค. 2556 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก หอประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก หอประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก หอประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมครู 29 ส.ค. 2556 09.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมครู 29 ส.ค. 2556 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก หอประชุม 29 ส.ค. 2556 09.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 1 29 ส.ค. 2556 09.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 ส.ค. 2556 09.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง มัธยมศึกษาปีที่ 3 29 ส.ค. 2556 09.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 1 29 ส.ค. 2556 09.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 2 29 ส.ค. 2556 09.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3 29 ส.ค. 2556 09.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ประถมศึกษาปีที่ 3 29 ส.ค. 2556 09.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก อาคาร 2 ห้อง อนุบาล 2 29 ส.ค. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 08-82735822Sillapa.net
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่nvoการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เชต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184