หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 29-30 เดือนสิงหาคม 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ใต้ถุนอาคารผู้บริหาร (ทิศเหนือ) 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง ใต้ถุนอาคารผู้บริหาร (ทิศเหนือ) 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ที่จอดรถด้านหลังอาคารไม้ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง ที่จอดรถด้านหลังอาคารไม้ 30 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ถนนคอนกรีตด้านทิศเหนือ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง ถนนคอนกรีตด้านทิศเหนือ 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ถนนคอนกรีตด้านทิศเหนือ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารรวมน้ำใจ (หน้าเสาธง) 29 ส.ค. 2556 09.00-11.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง ถนนคอนกรีตด้านทิศเหนือ 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารรวมน้ำใจ (หน้าเสาธง) 30 ส.ค. 2556 09.00-11.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง ที่จอดรถด้านหลังอาคารไม้ 30 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
12 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 30 ส.ค. 2556 09.00 น. -12.00
-
13 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ที่จอดรถด้านหลังอาคารไม้ 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ด้านหลังอาคารผู้บริหาร (ทิศเหนือ) 29 ส.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง ด้านหลังอาคารผู้บริหาร (ทิศเหนือ) 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ (ถนนเส้นหลัง) 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ (ถนนเส้นหลัง) 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง ด้านหลังอาคารผู้บริหาร (ทิศเหนือ) 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง ด้านหลังอาคารผู้บริหาร (ทิศเหนือ) 30 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -14.00
-
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 2556 09.00 น. -12.00
-
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 30 ส.ค. 2556 09.00 น. -12.00
-
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -11.00
-
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 30 ส.ค. 2556 09.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -14.00
-
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -12.00
-
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -14.00
-
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 29 ส.ค. 2556 13.00 น. -16.00
-
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า อาคารเฉลิมราษฎร์ ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ส.ค. 2556 09.00 น. -12.00
-
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 30 ส.ค. 2556 09.00 น. -12.00
-
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง เวทีอาคารรวมน้ำใจ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง เวทีอาคารรวมน้ำใจ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงขวาง เวทีอาคารรวมน้ำใจ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงขวาง เวทีอาคารรวมน้ำใจ 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 08-82735822Sillapa.net
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่nvoการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เชต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184