หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 43 22 51.16% 17 39.53% 2 4.65% 2 4.65% 43
2 โรงเรียนผดุงวิทย์ 40 22 55% 11 27.5% 3 7.5% 4 10% 40
3 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 33 22 66.67% 5 15.15% 4 12.12% 2 6.06% 33
4 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 41 18 48.65% 6 16.22% 4 10.81% 9 24.32% 37
5 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 29 18 66.67% 6 22.22% 3 11.11% 0 0% 27
6 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 38 16 45.71% 9 25.71% 6 17.14% 4 11.43% 35
7 โรงเรียนเมตตาวิทยา 30 16 53.33% 6 20% 3 10% 5 16.67% 30
8 โรงเรียนบ้านศิลา 23 16 69.57% 3 13.04% 2 8.7% 2 8.7% 23
9 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 34 15 45.45% 10 30.3% 4 12.12% 4 12.12% 33
10 โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
11 โรงเรียนบ้านแก่งโตน 34 14 41.18% 9 26.47% 7 20.59% 4 11.76% 34
12 โรงเรียนบ้านห้วยลาด 30 14 46.67% 9 30% 4 13.33% 3 10% 30
13 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 22 13 59.09% 2 9.09% 2 9.09% 5 22.73% 22
14 โรงเรียนบ้านโคกมน 34 12 42.86% 5 17.86% 6 21.43% 5 17.86% 28
15 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ 23 11 50% 3 13.64% 3 13.64% 5 22.73% 22
16 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า 23 10 43.48% 5 21.74% 2 8.7% 6 26.09% 23
17 โรงเรียนบ้านวังบาล 22 10 47.62% 4 19.05% 0 0% 7 33.33% 21
18 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ 21 9 47.37% 4 21.05% 1 5.26% 5 26.32% 19
19 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 15 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
20 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 16 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
21 โรงเรียนบ้านวังร่อง 28 8 28.57% 11 39.29% 4 14.29% 5 17.86% 28
22 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 25 8 33.33% 4 16.67% 6 25% 6 25% 24
23 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 21 8 40% 2 10% 4 20% 6 30% 20
24 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 28 7 25% 9 32.14% 5 17.86% 7 25% 28
25 โรงเรียนบ้านห้วยสวิง 18 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
26 โรงเรียนบ้านวังรู 17 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนบ้านวังกวาง 18 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
28 โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 15 7 46.67% 3 20% 2 13.33% 3 20% 15
29 โรงเรียนบ้านนายาว 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 13 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
31 โรงเรียนบ้านฝาย 27 6 23.08% 14 53.85% 3 11.54% 3 11.54% 26
32 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 25 6 24% 7 28% 5 20% 7 28% 25
33 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 17 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
34 โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง 15 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 14 6 42.86% 5 35.71% 0 0% 3 21.43% 14
36 โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ 16 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
38 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ 15 6 40% 2 13.33% 4 26.67% 3 20% 15
39 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
40 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 19 5 26.32% 8 42.11% 4 21.05% 2 10.53% 19
41 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
42 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว 16 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 4 25% 16
43 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
44 โรงเรียนบ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 16 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 6 40% 15
45 โรงเรียนบ้านห้วยลาน 15 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 6 46.15% 13
46 โรงเรียนบ้านดงขวาง 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
47 โรงเรียนบ้านซำภู 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านวังยาว 20 4 20% 6 30% 5 25% 5 25% 20
49 โรงเรียนบ้านน้ำชุน 16 4 28.57% 6 42.86% 3 21.43% 1 7.14% 14
50 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 4 25% 16
51 โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
52 โรงเรียนบ้านป่าบง 13 4 36.36% 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
54 โรงเรียนบ้านกกโอ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
55 โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองยาว 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
57 โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านหินฮาว 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านท่าโก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านตาดกลอย 13 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
62 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
63 โรงเรียนบ้านท่าขาม 20 3 15% 3 15% 4 20% 10 50% 20
64 โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ) 11 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
65 โรงเรียนบูรณวิทยา 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
66 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 15 3 20% 2 13.33% 6 40% 4 26.67% 15
67 โรงเรียนบ้านวังมล 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
68 โรงเรียนบ้านฝายวังบอน 8 3 37.5% 1 12.5% 4 50% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านบึง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 15 2 14.29% 9 64.29% 3 21.43% 0 0% 14
71 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 11 2 18.18% 7 63.64% 1 9.09% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
73 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านอีเลิศ 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
75 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
77 โรงเรียนบ้านวังเวิน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านซำม่วง 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
80 โรงเรียนบ้านหนองปลา 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
81 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
82 โรงเรียนบ้านห้วยสนามทราย 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
83 โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
84 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านพร้าว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา 12 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 11
90 โรงเรียนบ้านห้วยกอก 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านหัวนา 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
92 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านห้วยข่อย 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านกลาง 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
95 โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านหนองเล 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
97 โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
98 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านบุ่ง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนเมตตาศึกษา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านกกกะบก 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
103 โรงเรียนบ้านร่องดู่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านวังขอนดู่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านท่ากกแก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านวังก้นหวด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านปากออก 6 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
113 โรงเรียนวัดศรีทอง 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
114 โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
115 โรงเรียนบ้านหินโง่น 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
117 โรงเรียนบ้านดงทิพย์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านไร่นางาม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนศรีไพรวิทยา 11 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 8
120 โรงเรียนบ้านฟองใต้ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
121 โรงเรียนบ้านลานบ่า 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านโนนทอง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
124 โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
125 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
126 โรงเรียนบ้านนาแซง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
127 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านปากดุก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
130 โรงเรียนบ้านดงคล้อ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
131 โรงเรียนบ้านนาเกาะ 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
132 โรงเรียนบ้านท่าผู 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
133 โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
135 โรงเรียนบ้านแก่งยาว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านนครเดิด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านฝายนาแซง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
141 โรงเรียนบ้านจางวาง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านส้มเลา 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหัวนาเลา 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
145 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
146 โรงเรียนบ้านน้ำขอบ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
147 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
148 โรงเรียนบ้านภูปูน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
149 โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
150 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 08-82735822Sillapa.net
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่nvoการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เชต 2
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
 

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/index.php on line 184