หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล   080-1674356
2 โรงเรียนบ้านราหุล นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล   080-1674356
3 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล   080-1674356

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]