หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 29 27 93.1% 0 0% 2 6.9% 0 0% 29
2 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 17 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
3 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 20 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
4 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 15 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
5 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ 15 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
6 โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 14 10 71.43% 1 7.14% 3 21.43% 0 0% 14
7 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 14 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
8 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
9 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
11 โรงเรียนบ้านกลาง 13 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
12 โรงเรียนบ้านคลองทราย 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
14 โรงเรียนบ้านวังขอน 13 9 75% 0 0% 3 25% 0 0% 12
15 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
16 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
17 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
18 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 14 8 57.14% 1 7.14% 4 28.57% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนบ้านคลองดู่ 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
20 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 13 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
21 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
22 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
23 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
24 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
25 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
26 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
27 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
28 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
29 โรงเรียนบ้านปากตก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
31 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้าน กม.35 9 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
33 โรงเรียนบ้านกองทูล 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
34 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
35 โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
39 โรงเรียนอุดมวิทยา 9 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้าน กม.30 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
41 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
42 โรงเรียนบ้านราหุล 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
43 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
44 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนแสงธรรมวิทยา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
50 โรงเรียนบ้านคลองยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านจัดสรร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านเนินคนธา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
56 โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
57 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
60 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านรังย้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านลำนารวย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองหมู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนศิริรัตน์วิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านซับบอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
70 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านวังท่าดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
80 โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
81 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านดาดอุดม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านท่าแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านโคกหิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านพุขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหัวโตก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านเขาพลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านโคกสง่า(วิเชียรบุรี) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านโคกสง่า(หนองไผ่) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนวีรสัมพันธ์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านตีบใต้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
110 โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
111 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
112 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านกันจุ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านซับตะแบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนบ้านท่าสวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนบ้านท่าโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านป่าคาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านวังขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านสระกรวด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองแจง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านเข็มทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านพญาวัง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านยางสาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านหินดาดน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
144 โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]