หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 61 47 78.33% 4 6.67% 4 6.67% 5 8.33% 60
2 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 57 34 68% 11 22% 3 6% 2 4% 50
3 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 43 30 73.17% 7 17.07% 2 4.88% 2 4.88% 41
4 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 32 24 77.42% 5 16.13% 0 0% 2 6.45% 31
5 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 29 21 77.78% 5 18.52% 1 3.7% 0 0% 27
6 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 33 14 45.16% 12 38.71% 2 6.45% 3 9.68% 31
7 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 18 14 77.78% 2 11.11% 1 5.56% 1 5.56% 18
8 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 29 13 46.43% 9 32.14% 2 7.14% 4 14.29% 28
9 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 25 12 50% 6 25% 2 8.33% 4 16.67% 24
10 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 18 12 66.67% 3 16.67% 1 5.56% 2 11.11% 18
11 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 18 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
12 โรงเรียนเจริญศิลป์ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 16 10 66.67% 1 6.67% 1 6.67% 3 20% 15
14 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 14 9 69.23% 0 0% 4 30.77% 0 0% 13
15 โรงเรียนบ้านนาหลวง 11 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
16 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 17 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
17 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
18 โรงเรียนบ้านคุ้ม 18 7 38.89% 8 44.44% 2 11.11% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
20 โรงเรียนบ้านเตาปูน 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
23 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
24 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
25 โรงเรียนบ้านแม่แรม 12 6 50% 2 16.67% 4 33.33% 0 0% 12
26 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 12 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
27 โรงเรียนบ้านดอนชัย 13 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
28 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 15 5 33.33% 2 13.33% 4 26.67% 4 26.67% 15
29 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
31 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
32 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 12 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 9 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
36 โรงเรียนบ้านป่าเลา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
38 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
39 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบ้านวังช้าง 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
43 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 10 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
44 โรงเรียนบ้านลอง 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
45 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
46 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
47 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
48 โรงเรียนบ้านย่านยาว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
49 โรงเรียนบ้านในเวียง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
50 โรงเรียนบ้านดอนดี 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
51 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
52 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
56 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
57 โรงเรียนบ้านนาคูหา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
58 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 10 1 10% 5 50% 4 40% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านถิ่น 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
61 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
62 โรงเรียนวัดศรีภูมิ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านปง 6 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
64 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
65 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
66 โรงเรียนบ้านใน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
69 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
70 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
71 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
72 โรงเรียนบ้านเวียง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
73 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
74 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
75 โรงเรียนหนองเจิญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
76 โรงเรียนแม่ยางยวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
77 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนบ้านห้วยม้า 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
79 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 7 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
81 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
82 โรงเรียนบ้านวังหลวง 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
83 โรงเรียนวัดร่องเย็น 5 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
84 โรงเรียนบ้านพันเชิง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]