หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 053 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง 5 3 2
2 049 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 4 4 4
3 057 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ 10 10 7
4 025 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 4 4 3
5 026 โรงเรียนบ้านกาซ้อง 3 4 3
6 052 โรงเรียนบ้านคุ้ม 18 45 34
7 074 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 0 0 0
8 060 โรงเรียนบ้านดอนชัย 13 36 17
9 044 โรงเรียนบ้านดอนชุม 0 0 0
10 001 โรงเรียนบ้านดอนดี 5 5 5
11 068 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสา) 1 0 0
12 070 โรงเรียนบ้านต้นหนุน 0 0 0
13 022 โรงเรียนบ้านถิ่น 5 0 0
14 040 โรงเรียนบ้านทุ่งคั๊วะ 5 0 0
15 082 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 12 32 15
16 013 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 17 32 21
17 059 โรงเรียนบ้านท่าวะ 0 0 0
18 021 โรงเรียนบ้านนันทาราม 0 0 0
19 030 โรงเรียนบ้านนาคูหา 2 6 4
20 009 โรงเรียนบ้านนาจักร 0 0 0
21 058 โรงเรียนบ้านนาหลวง 11 27 18
22 015 โรงเรียนบ้านนาแหลม 0 0 0
23 094 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 4 10 4
24 097 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 0 0 0
25 096 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ 10 14 10
26 092 โรงเรียนบ้านปง 6 10 7
27 061 โรงเรียนบ้านป่าเลา 6 14 12
28 054 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 8 21 8
29 007 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตน์) 0 0 0
30 035 โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ 2 2 2
31 003 โรงเรียนบ้านพันเชิง 2 0 0
32 080 โรงเรียนบ้านย่านยาว 3 0 0
33 016 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 7 10 8
34 093 โรงเรียนบ้านร่องเย็น 0 0 0
35 036 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 25 54 28
36 056 โรงเรียนบ้านลอง 8 0 0
37 065 โรงเรียนบ้านลู 0 0 0
38 032 โรงเรียนบ้านวังช้าง 8 17 11
39 039 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 9 26 15
40 072 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 33 43 37
41 019 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 4 15 9
42 081 โรงเรียนบ้านวังหลวง 5 0 0
43 089 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง 9 16 11
44 023 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน 9 12 12
45 083 โรงเรียนบ้านสะเลียม 0 0 0
46 031 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
47 018 โรงเรียนบ้านสุพรรณ 7 4 3
48 079 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 5 9 5
49 076 โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 15 0 0
50 075 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 8 30 17
51 006 โรงเรียนบ้านหนองแขม 3 0 0
52 071 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 4 4 4
53 069 โรงเรียนบ้านห้วยกาน 4 6 4
54 067 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 7 16 11
55 033 โรงเรียนบ้านห้วยม้า 5 7 6
56 091 โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 3 0 0
57 041 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 9 28 17
58 050 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 14 30 15
59 042 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 29 46 31
60 055 โรงเรียนบ้านเตาปูน 12 21 19
61 043 โรงเรียนบ้านเวียง 1 3 1
62 020 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง 1 3 2
63 063 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 0 0 0
64 078 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 3 9 4
65 037 โรงเรียนบ้านแม่ทราย 29 70 49
66 073 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1 0 0
67 062 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 0 0 0
68 048 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด 7 0 0
69 045 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง 10 0 0
70 046 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 18 31 29
71 011 โรงเรียนบ้านแม่ลัว 2 0 0
72 027 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย 16 15 11
73 028 โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง 4 0 0
74 095 โรงเรียนบ้านแม่แรม 12 24 13
75 005 โรงเรียนบ้านใน 3 0 0
76 012 โรงเรียนบ้านในเวียง 3 17 6
77 038 โรงเรียนบ้านไผ่โทน 9 17 17
78 087 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 32 57 49
79 014 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 4 0 0
80 002 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 18 35 26
81 004 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 5 0 0
82 034 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม 7 0 0
83 017 โรงเรียนวัดน้ำโค้ง 3 7 5
84 090 โรงเรียนวัดร่องเย็น 5 0 0
85 029 โรงเรียนวัดศรีภูมิ 3 3 3
86 066 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย 6 3 2
87 010 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 61 79 36
88 024 โรงเรียนวัดเหมืองค่า 3 1 1
89 098 โรงเรียนหนองเจิญ 1 1 1
90 088 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 3 0 0
91 051 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 43 90 63
92 008 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 57 134 82
93 084 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 12 40 2
94 085 โรงเรียนเจริญศิลป์ 11 21 15
95 086 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 18 56 31
96 077 โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก 13 18 12
97 047 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 14 17 17
98 099 โรงเรียนแม่ยางยวง 1 0 0
99 064 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 13 34 25
รวม 850 1458 941
2399

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]