หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่และโรงเรียนวัดเมธังกราวาส
ระหว่าง วันที่ 21-23 มิถุนายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมงคล สุภาผล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการจัดการแข่งขัน  
2 นายกิตติศักดิ์ แสนคำ ศึกษานิเทศก์ฯ กรรมการจัดการแข่งขัน  
3 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ กรรมการอำนวยการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]