สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 24 19 6 49 47 4 4 5 55
2 มารดาอุปถัมภ์ 16 6 4 26 24 5 0 2 29
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 14 6 7 27 28 7 2 2 37
4 บ้านแม่ทราย 11 2 3 16 16 4 1 0 21
5 อนุบาลแพร่ 8 17 13 38 33 10 3 2 46
6 วัดกาญจนาราม 7 5 2 14 12 3 1 2 16
7 บ้านวังฟ่อน 6 7 5 18 13 8 2 3 23
8 บ้านห้วยโรงนอก 6 3 1 10 9 0 4 0 13
9 เจริญศิลป์ 6 2 1 9 11 0 0 0 11
10 บ้านแม่ยางเปี้ยว 6 2 0 8 9 4 2 1 15
11 บ้านดอนชัย 6 1 1 8 5 3 3 2 11
12 บ้านอ้อยวิทยาคาร 5 6 3 14 10 6 2 3 18
13 ไทยรัฐวิทยา31 5 3 3 11 7 3 2 1 12
14 เทพพิทักษ์วิทยา 4 5 4 13 14 2 1 1 17
15 บ้านนาหลวง 4 0 2 6 6 0 2 0 8
16 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ 3 1 0 4 6 2 0 1 8
17 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 2 4 2 8 8 3 1 2 12
18 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 2 4 1 7 7 0 0 1 7
19 บ้านคุ้ม 2 3 2 7 5 7 2 1 14
20 บ้านศรีมูลเรือง 2 2 3 7 4 1 4 0 9
21 แม่คำมีตำหนัก 2 2 2 6 5 4 1 0 10
22 บ้านวังปึ้ง 2 2 0 4 4 1 0 0 5
23 บ้านป่าเลา 2 1 3 6 4 1 1 0 6
24 บ้านแม่แรม 2 1 3 6 3 1 4 0 8
25 บ้านสวนเขื่อน 2 1 1 4 4 1 2 1 7
26 บ้านสุพรรณ 2 1 1 4 4 0 0 1 4
27 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 2 1 1 4 3 1 0 0 4
28 บ้านวังหงส์ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
29 บ้านห้วยขอน 2 0 0 2 3 3 0 0 6
30 เจริญราษฎร์ 1 4 0 5 6 1 1 3 8
31 บ้านแม่หล่าย 1 3 2 6 6 1 1 3 8
32 บ้านดอนดี 1 2 1 4 2 2 0 0 4
33 บ้านห้วยฮ่อม 1 1 2 4 3 3 1 0 7
34 บ้านวังช้าง 1 1 1 3 3 0 2 1 5
35 บ้านหนองเสี้ยว 1 1 0 2 2 3 1 0 6
36 บ้านทุ่งแค้ว 1 0 1 2 3 4 0 2 7
37 ชุมชนบ้านกลาง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
38 วัดศรีภูมิ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
39 บ้านกาซ้อง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
40 บ้านนาคูหา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านในเวียง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 0 3 2 5 4 3 1 1 8
43 บ้านเตาปูน 0 3 0 3 6 3 0 0 9
44 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 0 2 5 7 8 6 2 4 16
45 บ้านแม่ยางร้อง 0 2 2 4 1 4 4 0 9
46 วัดต้นไคร้ 0 2 1 3 5 0 0 0 5
47 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 0 2 0 2 2 2 0 0 4
48 รัฐราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 2 0 2 0 4
49 บ้านไผ่โทน 0 1 3 4 3 1 1 4 5
50 บ้านร่องฟอง 0 1 2 3 2 3 0 0 5
51 บ้านหนองม่วงไข่ 0 1 1 2 5 0 4 4 9
52 บ้านทุ่งคั๊วะ 0 1 1 2 1 2 2 0 5
53 วัดทุ่งล้อม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
54 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 0 1 0 1 1 0 0 2 1
55 บ้านเวียง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านห้วยกาน 0 0 1 1 2 2 0 0 4
57 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 0 1 1 2 1 1 1 4
58 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
59 บ้านเวียงตั้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
60 แม่ยางยวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
61 บ้านแม่ยางกาด 0 0 1 1 0 2 1 3 3
62 บ้านห้วยม้า 0 0 1 1 0 2 0 2 2
63 วัดน้ำโค้ง 0 0 1 1 0 0 1 0 1
64 บ้านลอง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
65 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
66 บ้านถิ่น 0 0 0 0 1 2 0 2 3
67 บ้านหนองน้ำรัด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
68 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
69 บ้านผารางวังหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
70 บ้านห้วยอ้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
71 บ้านแม่ลัว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
72 บ้านดอนแก้ว(อาสา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
73 หนองเจิญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
74 วัดห้วยหม้าย 0 0 0 0 0 4 1 1 5
75 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
76 อนุบาลร้องกวาง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
77 บ้านวังหลวง 0 0 0 0 0 1 3 1 4
78 วัดร่องเย็น 0 0 0 0 0 1 0 4 1
79 บ้านปง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
80 บ้านใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
81 วัดเหมืองค่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
82 บ้านพันเชิง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวม 169 142 107 418 404 156 81 76 641