สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดเมธังกราวาส 24 19 6 49 47 4 4 5 55
2 มารดาอุปถัมภ์ 16 6 4 26 24 5 0 2 29
3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 15 6 8 29 30 7 2 2 39
4 บ้านแม่ทราย 15 3 3 21 21 5 1 0 27
5 อนุบาลแพร่ 8 17 15 40 34 11 3 2 48
6 บ้านแม่ยางเปี้ยว 8 2 0 10 11 4 2 1 17
7 บ้านอ้อยวิทยาคาร 7 6 5 18 13 9 2 4 24
8 วัดกาญจนาราม 7 5 2 14 12 3 1 2 16
9 บ้านนาหลวง 7 0 2 9 9 0 2 0 11
10 บ้านวังฟ่อน 6 9 6 21 14 12 2 3 28
11 บ้านห้วยโรงนอก 6 3 1 10 9 0 4 0 13
12 เจริญศิลป์ 6 2 1 9 11 0 0 0 11
13 บ้านดอนชัย 6 1 1 8 5 3 3 2 11
14 ไทยรัฐวิทยา31 5 3 3 11 7 3 2 1 12
15 เทพพิทักษ์วิทยา 4 5 4 13 14 2 1 1 17
16 บ้านแม่แรม 4 2 4 10 6 2 4 0 12
17 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวัง) 3 4 3 10 8 4 1 2 13
18 บ้านวังปึ้ง 3 4 1 8 7 1 1 0 9
19 แม่คำมีตำหนัก 3 3 2 8 7 4 1 0 12
20 บ้านสวนเขื่อน 3 1 1 5 5 1 2 1 8
21 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ 3 1 0 4 7 2 0 1 9
22 บ้านหนองเสี้ยว 3 1 0 4 4 3 1 0 8
23 บ้านหัวเมือง 3 1 0 4 4 0 0 0 4
24 บ้านแม่หล่าย 2 6 2 10 10 1 1 3 12
25 บ้านคุ้ม 2 4 3 9 7 8 2 1 17
26 แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 2 4 2 8 8 3 1 2 12
27 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์) 2 4 1 7 7 0 0 1 7
28 บ้านศรีมูลเรือง 2 2 3 7 4 1 4 0 9
29 บ้านป่าเลา 2 1 3 6 4 1 1 0 6
30 บ้านสุพรรณ 2 1 2 5 5 1 0 1 6
31 บ้านห้วยฮ่อม 2 1 2 5 4 4 1 0 9
32 บ้านวังช้าง 2 1 1 4 3 2 2 1 7
33 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 2 1 1 4 3 1 0 0 4
34 บ้านในเวียง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
35 บ้านวังหงส์ 2 0 1 3 4 0 0 0 4
36 บ้านห้วยขอน 2 0 1 3 3 4 0 0 7
37 บ้านนาคูหา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1 4 6 11 12 6 2 4 20
39 เจริญราษฎร์ 1 4 0 5 6 1 1 3 8
40 บ้านดอนดี 1 2 1 4 2 2 0 0 4
41 บ้านร่องฟอง 1 1 2 4 3 3 0 0 6
42 วัดน้ำโค้ง 1 1 1 3 2 0 1 0 3
43 บ้านทุ่งแค้ว 1 0 1 2 4 5 0 2 9
44 ชุมชนบ้านกลาง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
45 บ้านกาซ้อง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
46 วัดศรีภูมิ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
47 บ้านปง 1 0 0 1 1 1 0 2 2
48 วัดเหมืองค่า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
49 บ้านเตาปูน 0 4 0 4 7 4 0 0 11
50 บ้านแม่ยางร้อง 0 2 3 5 1 5 4 0 10
51 บ้านหนองม่วงไข่ 0 2 1 3 5 2 4 4 11
52 วัดต้นไคร้ 0 2 1 3 5 0 0 0 5
53 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 0 2 0 2 2 2 0 0 4
54 รัฐราษฎร์บำรุง 0 2 0 2 2 0 2 0 4
55 บ้านไผ่โทน 0 1 3 4 3 1 1 4 5
56 บ้านน้ำเลาเหนือ 0 1 1 2 3 2 1 1 6
57 บ้านทุ่งคั๊วะ 0 1 1 2 1 2 2 0 5
58 วัดทุ่งล้อม 0 1 0 1 3 3 0 0 6
59 บ้านใน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
60 ชุมชนบ้านร้องเข็ม 0 1 0 1 1 0 0 2 1
61 บ้านเวียง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านห้วยกาน 0 0 1 1 2 2 0 0 4
63 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
64 บ้านเวียงตั้ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
65 แม่ยางยวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
66 บ้านห้วยม้า 0 0 1 1 0 3 0 2 3
67 บ้านแม่ยางกาด 0 0 1 1 0 2 1 3 3
68 บ้านลอง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
69 บ้านย่านยาว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
70 บ้านถิ่น 0 0 0 0 1 2 0 2 3
71 บ้านหนองน้ำรัด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
72 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
73 บ้านผารางวังหม้อ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
74 บ้านห้วยอ้อย 0 0 0 0 1 0 1 1 2
75 บ้านแม่ลัว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
76 บ้านดอนแก้ว(อาสา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
77 บ้านแม่ทะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
78 หนองเจิญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
79 วัดห้วยหม้าย 0 0 0 0 0 4 1 1 5
80 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
81 อนุบาลร้องกวาง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
82 บ้านวังหลวง 0 0 0 0 0 1 3 1 4
83 วัดร่องเย็น 0 0 0 0 0 1 0 4 1
84 บ้านพันเชิง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
รวม 204 163 121 488 469 182 82 78 733