เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
5 ก.ค. 2556
6 ก.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  !!!ประกาศ!!! NEW!! (ขยายเวลา...)เรื่องการตรวจสอบผลการแข่งขันและการบันทึกข้อมูลนักเรียน และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จ.เพชรบูรณ์
                    ขอให้ทางโรงเรียนตรวจสอบผลการแข่งขันฯ และการบันทึกข้อมูลนักเรียน และครูผู้สอนและแนบไฟล์รูปภาพนักเรียนและครูผู้สอนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  เป็นต้นไป และจะทำการปิดระบบบันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556  เป็นต้นไป เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลโอนส่งให้กับผู้ดูแลระบบระดับภาคต่อไป (และสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2556 ถึงวันที่ 12 พ.ย. 2556)
(หมายเหตุ : เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลไประดับภาคแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ทั้งสิ้น ขอให้ทางโรงเรียน หรือผู้ดูแลบันทึกผลกิจกรรมตวรจสอบความถูกต้อง และแนบไฟล์รูปภาพให้เรียบร้อย ก่อนที่จะทำการปิดระบบ ถ้าบันทึกผลเรียบร้อยจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบได้)
 
 
!!! ประกาศ !!! (NEW!) เปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี งานศิลปหัตถกรรม  นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์
          ตามที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกับ หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2556 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือฯครั้งที่ 63 นั้น
          คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดแข่งขันสาระดนตรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การประกวดแข่งขันสาระดนตรี เนื่องจากสถานที่เดิมสถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเพชรบูรณ์ มีบริเวณไม่เพียงพอ
จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เป็นโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ตำบลวังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
          จึงขอให้ทางโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 2 ที่มีกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี ตรวจสอบสถานที่การแข่งขันให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการเข้าร่วมในการแข่ง ในระหว่างวันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2556 ณ ร.ร.บ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

                                                                               วันที่ 14 ต.ค. 2556
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
   ขอให้กลุ่มโรงเรียน โรงเรียนตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกข้อมูลนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน (กิจกรรมการแข่งขันฯ เด็กพิเศษเรียนร่วม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านปากกาง) นั้น ให้ดำเนินการบันทึกผลคะแนนการแข่งขัน และบันทึกข้อมูลนักเรียน และครูผู้สอน ให้เรียบร้อยภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 และจะทำการปิดระบบการลงผลการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
(ให้ผู้บันทึกผลกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของผลคะแนน รายชื่อครูและนักเรียน ให้เรียบร้อยถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินการกรอกผลลงไปในระบบ ถ้าบันทึกผลเรียบร้อยจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขในระบบได้)
 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 

 
การพิมพ์เกียรติบัตร
โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และถ้าต้องการเปลี่ยนตัว หรือแก้ไขรายชื่อ ทางโรงเรียนจะไม่สามารถแก้ไขรายชื่อเอง ให้ทำหนังสือแจ้ง สพป.แพร่ เขต 2 เท่านั้น
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 14:18 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ผู้ประสานงาน น.ส.ศรีพรรณ  สุกใส โทร. 089-8524840 E-mail. aoi_9272@hotmail.com, นางสรวงสุดา  เสนากูล โทร. 088-4365542 E-mail. jj_11kajeab@hotmail.com

 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
แผนที่การเดินทาง โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีใช้ในการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 และการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี
รร.ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนตัวนักเรียนและครู กิจกรรมแข่งขันของกลุ่มสาระสังคมฯ โปรดติดต่อด่วน
ประชาสัมพันธ์ สำหรับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง ระดับชาติ
กรณีขอเปลี่ยนตัวนักเรียนและครู แต่มีบางโรงเรียนที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระสังคมยังไม่สามารถอนุญาตให้ได้
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
แผนผังโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร กิจกรรม ดนตรีไทย และ ประสานเสียง
เตรียมเอกสารรายงานตัวการแข่งขัน ดนตรีไทย,ประสานเสียง
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 137
จำนวนทีม 1,166
จำนวนนักเรียน 2,213
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,510
จำนวนกรรมการ 3
ครู+นักเรียน 3,723
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,726
ประกาศผลแล้ว 200/200 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 2
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 9
สัปดาห์ที่แล้ว 19
เดือนนี้ 111
เดือนที่แล้ว 85
ปีนี้ 111
ทั้งหมด 134,337