หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดศรีดอก 46 24 53.33% 11 24.44% 4 8.89% 6 13.33% 45
2 โรงเรียนบ้านน้ำริน 48 23 50% 13 28.26% 3 6.52% 7 15.22% 46
3 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 40 23 60.53% 10 26.32% 3 7.89% 2 5.26% 38
4 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 39 16 42.11% 11 28.95% 4 10.53% 7 18.42% 38
5 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 21 15 71.43% 5 23.81% 0 0% 1 4.76% 21
6 โรงเรียนบ้านปากกาง 19 14 73.68% 4 21.05% 1 5.26% 0 0% 19
7 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม 26 13 50% 6 23.08% 3 11.54% 4 15.38% 26
8 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 20 13 65% 2 10% 2 10% 3 15% 20
9 โรงเรียนบ้านเหล่า 34 12 35.29% 15 44.12% 6 17.65% 1 2.94% 34
10 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 26 12 46.15% 4 15.38% 6 23.08% 4 15.38% 26
11 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 25 11 44% 11 44% 3 12% 0 0% 25
12 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 26 11 42.31% 10 38.46% 2 7.69% 3 11.54% 26
13 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ 22 11 50% 5 22.73% 2 9.09% 4 18.18% 22
14 โรงเรียนเทพนารี 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
15 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
16 โรงเรียนบ้านใหม่ 28 10 37.04% 7 25.93% 5 18.52% 5 18.52% 27
17 โรงเรียนปากจอกวิทยา 24 10 43.48% 4 17.39% 2 8.7% 7 30.43% 23
18 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 18 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนบ้านปิน 20 9 47.37% 6 31.58% 3 15.79% 1 5.26% 19
20 โรงเรียนบ้านวังเลียง 21 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
21 โรงเรียนบ้านนาพูน 27 8 29.63% 6 22.22% 8 29.63% 5 18.52% 27
22 โรงเรียนบ้านแม่แปง 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
23 โรงเรียนแม่หลู้ 16 8 53.33% 3 20% 0 0% 4 26.67% 15
24 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
25 โรงเรียนบ้านแม่รัง 21 7 33.33% 7 33.33% 5 23.81% 2 9.52% 21
26 โรงเรียนบ้านไร่หลวง 15 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
28 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านไทรย้อย 16 6 40% 2 13.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
30 โรงเรียนบ้านดอนมูล 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนบ้านสลก 16 5 33.33% 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
32 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 21 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 4 22.22% 18
33 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 14 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
34 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม 16 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
35 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง 14 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
36 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
37 โรงเรียนบ้านแม่ลาน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
38 โรงเรียนบ้านแหลง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
39 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 18 4 22.22% 5 27.78% 6 33.33% 3 16.67% 18
40 โรงเรียนหาดรั่ว 15 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
41 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
42 โรงเรียนอ้ายลิ่ม 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
43 โรงเรียนบ้านปง 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
44 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
46 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนระเบียบพิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 12 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
50 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 13 3 23.08% 4 30.77% 1 7.69% 5 38.46% 13
51 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนวัดสิทธิวิมล 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
55 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
56 โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
57 โรงเรียนบ้านค่างาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
58 โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านเหล่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านผาจั๊บ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
61 โรงเรียนวัดพระหลวง 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
62 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 11 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
63 โรงเรียนบ้านดอนชัย 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
64 โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม 12 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 6 50% 12
65 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนสบสาย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านเวียงทอง 7 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
68 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านปางเคาะ 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านปากปาน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
71 โรงเรียนวังชิ้น 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
72 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
73 โรงเรียนบ้านผาคันวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนบ้านวังวน 7 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 7
75 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
76 โรงเรียนบ้านปางไฮ 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านวังกวาง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนวัดโชคเกษม 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
79 โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านแม่แฮด 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านแป้น 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
82 โรงเรียนบ้านแม่สิน 7 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
83 โรงเรียนบ้านบ่อ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านหัวดง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านวังลึก 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
87 โรงเรียนบ้านผาสุก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
88 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
89 โรงเรียนบ้านห้วยกูด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
90 โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนปงพร้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนเด่นทัพชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านกวาง 6 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 6
97 โรงเรียนบ้านปางมะโอ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
98 โรงเรียนบ้านน้ำฮอก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
100 โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาฯ) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
101 โรงเรียนชุมชนบ้านปากพวก 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนวัดมงคลถาวร 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านแม่พวก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
105 โรงเรียนเค็ม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
106 โรงเรียนบ้านนาหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านร่องแค 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านแม่จอก 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดสร่างโศก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
112 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
113 โรงเรียนบ้านค้างใจ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านสบป้าก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
117 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
118 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
119 โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 054 - 584130 ต่อ103
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คุณศรีพรรณ สุกใส 089-8524840 , คุณสรวงสุดา เสนากูล087 - 1749386 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]