สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านน้ำริน 11 4 8 23 22 13 3 7 38
2 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 8 6 6 20 22 10 3 2 35
3 วัดศรีดอก 7 16 2 25 24 11 4 6 39
4 บ้านวังเบอะ 7 3 2 12 15 5 0 1 20
5 เด่นไชยประชานุกูล 7 3 0 10 13 2 2 3 17
6 บ้านแม่จองไฟ 7 1 5 13 11 5 2 4 18
7 เทพนารี 6 2 4 12 11 5 2 0 18
8 แม่หลู้ 6 0 0 6 8 3 0 4 11
9 บ้านไผ่ล้อม 5 5 5 15 12 6 3 4 21
10 บ้านค้างปินใจ 5 5 2 12 11 10 2 3 23
11 บ้านปากกาง 5 3 3 11 10 4 1 0 15
12 บ้านแม่จั๊วะ 5 2 5 12 10 11 3 0 24
13 บ้านวังเลียง 5 2 2 9 9 3 2 4 14
14 บ้านไร่หลวง 5 2 1 8 7 4 2 1 13
15 บ้านบ่อแก้ว 4 9 3 16 16 9 4 7 29
16 บ้านป่าคาป่าม่วง 4 4 4 12 12 4 6 4 22
17 ปากจอกวิทยา 4 1 2 7 10 4 2 7 16
18 บ้านน้ำแรม 4 0 2 6 5 2 0 2 7
19 บ้านเหล่า 3 7 7 17 12 15 6 1 33
20 บ้านแม่กระต๋อม 3 4 2 9 8 2 2 1 12
21 อนุพงศ์พัชรินทร์ 3 4 2 9 7 1 1 0 9
22 บ้านนาพูน 3 0 2 5 8 6 8 5 22
23 บ้านป่าไผ่ 3 0 0 3 4 1 1 0 6
24 บ้านใหม่ 2 3 5 10 10 7 5 5 22
25 บ้านดอนมูล 2 3 0 5 6 1 0 0 7
26 บ้านแม่ปาน 2 3 0 5 4 3 1 1 8
27 บ้านแม่รัง 2 2 2 6 7 7 5 2 19
28 บ้านแม่แปง 2 2 1 5 8 4 1 2 13
29 ชุมชนบ้านบวกโป่ง 2 2 1 5 4 4 2 2 10
30 บ้านปิน 2 2 0 4 9 6 3 1 18
31 บ้านห้วยไร่ 2 1 1 4 4 2 1 1 7
32 บ้านนาอุ่นน่อง 2 0 1 3 3 1 0 2 4
33 บ้านแม่ลาน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
34 บ้านป่าสักปางไม้ 1 3 1 5 7 2 1 1 10
35 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 2 3 6 4 5 6 3 15
36 สูงเม่นวิทยาคาร 1 2 1 4 7 3 0 0 10
37 ประชารัฐวิทยาคาร 1 2 1 4 3 4 2 2 9
38 บ้านสลก 1 2 0 3 5 7 2 1 14
39 บ้านน้ำโค้ง 1 1 1 3 3 4 1 1 8
40 บ้านร่องเสี้ยว 1 1 1 3 3 1 0 0 4
41 อ้ายลิ่ม 1 1 1 3 2 3 1 2 6
42 บ้านนาปลากั้ง 1 1 0 2 3 4 2 3 9
43 บ้านเหล่า 1 1 0 2 3 1 0 0 4
44 บ้านปงท่าข้าม 1 1 0 2 2 2 2 6 6
45 วังชิ้น 1 1 0 2 2 1 0 1 3
46 พัทธกมลพิทยา 1 0 2 3 2 2 1 0 5
47 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 1 0 1 2 5 6 3 4 14
48 บ้านผาคันวิทยา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
49 บ้านผาจั๊บ 1 0 1 2 2 0 0 2 2
50 บ้านนาตุ้ม 1 0 0 1 4 4 5 2 13
51 บ้านค่างาม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
52 วัดตอนิมิตร 1 0 0 1 2 0 2 1 4
53 วัดโชคเกษม 1 0 0 1 1 2 0 1 3
54 บ้านบ่อ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
55 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1 0 0 2 1
56 อนุบาลผ่องศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านไทรย้อย 0 3 3 6 6 2 5 2 13
58 บ้านสวนหลวง 0 2 3 5 4 5 1 2 10
59 บ้านแหลง 0 2 1 3 5 0 0 0 5
60 ระเบียบพิทยา 0 2 0 2 4 1 0 0 5
61 บ้านม่วงคำ 0 2 0 2 3 4 1 5 8
62 บ้านเวียงทอง 0 2 0 2 2 1 2 2 5
63 วัดพระหลวง 0 2 0 2 2 0 0 2 2
64 บ้านปางเคาะ 0 2 0 2 1 1 2 0 4
65 บ้านดอนแก้ว 0 1 2 3 3 1 0 1 4
66 บ้านปากปาน 0 1 1 2 2 1 1 0 4
67 บ้านแม่ยุ้น 0 1 1 2 1 2 0 0 3
68 บ้านปงหัวหาด 0 1 0 1 2 3 3 3 8
69 บ้านดอนชัย 0 1 0 1 2 3 1 2 6
70 บ้านศรีดอนไชย 0 1 0 1 2 2 1 0 5
71 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 0 1 0 1 2 1 2 0 5
72 บ้านแพะทุ่งเจริญ 0 1 0 1 1 2 0 3 3
73 บ้านผาสุก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
74 บ้านห้วยกูด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 ปงพร้าว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านทุ่งเจริญ 0 0 3 3 4 0 1 0 5
77 หาดรั่ว 0 0 1 1 4 4 2 5 10
78 บ้านปง 0 0 1 1 3 2 2 3 7
79 บ้านเขื่อนสุนทร 0 0 1 1 3 1 0 1 4
80 บ้านหัวดง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
81 บ้านร่องกาศใต้ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
82 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 บ้านแม่สายดอนทัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านนาใหม่ 0 0 1 1 0 3 1 0 4
85 บ้านทุ่งตากล้า 0 0 1 1 0 3 0 0 3
86 วัดสิทธิวิมล 0 0 0 0 3 2 1 1 6
87 สบสาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
88 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
89 บ้านวังวน 0 0 0 0 2 0 2 3 4
90 บ้านปางไฮ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
91 บ้านวังกวาง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
92 บ้านแม่แฮด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
93 บ้านแป้น 0 0 0 0 1 1 2 1 4
94 บ้านแม่สิน 0 0 0 0 1 1 1 4 3
95 บ้านกวาง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
96 บ้านปางมะโอ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
97 บ้านน้ำฮอก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 บ้านแม่บงเหนือ 0 0 0 0 0 1 2 2 3
99 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
100 ชุมชนบ้านปากพวก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
101 วัดมงคลถาวร 0 0 0 0 0 1 1 1 2
102 บ้านเปาปมดงยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
103 บ้านแม่พวก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
104 เค็ม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
105 บ้านแม่จอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านนาหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านร่องแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
110 บ้านแม่บงใต้ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
111 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
112 บ้านค้างใจ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
113 บ้านสบป้าก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านแม่ตื้ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
117 บ้านแช่ฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 2 0
118 อนุสรณ์รัฐประชา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 163 147 117 427 469 299 157 175 925