สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. แพร่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านน้ำริน 12 4 8 24 23 13 3 7 39
2 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 9 6 6 21 23 10 3 2 36
3 บ้านปากกาง 9 3 3 15 14 4 1 0 19
4 วัดศรีดอก 7 16 2 25 24 11 4 6 39
5 บ้านวังเบอะ 7 3 2 12 15 5 0 1 20
6 เด่นไชยประชานุกูล 7 3 0 10 13 2 2 3 17
7 บ้านแม่จองไฟ 7 1 5 13 11 5 2 4 18
8 บ้านไผ่ล้อม 6 5 5 16 13 6 3 4 22
9 บ้านแม่จั๊วะ 6 2 5 13 11 11 3 0 25
10 เทพนารี 6 2 4 12 11 5 2 0 18
11 แม่หลู้ 6 0 0 6 8 3 0 4 11
12 บ้านค้างปินใจ 5 5 2 12 11 10 2 3 23
13 บ้านแม่กระต๋อม 5 4 2 11 10 2 2 1 14
14 บ้านป่าสักปางไม้ 5 3 1 9 11 2 1 1 14
15 บ้านแม่ปาน 5 3 0 8 7 3 1 1 11
16 บ้านวังเลียง 5 2 2 9 9 3 2 4 14
17 บ้านไร่หลวง 5 2 1 8 7 4 2 1 13
18 บ้านบ่อแก้ว 4 11 3 18 16 11 4 7 31
19 บ้านป่าคาป่าม่วง 4 4 4 12 12 4 6 4 22
20 ปากจอกวิทยา 4 1 2 7 10 4 2 7 16
21 บ้านน้ำแรม 4 0 2 6 5 2 0 2 7
22 บ้านแม่ลาน 4 0 0 4 5 0 0 0 5
23 บ้านเหล่า 3 7 7 17 12 15 6 1 33
24 อนุพงศ์พัชรินทร์ 3 4 2 9 7 1 1 0 9
25 ชุมชนบ้านบวกโป่ง 3 2 1 6 5 4 2 2 11
26 อ้ายลิ่ม 3 1 1 5 4 3 1 2 8
27 บ้านแพะทุ่งเจริญ 3 1 0 4 4 2 0 3 6
28 บ้านนาพูน 3 0 2 5 8 6 8 5 22
29 บ้านป่าไผ่ 3 0 0 3 4 1 1 0 6
30 บ้านใหม่ 2 3 5 10 10 7 5 5 22
31 บ้านดอนมูล 2 3 0 5 6 1 0 0 7
32 บ้านแม่รัง 2 2 2 6 7 7 5 2 19
33 บ้านแม่แปง 2 2 1 5 8 4 1 2 13
34 สูงเม่นวิทยาคาร 2 2 1 5 8 3 0 0 11
35 ประชารัฐวิทยาคาร 2 2 1 5 4 4 2 2 10
36 บ้านปิน 2 2 0 4 9 6 3 1 18
37 บ้านห้วยไร่ 2 1 1 4 4 2 1 1 7
38 บ้านนาอุ่นน่อง 2 0 1 3 3 1 0 2 4
39 บ้านผาจั๊บ 2 0 1 3 3 0 0 2 3
40 บ้านนาตุ้ม 2 0 0 2 5 4 5 2 14
41 บ้านค่างาม 2 0 0 2 3 1 0 0 4
42 บ้านสวนหลวง 1 2 3 6 5 5 1 2 11
43 ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1 2 3 6 4 5 6 3 15
44 บ้านสลก 1 2 0 3 5 7 2 1 14
45 วัดพระหลวง 1 2 0 3 3 0 0 2 3
46 บ้านปางเคาะ 1 2 0 3 2 1 2 0 5
47 บ้านน้ำโค้ง 1 1 1 3 3 4 1 1 8
48 บ้านร่องเสี้ยว 1 1 1 3 3 1 0 0 4
49 บ้านนาปลากั้ง 1 1 0 2 3 4 2 3 9
50 บ้านศรีดอนไชย 1 1 0 2 3 2 1 0 6
51 บ้านเหล่า 1 1 0 2 3 1 0 0 4
52 บ้านปงท่าข้าม 1 1 0 2 2 2 2 6 6
53 วังชิ้น 1 1 0 2 2 1 0 1 3
54 พัทธกมลพิทยา 1 0 2 3 2 2 1 0 5
55 ชุมชนบ้านแม่ป้าก 1 0 1 2 5 6 3 4 14
56 บ้านปง 1 0 1 2 4 2 2 3 8
57 บ้านผาคันวิทยา 1 0 1 2 2 1 0 0 3
58 วัดตอนิมิตร 1 0 0 1 2 0 2 1 4
59 วัดโชคเกษม 1 0 0 1 1 2 0 1 3
60 บ้านบ่อ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
61 บ้านวังลึก 1 0 0 1 1 0 0 2 1
62 อนุบาลผ่องศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 เด่นทัพชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านไทรย้อย 0 3 3 6 6 2 5 2 13
65 บ้านแหลง 0 2 1 3 5 0 0 0 5
66 ระเบียบพิทยา 0 2 0 2 4 1 0 0 5
67 บ้านม่วงคำ 0 2 0 2 3 4 1 5 8
68 บ้านเวียงทอง 0 2 0 2 2 1 2 2 5
69 บ้านดอนแก้ว 0 1 2 3 3 1 0 1 4
70 บ้านปากปาน 0 1 1 2 2 1 1 0 4
71 บ้านแม่ยุ้น 0 1 1 2 1 2 0 0 3
72 บ้านปงหัวหาด 0 1 0 1 2 3 3 3 8
73 บ้านดอนชัย 0 1 0 1 2 3 1 2 6
74 ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 0 1 0 1 2 1 2 0 5
75 บ้านผาสุก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
76 บ้านห้วยกูด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 ปงพร้าว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านทุ่งเจริญ 0 0 3 3 4 0 1 0 5
79 หาดรั่ว 0 0 1 1 4 4 2 5 10
80 บ้านเขื่อนสุนทร 0 0 1 1 3 1 0 1 4
81 บ้านหัวดง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
82 บ้านร่องกาศใต้ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 ชุมชนบ้านร่องกาศ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านแม่สายดอนทัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 บ้านนาใหม่ 0 0 1 1 0 3 1 0 4
86 บ้านทุ่งตากล้า 0 0 1 1 0 3 0 0 3
87 วัดสิทธิวิมล 0 0 0 0 3 2 1 1 6
88 สบสาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
89 ดอนมูลวิทยาคาร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
90 บ้านวังวน 0 0 0 0 2 0 2 3 4
91 บ้านปางไฮ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
92 บ้านวังกวาง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
93 บ้านแม่แฮด 0 0 0 0 1 2 0 0 3
94 บ้านแป้น 0 0 0 0 1 1 2 1 4
95 บ้านแม่สิน 0 0 0 0 1 1 1 4 3
96 บ้านกวาง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
97 บ้านปางมะโอ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
98 บ้านน้ำฮอก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
99 บ้านแม่บงเหนือ 0 0 0 0 0 1 2 2 3
100 บ้านกาศ (วัฒนาฯ) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
101 ชุมชนบ้านปากพวก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
102 วัดมงคลถาวร 0 0 0 0 0 1 1 1 2
103 บ้านเปาปมดงยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 บ้านแม่พวก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
105 เค็ม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
106 บ้านแม่จอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านนาหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 บ้านร่องแค 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 บ้านห้วยลากปืน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
111 บ้านแม่บงใต้ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
112 บ้านค้างตะนะวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
113 บ้านค้างใจ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
114 บ้านสบป้าก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
115 บ้านเด่นชุมพล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
116 บ้านแม่ตื้ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
118 บ้านแช่ฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 2 0
119 อนุสรณ์รัฐประชา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 199 149 117 465 505 301 157 175 963