การพิมพ์เกียรติบัตร
โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป และถ้าต้องการเปลี่ยนตัว หรือแก้ไขรายชื่อ ทางโรงเรียนจะไม่สามารถแก้ไขรายชื่อเอง ให้ทำหนังสือแจ้ง สพป.แพร่ เขต 2 เท่านั้น
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 14:18 น.