เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
การจองที่พัก
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 ส.ค. 2556
1 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ข่าวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครังที่ 63 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 1. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ กำหนดการส่งรูปเล่มกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกประเภททุกสังกัด(สพป.และสพม.)จำนวน 7ชุดภายในวันที่22พฤศจิกายนพ.ศ.2556 ที่ คุณครูพัชรี ขจรเพชร โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 2. สูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดการพิธีเปิด วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 ณ สนามเพชบุระ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ กำหนดการพิธีปิด วันที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 15.00 – 16.00 น. จะมีพิธีมอบธงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ให้เจ้าภาพครั้งต่อไป ดูรายละเอียดได้ที่เวบไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคหนือ (http://main.sil63pbn.net) 3. ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อ กิจกรรมสัมมนาวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2556 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมสัมมนาวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 และได้กำหนดหัวข้อสัมมนาวิชการครูในหัวข้อ "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์และคณะเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ซึ่งมีกำหนดจัดสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเทพ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการฯ และขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อในแบบตอบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่ http://north63.sillapa.net หรือ ส่งแบบตอบรับทางโทรสาร 056 729799 หรือทางอีเมล์ beesec๔๐@gmail.com ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  
  ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556) 1. กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 7/พ.ย./2556 2. ข้อแนะนำในการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓ 7/พ.ย./2556 3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ 7/พ.ย./2556 4. เรียนคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกท่านทราบ 7/พ.ย./2556 5. แนวปฏิบัติการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 7/พ.ย./2556 (ดูรายละเอียดในเวบไซต์ภาคเหนือ( main.sil63pbn.net)  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ by admin กำหนดการลงทะเบียนระดับภาค กำหนดการลงทะเบียนระดับภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ถึง 15 พฤศจิกายน 2556 2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ (แนบเอกสารตามเกณฑ์) 21 – 27 พฤศจิกายน 2556 3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556 4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1 – 15 ธันวาคม 2556 5.แข่งขันวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด 28 ตุลาคม 56 เปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 28/ต.ค./2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ภาคเหนือ (main.sil63pbn.net)  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 อันดับล่าสุด 1. ประชาสัมพันธ์การส่งเอกสารกิจกรรมเพื่อที่ปรึกษา (YC) 24/ต.ค./2556 2.เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 17/ต.ค./2556 3. เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน 17/ต.ค./2556 4. ชี้แจงการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 12/ต.ค./2556 ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ภาคเหนือ (main.sil63pbn.net)  
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
  ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวจุไรพร พร้อมสุข 085-6151822 cpromsuk@gmail.com / นางสาวกมลฉัตร มองมูล 087-5777726 ameye@hotmail.com  
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
คำชี้แจงการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และตารางการแข่งขัน
ให้โรงเรียนเข้าไปดูข่าวประชาสัมพันธ์เวบไซต์ งานศิลปะนักเรียนภาคเหนือ (http://main.sil63pbn.net/) โดยเข้าที่ www.north63.sillapa.net ไปที่รายการเวบไซต์งานศิลปหัตถกรรม (มุมบนด้านขวา) เลือก “งานศิลปหัตถกรรมถาคเหนือ” จะเข้าสู่หน้าหลัก(main.sil63pbn.net/) มีข่าวประชาสัมพันธ์ [ 12/ต.ค./2556 ] ชี้แจงการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ( 360 / ) โดย lekhasillapa63 [ 8/ต.ค./2556 ] ตารางแข่งขัน ปฐมวัย ( 611 / ) โดย sornorpen [ 7/ต.ค./2556 ] ตารางการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ( 1136 / ) โดย admin [ 7/ต.ค./2556 ] ตารางการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ( 1352 / ) โดย sornorpen [ 7/ต.ค./2556 ] ตารางการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ( 273 / ) โดย sornorpen [ 3/ต.ค./2556 ] ชื่อผูิประสานงาน OBEC AWARDS ( 692 / ) โดย lekhasillapa63 [ 2/ต.ค./2556 ] ตารางการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียนและหนังสือเล่มเล็ก ( 706 / ) โดย sornorpen [ 2/ต.ค./2556 ] กิจกรรมสภานักเรียน เรื่อง การส่งเอกสารรูปเล่ม ใบสมัครและผังรูปถ่ายคณะกรรมการสภานักเรียน ( 318 / ) โดย sornorpen [ 1/ต.ค./2556 ] ตารางการแข่งขัน ภาษาไทย ( 1444 / ) โดย sornorpen [ 27/ก.ย./2556 ] ตารางการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ( 2025 / ) โดย sornorpen
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 13:35 น.
การจองที่พัก
ให้โีรงเรียนประสานงานกับคุณจุไรพร พร้อมสุข กลุึ่้่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 20:35 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 126
จำนวนทีม 213
จำนวนนักเรียน 596
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 357
จำนวนกรรมการ 3
ครู+นักเรียน 953
ครู+นักเรียน+กรรมการ 956
ประกาศผลแล้ว 211/325 (64.92%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 29
เมื่อวาน 37
สัปดาห์นี้ 66
สัปดาห์ที่แล้ว 285
เดือนนี้ 555
เดือนที่แล้ว 992
ปีนี้ 11,167
ทั้งหมด 59,157