หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 34 34 100% 0 0% 0 0% 0 0% 34
2 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 23 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 22
3 โรงเรียนบ้านภูเงิน 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
4 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
5 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
6 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
8 โรงเรียนบ้านดงอินตา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนบ้านต๋อม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
10 โรงเรียนบ้านค่า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
11 โรงเรียนบ้านดง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
12 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
14 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
15 โรงเรียนบ้านจำไก่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
16 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนบ้านปาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนบ้านป่าตึง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
21 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนบ้านค่าบน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
23 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
24 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
25 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
26 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
27 โรงเรียนบ้านปิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนบ้านร่องห้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนบ้านเหล่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านแม่กา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านไร่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนเจริญใจ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบ้านสันขวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netv นางสาวจุไรพร พร้อมสุข 0856151822/กมลฉัตร มองมูล 087-5777726
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]