หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 031 โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 4 3 3
2 117 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 10 31 18
3 075 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1 2 2
4 121 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 8 10 9
5 061 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 10 30 19
6 113 โรงเรียนดงบุญนาค 0 0 0
7 025 โรงเรียนต๊ำ(อินโต-ประชานุเคราะห์) 0 0 0
8 030 โรงเรียนต๊ำใน 0 0 0
9 097 โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 0 0 0
10 107 โรงเรียนบ้านกาดถี 0 0 0
11 071 โรงเรียนบ้านค่า 5 34 15
12 072 โรงเรียนบ้านค่าบน 2 12 6
13 046 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1 2 2
14 067 โรงเรียนบ้านจำไก่ 3 15 6
15 065 โรงเรียนบ้านดง 5 10 8
16 112 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 3 10 6
17 108 โรงเรียนบ้านดงอินตา 6 26 13
18 069 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 0 0 0
19 049 โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1 3 2
20 033 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0
21 047 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 2 3 2
22 035 โรงเรียนบ้านตุ่น 0 0 0
23 029 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 0 0 0
24 024 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สาขาบ้านต๊ำกลาง 0 0 0
25 044 โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 0 0 0
26 032 โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 0 0 0
27 026 โรงเรียนบ้านต๋อม 6 8 8
28 045 โรงเรียนบ้านต๋อมดง 0 0 0
29 082 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1 3 1
30 081 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1 1 1
31 076 โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 2 3 3
32 127 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 2 4 3
33 084 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1 1 1
34 090 โรงเรียนบ้านท่งกาไชย 0 0 0
35 088 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 0 0 0
36 062 โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 1 1 1
37 089 โรงเรียนบ้านปาง 3 9 6
38 083 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 2 6 4
39 092 โรงเรียนบ้านปิน 2 2 2
40 093 โรงเรียนบ้านปินเหนือ 0 0 0
41 042 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 1
42 119 โรงเรียนบ้านป่าตึง 3 8 5
43 126 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 0 0 0
44 048 โรงเรียนบ้านป่าแดงบุญนาค 0 0 0
45 106 โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 0 0 0
46 040 โรงเรียนบ้านภูเงิน 12 30 18
47 059 โรงเรียนบ้านม่นาเรือ 0 0 0
48 105 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 0 0 0
49 057 โรงเรียนบ้านร่องคำ 1 2 1
50 073 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 9 22 16
51 098 โรงเรียนบ้านร่องปอ 0 0 0
52 028 โรงเรียนบ้านร่องห้า 2 3 3
53 099 โรงเรียนบ้านร้อง 0 0 0
54 074 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 2 5 4
55 050 โรงเรียนบ้านศาลา 0 0 0
56 034 โรงเรียนบ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว 0 0 0
57 124 โรงเรียนบ้านสันขวาง 1 6 3
58 085 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1 10 3
59 101 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 0 0 0
60 102 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 2 2 2
61 109 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน 0 0 0
62 100 โรงเรียนบ้านสันป่างิ้ว 0 0 0
63 063 โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน 0 0 0
64 027 โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง 1 1 1
65 058 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 0 0 0
66 087 โรงเรียนบ้านสันป่าหนาด 0 0 0
67 036 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1 3 2
68 066 โรงเรียนบ้านสันโค้ง 0 0 0
69 037 โรงเรียนบ้านสาง 0 0 0
70 110 โรงเรียนบ้านหนองลาว 0 0 0
71 118 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1 3 2
72 111 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1 3 2
73 068 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน 0 0 0
74 041 โรงเรียนบ้านห้วยบง 4 9 7
75 053 โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 2 6 4
76 116 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 3 2
77 104 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1 3 2
78 103 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1 3 2
79 094 โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 0 0 0
80 077 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 0 0 0
81 114 โรงเรียนบ้านเหล่า 2 3 3
82 051 โรงเรียนบ้านแม่กา 2 18 6
83 052 โรงเรียนบ้านแม่กา สาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย 0 0 0
84 122 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 3 8 5
85 123 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 0 0 0
86 054 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 1 1 1
87 056 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 0 0 0
88 043 โรงเรียนบ้านแม่ปืม 0 0 0
89 079 โรงเรียนบ้านแม่พริก 0 0 0
90 096 โรงเรียนบ้านแม่อิง 0 0 0
91 120 โรงเรียนบ้านแม่ใจ 2 5 4
92 038 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 1 1
93 091 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 0 0 0
94 039 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
95 080 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1 16 1
96 060 โรงเรียนบ้านไร่ 2 6 3
97 115 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 23 64 41
98 131 โรงเรียนป่าแฝกเหนือ 0 0 0
99 078 โรงเรียนหนองหล่ม 0 0 0
100 086 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 0 0 0
101 064 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 34 98 51
102 095 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 0 0 0
103 055 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 3 6 5
104 125 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 3 8 6
105 129 โรงเรียนเจริญใจ 2 2 2
106 070 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 4 7 6
107 137 โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา 0 0 0
108 136 โรงเรียนประชาบำรุง 0 0 0
109 147 โรงเรียนปิยมาตรย์ 0 0 0
110 138 โรงเรียนพินิตประสาธน์ 0 0 0
111 140 โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้า 1 0 0 0
112 149 โรงเรียนสุนทรารม 0 0 0
113 148 โรงเรียนอนุบาลจำเนียนวิทยา 0 0 0
114 139 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 0 0 0
115 141 โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก 0 0 0
116 145 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา 0 0 0
117 144 โรงเรียนเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค 0 0 0
118 142 โรงเรียนเทคโนโลยีพะเยา 0 0 0
119 146 โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวิราช 0 0 0
120 143 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา 0 0 0
121 128 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1 1 1
122 130 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 0 0 0
123 132 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 0 0 0
124 133 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมิมินทร์ราษฎร์นุกูล) 0 0 0
125 134 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 0 0 0
126 135 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 0 0 0
รวม 213 596 357
953

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.netv นางสาวจุไรพร พร้อมสุข 0856151822/กมลฉัตร มองมูล 087-5777726
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]