สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพะเยา 32 0 0 0 32
2 บ้านไร่อ้อย 18 0 0 0 18
3 บ้านภูเงิน 12 0 0 0 12
4 ชุมชนบ้านแม่ใส 10 0 0 0 10
5 บ้านร่องจว้า 9 0 0 0 9
6 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 6 0 0 0 6
7 บ้านต๋อม 6 0 0 0 6
8 ชุมชนบ้านแม่สุก 5 0 0 0 5
9 บ้านค่า 5 0 0 0 5
10 บ้านดง 5 0 0 0 5
11 บ้านดงอินตา 5 0 0 0 5
12 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 4 0 0 0 4
13 บ้านจำไก่ 3 0 0 0 3
14 บ้านค่าบน 2 0 0 0 2
15 บ้านดงบุญนาค 2 0 0 0 2
16 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 2 0 0 0 2
17 บ้านทุ่งต้นศรี 2 0 0 0 2
18 บ้านทุ่งป่าข่า 2 0 0 0 2
19 บ้านปาง 2 0 0 0 2
20 บ้านปางงุ้น 2 0 0 0 2
21 บ้านวังขอนแดง 2 0 0 0 2
22 บ้านสันต้นม่วง 2 0 0 0 2
23 บ้านห้วยบง 2 0 0 0 2
24 บ้านแม่กา 2 0 0 0 2
25 บ้านแม่ใจ 2 0 0 0 2
26 บ้านไร่ 2 0 0 0 2
27 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 2 0 0 0 2
28 ชุมชนบ้านห้วยลาน 1 0 0 0 1
29 บ้านจำป่าหวาย 1 0 0 0 1
30 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1 0 0 0 1
31 บ้านปิน 1 0 0 0 1
32 บ้านร่องคำ 1 0 0 0 1
33 บ้านร่องห้า 1 0 0 0 1
34 บ้านสันขวาง 1 0 0 0 1
35 บ้านสันจกปก 1 0 0 0 1
36 บ้านสันป่าม่วง 1 0 0 0 1
37 บ้านสันเวียงใหม่ 1 0 0 0 1
38 บ้านหนองสระ 1 0 0 0 1
39 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 0 1
40 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 0 0 0 1
41 บ้านห้วยแก้ว 1 0 0 0 1
42 บ้านอิงโค้ง 1 0 0 0 1
43 บ้านเหล่า 1 0 0 0 1
44 บ้านแม่จว้า 1 0 0 0 1
45 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1 0 0 0 1
46 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1 0 0 0 1
47 เจริญใจ 1 0 0 0 1
48 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1 0 0 0 1
49 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 0 0 0 1 0
รวม 169 0 0 1 170