สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพะเยา 34 0 0 34 34 0 0 0 34
2 บ้านไร่อ้อย 23 0 0 23 22 0 0 0 22
3 บ้านภูเงิน 12 0 0 12 12 0 0 0 12
4 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 10 0 0 10 10 0 0 0 10
5 ชุมชนบ้านแม่ใส 10 0 0 10 10 0 0 0 10
6 บ้านร่องจว้า 9 0 0 9 9 0 0 0 9
7 ชุมชนบ้านแม่สุก 8 0 0 8 8 0 0 0 8
8 บ้านดงอินตา 6 0 0 6 6 0 0 0 6
9 บ้านต๋อม 6 0 0 6 6 0 0 0 6
10 บ้านค่า 5 0 0 5 5 0 0 0 5
11 บ้านดง 5 0 0 5 5 0 0 0 5
12 บ้านห้วยบง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
13 ไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 4 0 0 4 4 0 0 0 4
14 บ้านจำไก่ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
15 บ้านดงบุญนาค 3 0 0 3 3 0 0 0 3
16 บ้านปาง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
17 บ้านป่าตึง 3 0 0 3 3 0 0 0 3
18 บ้านแม่จว้า 3 0 0 3 3 0 0 0 3
19 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 3 0 0 3 3 0 0 0 3
20 อนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
21 ชุมชนบ้านตุ้มท่า 2 1 0 3 3 0 0 1 3
22 บ้านค่าบน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
24 บ้านทุ่งต้นศรี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
25 บ้านทุ่งป่าข่า 2 0 0 2 2 0 0 0 2
26 บ้านปางงุ้น 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 บ้านปิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านร่องห้า 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 บ้านวังขอนแดง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านสันต้นม่วง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านห้วยเคียน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านเหล่า 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านแม่กา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านแม่ใจ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านไร่ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 เจริญใจ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
37 ชุมชนบ้านห้วยลาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านจำป่าหวาย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านถ้ำประชาบำรุง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านทุ่งหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านป่าคา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านร่องคำ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านสันขวาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านสันจกปก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านสันป่าม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านสันเวียงใหม่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านหนองสระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านห้วยแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านอิงโค้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านโป่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 211 1 0 212 211 0 0 1 211