คำชี้แจงการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และตารางการแข่งขัน
ให้โรงเรียนเข้าไปดูข่าวประชาสัมพันธ์เวบไซต์ งานศิลปะนักเรียนภาคเหนือ (http://main.sil63pbn.net/) โดยเข้าที่ www.north63.sillapa.net ไปที่รายการเวบไซต์งานศิลปหัตถกรรม (มุมบนด้านขวา) เลือก “งานศิลปหัตถกรรมถาคเหนือ” จะเข้าสู่หน้าหลัก(main.sil63pbn.net/) มีข่าวประชาสัมพันธ์ [ 12/ต.ค./2556 ] ชี้แจงการแข่งขันกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ( 360 / ) โดย lekhasillapa63 [ 8/ต.ค./2556 ] ตารางแข่งขัน ปฐมวัย ( 611 / ) โดย sornorpen [ 7/ต.ค./2556 ] ตารางการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ( 1136 / ) โดย admin [ 7/ต.ค./2556 ] ตารางการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ( 1352 / ) โดย sornorpen [ 7/ต.ค./2556 ] ตารางการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ( 273 / ) โดย sornorpen [ 3/ต.ค./2556 ] ชื่อผูิประสานงาน OBEC AWARDS ( 692 / ) โดย lekhasillapa63 [ 2/ต.ค./2556 ] ตารางการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียนและหนังสือเล่มเล็ก ( 706 / ) โดย sornorpen [ 2/ต.ค./2556 ] กิจกรรมสภานักเรียน เรื่อง การส่งเอกสารรูปเล่ม ใบสมัครและผังรูปถ่ายคณะกรรมการสภานักเรียน ( 318 / ) โดย sornorpen [ 1/ต.ค./2556 ] ตารางการแข่งขัน ภาษาไทย ( 1444 / ) โดย sornorpen [ 27/ก.ย./2556 ] ตารางการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ( 2025 / ) โดย sornorpen
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 13:35 น.