เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ต.ค. 2556
9 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับชาติ
18-20 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานี
เข้าเว็บไซต์
http://www.sillapa.net/home/

 
 

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ผู้แทน
โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าร่วมแ
ข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภ
าคเหนือ คั้งที่ 63
ทุกโรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงรา
ยละเอียดการเข้าร่วมงานฯ
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น.
 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2
(หนังสือ ส่งทาง G-Mail โรงเรียน)

 
 

ประกาศ
ขณะนี้ระบบได้เปิดให้ปริ้นบัตรประจำตัวนักเรียน - ครู แล้ว
ขอให้ทุกโรงเรียนได้ทำการปนิ้รบัตรประจำตัว
ให้เรียบร้อย และครบถ้วน
ตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป
1 ธันวาคม 2556
(คลิกที่นี่ เพื่อเข้าเว๊บไซต์ระบบจัดการแข่ขัน กลุ่ม สพป.)

 
 


เสื้อยืดที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 มาแล้ว
โรงเรียนที่สั่งจองไว้ รับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป
ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2
พร้อมชำระเงินตัวละ 220 บาท

 
 

กำหนดปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63
1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ถึง 15 พฤศจิกายน 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ  21 – 27 พฤศจิกายน 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อ
และประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556
4.โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1 – 15 ธันวาคม 2556
5.แข่งขันวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556
ต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดติดต่อ
ศน.ปิยนาถ โทร. 0857234474
ศน.เฟย โทร. 085-7838960 , 081-1834923

 

 
 

ดาวน์โหลดสูจิบัตร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๓

 
 

  

ลำดับที่


LUCKY NUMBER

รายการที่แข่งขันตามลำดับที่ละทีม/คน
นักเรียน สพป.พะเยา เขต 2
จะได้ทำการแสดง/แข่งขันเป็นลำดับที่ 13
ในจำนวน 44 เขตพื้นที่การศึกษา
ทุกโรงเรียนควรบริหารจัดการเวลาให้พอดี

 

 
 

สถานที่พักสำหรับนักเรียน - ครู
สพป.พะเยา เขต 2
1.วัดชนะชิงชัย ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พักได้ 150 คน
(คลิกดูแผนที่:วัดชนะชิงชัย)
2.วัดจีรวัฒนาราม  ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  พักได้ 150 คน
(คลิกดูแผนที่:วัดจีรวัฒนาราม)
3.ร.ร.บ้านห้วยสะแก ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์  พักได้ 50 คน
(คลิกดูแผนที่:โรงเรียนบ้านห้วยสะแก)
    
ที่พัก 3 แห่งนี้อยู่ใกล้ ๆ กัน ที่วัดมีห้องนอน ห้องน้ำ เสื่อ
    เตรียมเครื่องนอนไปเอง

(ค่าที่พักแล้วแต่จะบริจาค)
-------------------------------------------------------------------
    โรงเรียนใดที่ประสงค์จะเข้าพัก 3 แห่งนี้
โปรดแจ้งข้อมูลผู้เข้าพัก
แยกจำนวนชาย-หญิง วันที่...ที่จะเข้าพัก
sornorpiyanat@hotmail.com
ขอบคุณครับ
  

 
 

แนะนำที่พักใน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ค่ายลูกเสือบรรจงนุช
ระยะห่างจากตัวเมือง 9 กม.

คืนละ 100 บาท/คน มีเครื่องนอนให้
ติดต่อ โทร.081-9191882 ,081-4499112
--------------------------------------------------------
เว็บไซต์:
http://camp-banjongnut.com/home.html
Facebook
https://www.facebook.com/cambanjongnut

 
 

แจ้งโรงเรียน....
โปรดตรวจสอบผลการแข่งขัน
ชื่อ - นามสกุล นักเรียน ครู ให้ถูกต้อง
หากพบว่าไม่ถูกต้อง
ให้เข้าระบบโรงเรียน แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556
สพป.พะเยา เขต 2 จะส่งข้อมูลนักเรียน
ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ถึงระดับภาค
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
หากพ้นกำหนดการนี้ทางโรงเรียนจะต้องติดตาม
แก้ไขข้อมูลในระดับภาคด้วยตนเอง

 
 

ประกาศ
ผลการแข่งขัน

 
 

 
 

เปิดระบบ

พิมพ์เกียรติบัตรแล้ว

 
 

สมัครเข้ากลุ่มเฟสบุ๊ค "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.พะเยา เขต 2"
เพื่อการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยน ภารกิจการจัดการแข่งขัน

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:44 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 139
จำนวนทีม 1,657
จำนวนนักเรียน 3,593
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,273
จำนวนกรรมการ 1,078
ครู+นักเรียน 5,866
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,944
ประกาศผลแล้ว 220/220 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 10
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 38
สัปดาห์ที่แล้ว 157
เดือนนี้ 463
เดือนที่แล้ว 630
ปีนี้ 4,950
ทั้งหมด 249,441