หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 สพป.พะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา นายธนนท์ มณีชัย   089-5541318
2 สวนสาธารณะกู่ผางลาง อ.จุน นายอนันต์ เวียงลอ  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อ.จุน จ.พะเยา นายศัจกร ไชยจำเริญ   084-4898129
4 โรงเรียนบ้านยางขาม อ.จุน จ.พะเยา นายสุเทพ เครืออินทร์   080-8493486
5 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อ.จุน จ.พะเยา นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์   081-0280177
6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) อ.จุน จ.พะเยา นายอภืชัย ศรีเพชร   081-7465390

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.085-7234474 E-Mail: sornorpiyanat@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]