หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านยางขาม และโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สนามกีฬา ห้อง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน 08.00 - 08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สวนสาธารณะกู่ผางลาง สนามสวนธารณะกู่ผางลาง-หมวดการทางจุน 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นตั้นไป นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน 12.30 - 03.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง สนามกีฬา ห้อง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป นักเรียนรายงานตัว ณ ห้องแข่งขัน 08.00 - 08.30 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง ห้อง อนุบาล 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคารอายิโนะโม๊ะโต๊ะ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคารอายิโนะโม๊ะโต๊ะ 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร สปช ป1 ห้อง ป.4 และ ป.5 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร สปช ป.1 ห้อง ป.4 และ ป.5 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร ป 1 ฉ ห้อง ป.2 และ ป.3 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร ป 1 ฉ ห้อง ป.2 และ ป.3 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร ป 1 ฉ ห้อง ป.1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 อาคาร ป 1 ฉ ห้อง ป.1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร สปช ป 1 ห้อง ป.5 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง อาคาร สปช ป 1 ห้อง ป.5 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
19 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
-
-
20 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.085-7234474 E-Mail: sornorpiyanat@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]