หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2
ณ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านยางขาม และโรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้อง ลานอนุบาล 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้อง ลานอนุบาล 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้อง ลานอนุบาล 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เต้นท์ 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เต้นท์ 3 - 4 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) เต้นท์ 1 - 2 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) หอประชุม เวที 1 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) หอประชุม ห้อง เวที 1 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้องบัวขาว ลำดับ 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้องประชุม ห้อง บัวขาว 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้องประชุม ห้อง บัวขาว 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ศูนย์อาเซ๊ยน ห้องสังคม 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ศูนย์อาเชี่ยน ห้อง สังคม 8 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ศูนย์อาเซียน ห้อง สังคม 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) ห้อง บัวขาว ลำดับ 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.085-7234474 E-Mail: sornorpiyanat@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]