หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 63 37 59.68% 14 22.58% 6 9.68% 5 8.06% 62
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 37 27 72.97% 6 16.22% 2 5.41% 2 5.41% 37
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 37 27 75% 5 13.89% 2 5.56% 2 5.56% 36
4 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 50 26 55.32% 11 23.4% 4 8.51% 6 12.77% 47
5 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 36 21 61.76% 7 20.59% 1 2.94% 5 14.71% 34
6 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 28 19 67.86% 6 21.43% 2 7.14% 1 3.57% 28
7 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 30 19 65.52% 5 17.24% 3 10.34% 2 6.9% 29
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 25 19 76% 5 20% 1 4% 0 0% 25
9 โรงเรียนบ้านสระ 38 18 58.06% 5 16.13% 6 19.35% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนบ้านสถาน 27 17 62.96% 5 18.52% 3 11.11% 2 7.41% 27
11 โรงเรียนบ้านดอนมูล 25 15 60% 7 28% 3 12% 0 0% 25
12 โรงเรียนบ้านสันติสุข 22 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
13 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 29 14 51.85% 9 33.33% 1 3.7% 3 11.11% 27
14 โรงเรียนบ้านสบสา 22 14 63.64% 5 22.73% 0 0% 3 13.64% 22
15 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 23 14 60.87% 4 17.39% 1 4.35% 4 17.39% 23
16 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 25 13 52% 6 24% 4 16% 2 8% 25
17 โรงเรียนบ้านจุน 18 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนคุณากรวิทยา 24 12 50% 10 41.67% 1 4.17% 1 4.17% 24
19 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 23 12 63.16% 3 15.79% 1 5.26% 3 15.79% 19
20 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 17 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนบ้านดู่ 23 11 50% 7 31.82% 1 4.55% 3 13.64% 22
22 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 21 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
23 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 32 10 32.26% 10 32.26% 4 12.9% 7 22.58% 31
24 โรงเรียนบ้านยางขาม 28 10 37.04% 8 29.63% 4 14.81% 5 18.52% 27
25 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
26 โรงเรียนบ้านหย่วน 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
28 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 27 9 33.33% 12 44.44% 2 7.41% 4 14.81% 27
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 22 9 45% 6 30% 1 5% 4 20% 20
30 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 19 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
31 โรงเรียนอนุบาลปง 20 9 47.37% 3 15.79% 5 26.32% 2 10.53% 19
32 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
33 โรงเรียนบ้านฮวก 21 9 42.86% 2 9.52% 7 33.33% 3 14.29% 21
34 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 16 9 64.29% 2 14.29% 0 0% 3 21.43% 14
35 โรงเรียนบ้านจำบอน 14 9 64.29% 1 7.14% 1 7.14% 3 21.43% 14
36 โรงเรียนบ้านร่องแมด 26 8 42.11% 6 31.58% 1 5.26% 4 21.05% 19
37 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 17 8 47.06% 6 35.29% 1 5.88% 2 11.76% 17
38 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 17 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
40 โรงเรียนบ้านควรดง 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านปง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
43 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 12 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 23 7 33.33% 11 52.38% 2 9.52% 1 4.76% 21
45 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 17 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
46 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านปางป้อม 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 19 7 46.67% 1 6.67% 3 20% 4 26.67% 15
49 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 14 6 42.86% 5 35.71% 1 7.14% 2 14.29% 14
50 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 17 6 37.5% 4 25% 4 25% 2 12.5% 16
51 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
52 โรงเรียนปัวพิทยา 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
53 โรงเรียนบ้านแก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนจุนวิทยา 17 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
56 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 13 5 41.67% 6 50% 0 0% 1 8.33% 12
57 โรงเรียนบ้านควร 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 18 5 31.25% 3 18.75% 6 37.5% 2 12.5% 16
59 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านผาลาด 15 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
62 โรงเรียนบ้านสบบง 12 5 41.67% 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
64 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
66 โรงเรียนบ้านแบ่ง 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 10 4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านแวน 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
70 โรงเรียนบ้านดอนลาว 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านสบขาม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 10 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
73 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 7 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 15 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
77 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
78 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 12 3 30% 3 30% 1 10% 3 30% 10
79 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
80 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
82 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
84 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
85 โรงเรียนบ้านวังบง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 7 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านปงสนุก 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
92 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 7 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนบ้านสันหลวง 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านน้ำจุน 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนชัยชุมภู 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านปัว(ปง) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านสักลอ 8 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
102 โรงเรียนบ้านป่าสัก 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
105 โรงเรียนบ้านสา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านบุญยืน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
109 โรงเรียนบ้านผาฮาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
110 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
113 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านดอนไชย 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
115 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านแฮะ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านปี้ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
121 โรงเรียนบ้านหลวง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านม่วง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
129 โรงเรียนบ้านสีพรม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านหัวขัว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านนาบัว 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนบ้านปางผักหม 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
133 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนบ้านปางวัว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านหมุ้น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.085-7234474 E-Mail: sornorpiyanat@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]