สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 17 4 9 30 37 12 3 4 52
2 ชุมชนบ้านบอน 10 7 4 21 25 6 2 2 33
3 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 8 9 3 20 26 5 2 2 33
4 บ้านยางขาม 8 2 1 11 10 8 4 5 22
5 บ้านธาตุขิงแกง 6 5 3 14 14 4 1 4 19
6 คุณากรวิทยา 6 4 1 11 12 10 1 1 23
7 บ้านร่องส้าน 6 2 6 14 16 6 2 1 24
8 ปิยมิตรวิทยา 5 5 6 16 26 11 4 6 41
9 บ้านแวนโค้ง 5 5 5 15 18 5 3 2 26
10 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 5 4 8 17 21 6 1 5 28
11 บ้านดอนมูล 4 3 2 9 14 7 3 0 24
12 บ้านสบสา 4 2 3 9 14 4 0 2 18
13 บ้านปางป้อม 4 2 0 6 7 2 2 1 11
14 บ้านดอนแก้ว 4 1 1 6 8 1 0 0 9
15 บ้านน้ำมิน 3 3 0 6 7 11 2 1 20
16 บ้านปางถ้ำ 3 2 3 8 8 4 3 1 15
17 บ้านสระ 3 2 2 7 18 5 6 2 29
18 บ้านปางมดแดง 3 2 1 6 9 3 1 2 13
19 ชุมชนบ้านหลวง 3 1 2 6 8 6 1 4 15
20 บ้านจำบอน 3 1 2 6 7 1 1 3 9
21 บ้านร่องแมด 3 1 1 5 8 6 1 4 15
22 บ้านปง 3 1 1 5 8 1 0 0 9
23 ชุมชนบ้านเชียงบาน 2 6 0 8 8 0 0 2 8
24 ชุมชนบ้านหนองเลา 2 5 2 9 10 10 4 6 24
25 บ้านสันติสุข 2 4 7 13 15 6 1 0 22
26 บ้านสถาน 2 4 2 8 9 5 3 1 17
27 บ้านจุน 2 3 1 6 11 3 0 1 14
28 บ้านท่าฟ้าใต้ 2 3 1 6 6 5 1 2 12
29 บ้านขุนกำลัง 2 2 3 7 11 4 3 2 18
30 อนุบาลปง 2 2 1 5 9 3 5 2 17
31 บ้านหย่วน 2 2 0 4 9 2 0 0 11
32 ราชประชานุเคราะห์ 24 2 1 2 5 9 5 1 0 15
33 บ้านพวงพยอม 2 0 1 3 10 3 1 3 14
34 ปัวพิทยา 2 0 1 3 6 3 1 2 10
35 บ้านสะแล่ง 2 0 0 2 5 6 0 1 11
36 บ้านใหม่น้ำเงิน 2 0 0 2 2 2 0 1 4
37 บ้านแม่ต๋ำ 1 6 4 11 7 11 2 4 20
38 บ้านดอนไชยป่าแขม 1 4 2 7 13 6 4 2 23
39 ชุมชนบ้านดอนไชย 1 4 2 7 8 3 1 0 12
40 ราชานุเคราะห์ 1 2 2 5 9 8 1 2 18
41 บ้านปงใหม่ 1 2 2 5 6 4 2 0 12
42 บ้านดู่ 1 2 1 4 8 5 1 3 14
43 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1 2 1 4 6 4 4 2 14
44 บ้านวังเค็มใหม่ 1 2 0 3 6 0 0 0 6
45 บ้านแฮะ (ปง) 1 2 0 3 5 0 2 2 7
46 บ้านแวน 1 2 0 3 4 2 0 1 6
47 บ้านทุ่งแต 1 1 3 5 8 6 1 2 15
48 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 1 1 3 5 8 4 0 0 12
49 บ้านท่าม่าน 1 1 3 5 5 2 6 2 13
50 บ้านควร 1 1 3 5 3 4 2 0 9
51 บ้านฮวก 1 1 1 3 5 2 5 2 12
52 บ้านสบขาม 1 1 1 3 4 2 0 0 6
53 บ้านผาตั้ง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
54 บ้านหัวทุ่ง 1 1 0 2 7 5 1 1 13
55 จุนวิทยา 1 1 0 2 5 6 1 2 12
56 บ้านทุ่งหล่ม 1 1 0 2 4 3 2 0 9
57 บ้านดอนเงิน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
58 บ้านดอนลาว 1 1 0 2 3 2 0 0 5
59 บ้านบุญยืน 1 1 0 2 2 0 0 1 2
60 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1 0 4 5 6 1 3 3 10
61 บ้านแม่ทาย 1 0 1 2 5 2 1 0 8
62 สาธิตวิทยาเชียงคำ 1 0 1 2 3 4 1 2 8
63 บ้านใหม่ร่มเย็น 1 0 1 2 3 0 0 0 3
64 บ้านทุ่งกล้วย 1 0 1 2 2 2 2 0 6
65 บ้านเวียงลอ 1 0 0 1 3 0 2 0 5
66 บ้านถ้ำผาลาด 1 0 0 1 2 2 0 1 4
67 บ้านก๊อหลวง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
68 บ้านสา 1 0 0 1 2 1 0 1 3
69 บ้านหนองบัวเงิน 1 0 0 1 2 1 0 1 3
70 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านหนองท่าควาย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
72 บ้านพระนั่งดิน 0 4 1 5 7 2 0 3 9
73 บ้านสักทุ่ง 0 2 3 5 8 1 0 0 9
74 บ้านร่องย้าง 0 2 1 3 7 3 0 1 10
75 บ้านควรดง 0 2 0 2 5 3 1 0 9
76 บ้านน้ำปุก 0 2 0 2 4 1 0 3 5
77 บ้านปงสนุก 0 2 0 2 2 4 0 1 6
78 บ้านแม่ทะลาย 0 1 3 4 4 1 0 0 5
79 ชุมชนบ้านทุ่ง 0 1 1 2 6 6 3 0 15
80 บ้านผาลาด 0 1 1 2 5 2 3 3 10
81 หฤทัยวิทยา 0 1 1 2 5 1 1 0 7
82 บ้านเลี้ยว 0 1 1 2 3 2 2 0 7
83 บ้านทุ่งติ้ว 0 1 1 2 3 1 0 1 4
84 ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 0 1 1 2 1 3 0 1 4
85 บ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 0 1 0 1 5 3 1 0 9
86 บ้านห้วยไคร้ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
87 บ้านผาฮาว 0 1 0 1 1 0 0 1 1
88 บ้านหล่ายทุ่ง 0 1 0 1 0 2 1 0 3
89 บ้านสบบง 0 0 3 3 5 2 3 2 10
90 บ้านไชยสถาน 0 0 2 2 8 6 1 2 15
91 บ้านแก 0 0 2 2 6 1 0 0 7
92 บ้านวังบง 0 0 2 2 3 1 0 1 4
93 บ้านท่าฟ้าเหนือ 0 0 1 1 5 3 0 1 8
94 บ้านบ่อเบี้ย 0 0 1 1 3 5 3 1 11
95 อนุบาลเชียงม่วน 0 0 1 1 3 0 0 2 3
96 บ้านโจ้โก้ 0 0 1 1 2 3 1 3 6
97 บ้านศรีเมืองชุม 0 0 1 1 2 3 0 1 5
98 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 0 0 1 1 2 2 1 1 5
99 บ้านสันหลวง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
100 บ้านสร้อยศรี 0 0 1 1 1 2 0 0 3
101 บ้านห้วยแม่แดง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
102 บ้านแฮะ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
103 บ้านปี้ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
104 บ้านแบ่ง 0 0 0 0 3 4 1 1 8
105 บ้านสันปูเลย 0 0 0 0 3 3 3 0 9
106 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 3 2 1 2 6
107 บ้านฝายกวาง 0 0 0 0 2 3 1 3 6
108 บ้านน้ำจุน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
109 บ้านสักลอ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
110 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
111 บ้านปัวศรีพรม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
112 บ้านทุ่งเย็น 0 0 0 0 2 1 0 1 3
113 บ้านก๊อน้อย 0 0 0 0 1 3 2 0 6
114 บ้านทุ่งหนอง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
115 บ้านหล่ายฝายแก้ว 0 0 0 0 1 3 0 2 4
116 บ้านนาอ้อม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
117 ชัยชุมภู 0 0 0 0 1 2 1 0 4
118 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
119 บ้านปัว(ปง) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
120 บ้านน้ำเปื๋อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
121 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
122 เทศบาลตำบลปง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านร้องเชียงแรง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
124 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
125 บ้านห้วยกั้ง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
126 บ้านสีพรม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
127 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 บ้านนาบัว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
129 บ้านปางผักหม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
130 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
131 บ้านปางวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 บ้านสันกลางนาดอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 บ้านแกใหม่นิคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 บ้านแม่วังช้าง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
135 บ้านร่องค้อม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
136 บ้านหลวง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
137 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
138 บ้านหมุ้น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 179 166 156 501 751 402 154 162 1,307