สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 17 5 10 32 37 14 6 5 57
2 ชุมชนบ้านบอน 11 8 4 23 27 6 2 2 35
3 ราชประชานุเคราะห์ 24 10 1 3 14 19 5 1 0 25
4 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 8 9 4 21 27 5 2 2 34
5 บ้านยางขาม 8 2 1 11 10 8 4 5 22
6 บ้านธาตุขิงแกง 6 5 3 14 14 4 1 4 19
7 คุณากรวิทยา 6 4 1 11 12 10 1 1 23
8 บ้านร่องส้าน 6 3 6 15 19 6 2 1 27
9 บ้านดอนแก้ว 6 1 1 8 10 1 0 0 11
10 บ้านสถาน 5 9 3 17 17 5 3 2 25
11 ปิยมิตรวิทยา 5 5 6 16 26 11 4 6 41
12 บ้านแวนโค้ง 5 5 5 15 19 5 3 2 27
13 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 5 4 8 17 21 7 1 5 29
14 บ้านสบสา 5 2 3 10 14 5 0 3 19
15 บ้านดอนมูล 4 3 2 9 15 7 3 0 25
16 ราชานุเคราะห์ 4 2 2 8 14 9 1 3 24
17 บ้านร่องย้าง 4 2 2 8 12 3 0 1 15
18 บ้านดู่ 4 2 1 7 11 7 1 3 19
19 บ้านปางป้อม 4 2 0 6 7 2 2 1 11
20 ชุมชนบ้านหลวง 4 1 2 7 9 6 1 4 16
21 ชุมชนบ้านหนองเลา 3 5 2 10 10 10 4 7 24
22 บ้านจุน 3 3 1 7 13 3 0 1 16
23 บ้านน้ำมิน 3 3 0 6 7 11 2 1 20
24 บ้านจำบอน 3 2 3 8 9 1 1 3 11
25 บ้านปางถ้ำ 3 2 3 8 8 4 3 1 15
26 บ้านสระ 3 2 2 7 18 5 6 2 29
27 บ้านปางมดแดง 3 2 1 6 9 3 1 2 13
28 บ้านร่องแมด 3 1 1 5 8 6 1 4 15
29 บ้านปง 3 1 1 5 8 1 0 0 9
30 บ้านใหม่น้ำเงิน 3 0 0 3 3 2 0 1 5
31 ชุมชนบ้านเชียงบาน 2 6 0 8 8 0 0 2 8
32 บ้านสันติสุข 2 4 7 13 15 6 1 0 22
33 ชุมชนบ้านดอนไชย 2 4 3 9 10 3 1 0 14
34 บ้านพระนั่งดิน 2 4 1 7 9 2 0 3 11
35 บ้านฮวก 2 3 2 7 9 2 7 3 18
36 บ้านท่าฟ้าใต้ 2 3 1 6 6 5 1 2 12
37 บ้านควรดง 2 3 0 5 8 3 1 0 12
38 บ้านขุนกำลัง 2 2 3 7 11 4 3 2 18
39 บ้านหย่วน 2 2 1 5 10 2 0 0 12
40 อนุบาลปง 2 2 1 5 9 3 5 2 17
41 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 2 0 4 6 7 1 3 4 11
42 บ้านพวงพยอม 2 0 1 3 12 3 1 3 16
43 ปัวพิทยา 2 0 1 3 6 3 1 2 10
44 บ้านสะแล่ง 2 0 0 2 5 6 0 1 11
45 บ้านถ้ำผาลาด 2 0 0 2 3 2 0 1 5
46 บ้านแม่ต๋ำ 1 7 4 12 9 12 2 4 23
47 บ้านดอนไชยป่าแขม 1 4 2 7 13 6 4 2 23
48 บ้านควร 1 3 3 7 5 4 2 0 11
49 บ้านปงใหม่ 1 2 2 5 6 4 2 0 12
50 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1 2 1 4 6 4 4 2 14
51 บ้านวังเค็มใหม่ 1 2 0 3 6 0 0 0 6
52 บ้านแฮะ (ปง) 1 2 0 3 5 0 2 2 7
53 บ้านแวน 1 2 0 3 4 2 0 1 6
54 บ้านทุ่งแต 1 1 3 5 8 6 1 2 15
55 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 1 1 3 5 8 4 0 0 12
56 บ้านท่าม่าน 1 1 3 5 5 3 6 2 14
57 บ้านสบขาม 1 1 1 3 4 2 0 0 6
58 บ้านผาตั้ง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
59 บ้านหัวทุ่ง 1 1 0 2 7 5 1 1 13
60 จุนวิทยา 1 1 0 2 5 6 1 2 12
61 บ้านทุ่งหล่ม 1 1 0 2 4 3 2 0 9
62 บ้านดอนลาว 1 1 0 2 4 2 0 0 6
63 บ้านดอนเงิน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
64 บ้านบุญยืน 1 1 0 2 2 0 0 1 2
65 บ้านแม่ทาย 1 0 1 2 5 2 1 0 8
66 อนุบาลเชียงม่วน 1 0 1 2 4 0 0 2 4
67 สาธิตวิทยาเชียงคำ 1 0 1 2 3 4 1 2 8
68 บ้านโจ้โก้ 1 0 1 2 3 3 1 3 7
69 บ้านใหม่ร่มเย็น 1 0 1 2 3 0 0 0 3
70 บ้านทุ่งกล้วย 1 0 1 2 2 2 2 0 6
71 บ้านแบ่ง 1 0 0 1 4 4 1 1 9
72 บ้านเวียงลอ 1 0 0 1 3 0 3 0 6
73 บ้านก๊อหลวง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
74 บ้านปัว(ปง) 1 0 0 1 2 2 0 0 4
75 บ้านสา 1 0 0 1 2 1 0 1 3
76 บ้านหนองบัวเงิน 1 0 0 1 2 1 0 1 3
77 บ้านต้นผึ้ง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านหนองท่าควาย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านสักทุ่ง 0 2 3 5 8 1 0 0 9
80 บ้านน้ำปุก 0 2 0 2 4 1 0 3 5
81 บ้านปงสนุก 0 2 0 2 2 4 0 1 6
82 บ้านแม่ทะลาย 0 1 3 4 4 1 0 0 5
83 ชุมชนบ้านทุ่ง 0 1 2 3 7 6 3 0 16
84 บ้านผาลาด 0 1 1 2 5 2 3 3 10
85 หฤทัยวิทยา 0 1 1 2 5 1 1 0 7
86 บ้านเลี้ยว 0 1 1 2 3 2 2 0 7
87 บ้านทุ่งติ้ว 0 1 1 2 3 1 0 1 4
88 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 0 1 1 2 3 1 0 1 4
89 บ้านผาฮาว 0 1 1 2 2 0 0 1 2
90 ตชด.เบ็ดตี้ดูเมน 0 1 1 2 1 3 0 1 4
91 บ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน) 0 1 0 1 5 3 1 0 9
92 บ้านสันปูเลย 0 1 0 1 4 3 3 0 10
93 บ้านหล่ายฝายแก้ว 0 1 0 1 3 3 0 2 6
94 บ้านห้วยไคร้ 0 1 0 1 2 3 0 1 5
95 บ้านร่องค้อม 0 1 0 1 1 0 1 1 2
96 บ้านหล่ายทุ่ง 0 1 0 1 0 2 1 0 3
97 บ้านสบบง 0 0 3 3 5 2 3 2 10
98 บ้านไชยสถาน 0 0 2 2 9 6 1 2 16
99 บ้านแก 0 0 2 2 6 1 0 0 7
100 บ้านวังบง 0 0 2 2 3 1 0 1 4
101 บ้านท่าฟ้าเหนือ 0 0 1 1 5 3 0 1 8
102 บ้านบ่อเบี้ย 0 0 1 1 3 5 3 1 11
103 บ้านศรีเมืองชุม 0 0 1 1 2 3 0 1 5
104 บ้านสันหลวง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
105 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 0 0 1 1 2 2 1 1 5
106 ชัยชุมภู 0 0 1 1 2 2 1 0 5
107 บ้านสร้อยศรี 0 0 1 1 1 2 0 0 3
108 บ้านห้วยแม่แดง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
109 บ้านแฮะ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
110 บ้านปี้ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
111 บ้านหลวง 0 0 1 1 1 0 1 1 2
112 บ้านบุญเรือง 0 0 0 0 3 2 1 2 6
113 บ้านฝายกวาง 0 0 0 0 2 3 1 3 6
114 บ้านน้ำจุน 0 0 0 0 2 2 2 0 6
115 บ้านสักลอ 0 0 0 0 2 1 2 2 5
116 บ้านป่าสัก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
117 บ้านปัวศรีพรม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
118 บ้านทุ่งเย็น 0 0 0 0 2 1 0 1 3
119 บ้านก๊อน้อย 0 0 0 0 1 3 2 0 6
120 บ้านทุ่งหนอง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
121 บ้านนาอ้อม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
122 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 1 2 0 1 3
123 บ้านน้ำเปื๋อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
124 บ้านม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
125 เทศบาลตำบลปง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านร้องเชียงแรง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
127 บ้านใหม่พัฒนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
128 บ้านห้วยกั้ง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
129 บ้านสีพรม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 บ้านนาบัว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
132 บ้านปางผักหม 0 0 0 0 0 1 0 2 1
133 บ้านห้วยสิงห์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 บ้านปางวัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 บ้านสันกลางนาดอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านแกใหม่นิคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านแม่วังช้าง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
138 บ้านหมุ้น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 220 185 170 575 835 413 161 169 1,409