หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  
2 สพป.สุโขทัย เขต 1  
3 โรงเรียนกวางตง ต.ธานี  
4 โรงเรียนบ้านกล้วย ต.บ้านกล้วย นายวีรศักดิ์ ทองธรรม  
5 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ต.บ้านกล้วย นายอนุสนธ์ สวนใต้  
6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" ต.เมืองเก่า นายสุทธิชัย เข็มคง   081-9711664
7 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504)  
8 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต.ปากแคว นายภานุวัชร อินทรโชติ   081-7077782
9 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย นายสมชาย พรถึง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 088-2813744
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]