หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 48 37 80.43% 4 8.7% 3 6.52% 2 4.35% 46
2 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 38 30 85.71% 4 11.43% 0 0% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 28 22 78.57% 4 14.29% 1 3.57% 1 3.57% 28
4 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 30 20 68.97% 5 17.24% 3 10.34% 1 3.45% 29
5 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 45 19 55.88% 5 14.71% 6 17.65% 4 11.76% 34
6 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 23 19 86.36% 2 9.09% 0 0% 1 4.55% 22
7 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 30 18 62.07% 6 20.69% 2 6.9% 3 10.34% 29
8 โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 36 17 58.62% 6 20.69% 4 13.79% 2 6.9% 29
9 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 22 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
10 โรงเรียนวัดหางตลาด 19 14 73.68% 3 15.79% 2 10.53% 0 0% 19
11 โรงเรียนกวางตง 37 12 33.33% 10 27.78% 9 25% 5 13.89% 36
12 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 25 12 50% 5 20.83% 3 12.5% 4 16.67% 24
13 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 18 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
14 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 27 12 54.55% 2 9.09% 4 18.18% 4 18.18% 22
15 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 33 11 34.38% 6 18.75% 8 25% 7 21.88% 32
16 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 20 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
17 โรงเรียนบ้านดงเดือย 23 11 57.89% 4 21.05% 2 10.53% 2 10.53% 19
18 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 31 10 37.04% 9 33.33% 4 14.81% 4 14.81% 27
19 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 15 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
20 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 25 9 39.13% 9 39.13% 5 21.74% 0 0% 23
21 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 22 9 42.86% 7 33.33% 3 14.29% 2 9.52% 21
22 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 19 9 47.37% 4 21.05% 1 5.26% 5 26.32% 19
23 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 18 8 44.44% 4 22.22% 5 27.78% 1 5.56% 18
24 โรงเรียนวัดหนองกก 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนวัดปากพระ 17 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 14 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
28 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 10 7 70% 0 0% 1 10% 2 20% 10
29 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 6 40% 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 14 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
33 โรงเรียนบ้านวังลึก 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
35 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
36 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 14 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
37 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนบ้านหนองจัง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
40 โรงเรียนวัดกกแรต 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 16 4 25% 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนบ้านน้ำพุุ 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนวัดโบสถ์ 9 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
45 โรงเรียนวัดปรักรัก 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
46 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านลานทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านยางเมือง 10 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
53 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อฯ(ธนาคารกรุงเทพ5) 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
54 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์) 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
55 โรงเรียนบ้านวังแดด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 9 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
59 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
61 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านนากาหลง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดยางเอน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านวังหาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนบ้านวังวน 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
67 โรงเรียนวัดเสาหิน 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนบ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
71 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนบ้านป่าสัก 6 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
75 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรมมาประชาสรรค์) 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
77 โรงเรียนคลองไผ่งาม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านวังไทร 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 7 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
80 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
81 โรงเรียนบ้านหนองตม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านโป่งแค 8 1 12.5% 0 0% 2 25% 5 62.5% 8
83 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
85 โรงเรียนบ้านวังกร่าง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
86 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
87 โรงเรียนบ้านเนินยาง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองตูม 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
89 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนวัดทุ่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
99 โรงเรียนบ้านปากคลอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
100 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
101 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุฏล) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนบ้านวังขวาก 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
104 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านยางแหลม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
106 โรงเรียนปากแคว 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
107 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
108 โรงเรียนบ้านหนองพยอม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
109 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
110 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
111 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
112 โรงเรียนบ้านยางแดน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
113 โรงเรียนวัดลัดทรายมูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
114 โรงเรียนวัดวังแดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 088-2813744
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]