หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 129 โรงเรียนคลองไผ่งาม 3 5 5
2 042 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 27 97 50
3 002 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 0 0
4 003 โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุฏล) 1 1 1
5 088 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 45 190 82
6 075 โรงเรียนบ้านข่อยสองนาง 0 0 0
7 022 โรงเรียนบ้านคลองด่าน 0 0 0
8 058 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 18 40 24
9 094 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 5 6 5
10 020 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 4 10 4
11 008 โรงเรียนบ้านจอมสังข์ 0 0 0
12 144 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 6 4
13 061 โรงเรียนบ้านดงเดือย 23 51 35
14 063 โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 2 2 2
15 116 โรงเรียนบ้านด่าน 0 0 0
16 131 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 30 95 54
17 097 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 14 23 16
18 081 โรงเรียนบ้านนากาหลง 5 26 11
19 082 โรงเรียนบ้านนาสระลอย 5 9 6
20 085 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 7 13 9
21 086 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 1 1
22 079 โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม 1 1 1
23 104 โรงเรียนบ้านน้ำพุุ 11 22 15
24 083 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 3 5 3
25 046 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 30 77 49
26 004 โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 1 1 1
27 005 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 7 22 10
28 041 โรงเรียนบ้านบางสนิม 0 0 0
29 105 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 15 49 16
30 040 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 9 12 11
31 032 โรงเรียนบ้านปากคลอง 2 4 3
32 123 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 23 34 26
33 091 โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 0 0 0
34 068 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1 1 1
35 067 โรงเรียนบ้านป่าสัก 6 11 10
36 080 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 0 0 0
37 030 โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 0 0 0
38 013 โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรมมาประชาสรรค์) 6 29 5
39 096 โรงเรียนบ้านยางเมือง 10 17 10
40 054 โรงเรียนบ้านยางแดน 1 0 0
41 092 โรงเรียนบ้านยางแหลม 1 1 1
42 035 โรงเรียนบ้านราวรังงาม 0 0 0
43 128 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 10 14 12
44 138 โรงเรียนบ้านลานทอง 4 13 7
45 106 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 5 9 6
46 100 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 5 12 8
47 095 โรงเรียนบ้านวังกร่าง 3 6 4
48 073 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 4 28 10
49 009 โรงเรียนบ้านวังขวาก 3 6 4
50 124 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 6 10 6
51 031 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อฯ(ธนาคารกรุงเทพ5) 6 13 9
52 033 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 16 26 23
53 132 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 28 54 43
54 135 โรงเรียนบ้านวังลึก 10 20 17
55 038 โรงเรียนบ้านวังวน 5 7 7
56 130 โรงเรียนบ้านวังหาด 3 7 5
57 133 โรงเรียนบ้านวังหิน 1 1 1
58 118 โรงเรียนบ้านวังแดด 3 6 6
59 120 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 8 14 11
60 127 โรงเรียนบ้านวังไทร 3 6 3
61 001 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 4 8 5
62 021 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง303) 0 0 0
63 098 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 25 49 39
64 034 โรงเรียนบ้านสำนัก 0 0 0
65 101 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 22 33 25
66 072 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 7 7
67 117 โรงเรียนบ้านหนองจัง 7 22 12
68 122 โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 9 48 18
69 136 โรงเรียนบ้านหนองตม 2 2 2
70 107 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 19 38 21
71 050 โรงเรียนบ้านหนองตูม 3 3 3
72 069 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 37 27
73 047 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 4 14 5
74 114 โรงเรียนบ้านหนองบัวเขาดิน 0 0 0
75 010 โรงเรียนบ้านหนองพยอม 1 2 1
76 070 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 9 18 14
77 108 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
78 134 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 1 1 1
79 039 โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 0 0 0
80 049 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 3 1
81 119 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 8 18 10
82 071 โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 0 0 0
83 126 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 1 5 2
84 137 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 48 120 79
85 051 โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 8 19 11
86 102 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 7 27 12
87 090 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 8 20 13
88 099 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 3 10 4
89 084 โรงเรียนบ้านเนินยาง 3 4 3
90 014 โรงเรียนบ้านเพชรไฝ 0 0 0
91 027 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 33 66 39
92 018 โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 0 0 0
93 055 โรงเรียนบ้านโป่งแค 8 15 14
94 064 โรงเรียนบ้านโพธิ์หอม 2 2 2
95 087 โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 1 1 1
96 056 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 6 14 7
97 103 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 4 4 4
98 143 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 0 0 0
99 036 โรงเรียนบ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 3 19 5
100 006 โรงเรียนปากแคว 3 15 7
101 109 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 3 21 4
102 060 โรงเรียนวัดกกแรต 7 25 13
103 053 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 8 9 9
104 019 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 11 22 11
105 017 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 31 51 38
106 023 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 10 17 14
107 066 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 2 11 3
108 015 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 0 0 0
109 078 โรงเรียนวัดทุ่ง 1 2 2
110 045 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 18 58 26
111 052 โรงเรียนวัดปรักรัก 6 18 11
112 011 โรงเรียนวัดปากพระ 17 24 17
113 110 โรงเรียนวัดมุจลินทราราม 36 76 47
114 016 โรงเรียนวัดยางเอน 4 21 6
115 024 โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์) 5 10 6
116 012 โรงเรียนวัดลัดทรายมูล 1 5 2
117 025 โรงเรียนวัดวังแดง 1 1 1
118 065 โรงเรียนวัดศรีเมือง 0 0 0
119 043 โรงเรียนวัดสงฆาราม 0 0 0
120 093 โรงเรียนวัดหนองกก 9 13 10
121 037 โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 0 0 0
122 044 โรงเรียนวัดหางตลาด 19 39 27
123 029 โรงเรียนวัดเชตุพน 0 0 0
124 076 โรงเรียนวัดเต่าทอง 0 0 0
125 074 โรงเรียนวัดเสาหิน 4 5 5
126 059 โรงเรียนวัดโบสถ์ 9 19 15
127 077 โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 9 25 18
128 111 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 14 40 20
129 026 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 25 52 26
130 112 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 2 3 2
131 125 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 2 4 4
132 048 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ 2 21 5
133 089 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 10 16 12
134 115 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 20 54 25
135 007 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 38 62 50
136 028 โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 14 37 20
137 121 โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 22 50 29
138 140 โรงเรียนกวางตง 37 70 54
139 141 โรงเรียนสายธรรม 0 0 0
140 142 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 0 0 0
รวม 1116 2638 1579
4217

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา 088-2813744
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]