สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยไคร้ 37 4 3 2 44
2 อนุบาลสุโขทัย 30 4 0 1 34
3 บ้านวังน้ำขาว 22 4 1 1 27
4 บ้านตลิ่งชัน 20 5 3 1 28
5 บ้านขุนนาวัง 19 5 6 4 30
6 บ้านปากคลองร่วม 19 2 0 1 21
7 บ้านน้ำเรื่อง 18 6 2 3 26
8 วัดมุจลินทราราม 17 6 4 2 27
9 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 16 4 0 0 20
10 วัดหางตลาด 14 3 2 0 19
11 กวางตง 12 10 9 5 31
12 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 12 5 3 4 20
13 วัดท่าฉนวน 12 5 1 0 18
14 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 12 2 4 4 18
15 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 11 6 8 7 25
16 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 11 4 3 2 18
17 บ้านดงเดือย 11 4 2 2 17
18 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 10 9 4 4 23
19 บ้านบึงหญ้า 10 1 0 2 11
20 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 9 9 5 0 23
21 บ้านหนองกระดิ่ง 9 7 3 2 19
22 บ้านหนองตลับ 9 4 1 5 14
23 บ้านคลองตะเข้ 8 4 5 1 17
24 วัดหนองกก 8 1 0 0 9
25 วัดปากพระ 7 3 4 1 14
26 อนุบาลเมืองสุโขทัย 7 3 1 2 11
27 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 7 1 1 1 9
28 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 7 0 1 2 8
29 บ้านหนองบัว 6 6 2 1 14
30 วัดคุ้งยางใหญ่ 6 4 1 0 11
31 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 6 3 1 1 10
32 บ้านลานกระบือ 6 3 0 0 9
33 บ้านวังลึก 6 2 1 0 9
34 บ้านเขาทองผางับ 6 0 1 0 7
35 วัดใหม่ไทยบำรุง 5 3 1 0 9
36 ศรีคีรีมาศวิทยา 5 1 3 2 9
37 บ้านวังโคนเปือย 5 1 1 0 7
38 บ้านหนองเฒ่า 5 1 0 1 6
39 บ้านหนองจัง 5 1 0 1 6
40 วัดกกแรต 5 1 0 0 6
41 บ้านวังทองแดง 4 7 4 1 15
42 บ้านน้ำพุุ 4 5 1 1 10
43 วัดโบสถ์ 4 3 0 0 7
44 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 4 1 0 2 5
45 วัดปรักรัก 4 1 0 1 5
46 บ้านลานเอื้อง 4 1 0 0 5
47 บ้านลำคลองยาง 4 1 0 0 5
48 บ้านคลองปลายนา 4 0 0 0 4
49 บ้านลานทอง 4 0 0 0 4
50 บ้านหนองมะเกลือ 3 4 2 0 9
51 บ้านยางเมือง 3 4 0 1 7
52 บ้านเนินประดู่ 3 3 0 2 6
53 บ้านวังตะคร้อฯ(ธนาคารกรุงเทพ5) 3 1 1 0 5
54 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์) 3 0 1 0 4
55 บ้านวังแดด 3 0 0 0 3
56 บ้านหนองจิกตีนเนิน 2 5 2 0 9
57 บ้านประดู่เฒ่า 2 4 2 0 8
58 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 2 2 2 2 6
59 บ้านใหม่สุขเกษม 2 2 1 1 5
60 บ้านหนองกระทุ่ม 2 2 0 1 4
61 บ้านนากาหลง 2 2 0 0 4
62 บ้านวังตะคร้อ 2 2 0 0 4
63 บ้านวังหาด 2 1 0 0 3
64 วัดยางเอน 2 1 0 0 3
65 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2 1 0 0 3
66 บ้านวังวน 2 0 1 1 3
67 บ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 2 0 1 0 3
68 วัดเสาหิน 2 0 1 0 3
69 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 2 0 0 0 2
70 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 2 0 0 0 2
71 วัดคุ้งยาง 1 4 1 1 6
72 บ้านนาสระลอย 1 3 0 1 4
73 บ้านวังขวัญ 1 2 1 0 4
74 บ้านป่าสัก 1 2 0 2 3
75 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 2 0 0 3
76 บ้านยางซ้าย(พรมมาประชาสรรค์) 1 1 2 1 4
77 บ้านวังไทร 1 1 1 0 3
78 คลองไผ่งาม 1 1 1 0 3
79 บ้านนาเชิงคีรี 1 1 0 3 2
80 บ้านคลองน้ำเย็น 1 1 0 2 2
81 บ้านหนองตม 1 1 0 0 2
82 บ้านโป่งแค 1 0 2 5 3
83 บ้านดงยาง 1 0 2 1 3
84 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1 0 1 1 2
85 บ้านวังกร่าง 1 0 1 1 2
86 บ้านเนินยาง 1 0 1 1 2
87 บ้านเนินพยอม 1 0 1 1 2
88 บ้านหนองตูม 1 0 1 0 2
89 อนุบาลกงไกรลาศ 1 0 1 0 2
90 บ้านป่ามะม่วง 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองสองตอน 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
93 บ้านนาไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองไม้กอง 1 0 0 0 1
95 วัดทุ่ง 1 0 0 0 1
96 บ้านใหม่เจริญผล 0 1 2 0 3
97 บ้านน้ำลาด 0 1 2 0 3
98 บ้านโพธิ์หอม 0 1 0 1 1
99 บ้านดอนสำโรง 0 1 0 1 1
100 บ้านปากคลอง 0 1 0 1 1
101 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1
102 บ้านขวาง(น้อมประชานุฏล) 0 1 0 0 1
103 บ้านวังขวาก 0 0 1 2 1
104 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 0 1
105 บ้านยางแหลม 0 0 1 0 1
106 ปากแคว 0 0 0 1 0
107 บ้านวังหิน 0 0 0 1 0
108 บ้านหนองพยอม 0 0 0 1 0
109 บ้านโว้งบ่อ 0 0 0 1 0
110 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0
111 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 0
112 บ้านยางแดน 0 0 0 0 0
113 วัดลัดทรายมูล 0 0 0 0 0
114 วัดวังแดง 0 0 0 0 0
รวม 559 226 129 108 1,022