สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยไคร้ 30 4 2 2 36
2 อนุบาลสุโขทัย 30 4 0 1 34
3 บ้านขุนนาวัง 19 4 6 4 29
4 บ้านปากคลองร่วม 19 2 0 1 21
5 บ้านน้ำเรื่อง 18 6 2 3 26
6 บ้านตลิ่งชัน 16 5 3 1 24
7 วัดมุจลินทราราม 15 6 4 2 25
8 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 13 4 0 0 17
9 กวางตง 12 10 9 5 31
10 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 11 6 8 7 25
11 วัดท่าฉนวน 11 4 1 0 16
12 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 10 4 3 3 17
13 บ้านบึงหญ้า 10 1 0 2 11
14 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 9 9 5 0 23
15 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 9 9 4 4 22
16 บ้านหนองกระดิ่ง 9 7 3 2 19
17 บ้านดงเดือย 9 4 2 2 15
18 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 9 3 3 2 15
19 บ้านวังน้ำขาว 9 3 1 1 13
20 บ้านคลองตะเข้ 8 4 5 1 17
21 วัดหางตลาด 8 3 1 0 12
22 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 8 2 4 4 14
23 วัดหนองกก 8 1 0 0 9
24 วัดปากพระ 7 3 4 1 14
25 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 7 1 1 1 9
26 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 7 0 1 2 8
27 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 6 3 1 1 10
28 บ้านเขาทองผางับ 6 0 1 0 7
29 วัดคุ้งยางใหญ่ 5 4 1 0 10
30 อนุบาลเมืองสุโขทัย 5 3 1 2 9
31 บ้านลานกระบือ 5 3 0 0 8
32 บ้านวังลึก 5 2 1 0 8
33 บ้านหนองตลับ 5 2 0 5 7
34 ศรีคีรีมาศวิทยา 5 1 3 2 9
35 บ้านวังทองแดง 4 7 4 1 15
36 บ้านน้ำพุุ 4 5 1 1 10
37 บ้านวังโคนเปือย 4 1 1 0 6
38 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 4 1 0 2 5
39 บ้านลำคลองยาง 4 1 0 0 5
40 วัดกกแรต 4 1 0 0 5
41 บ้านคลองปลายนา 4 0 0 0 4
42 บ้านหนองบัว 3 6 2 1 11
43 บ้านเนินประดู่ 3 3 0 2 6
44 บ้านหนองมะเกลือ 3 2 2 0 7
45 บ้านวังตะคร้อฯ(ธนาคารกรุงเทพ5) 3 1 1 0 5
46 บ้านหนองเฒ่า 3 1 0 1 4
47 บ้านหนองจัง 3 1 0 1 4
48 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์) 3 0 1 0 4
49 บ้านลานทอง 3 0 0 0 3
50 บ้านหนองจิกตีนเนิน 2 5 2 0 9
51 วัดใหม่ไทยบำรุง 2 3 1 0 6
52 บ้านยางเมือง 2 3 0 1 5
53 วัดโบสถ์ 2 3 0 0 5
54 บ้านใหม่สุขเกษม 2 2 1 1 5
55 บ้านนากาหลง 2 2 0 0 4
56 วัดยางเอน 2 1 0 0 3
57 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 2 1 0 0 3
58 บ้านวังวน 2 0 1 1 3
59 บ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 2 0 1 0 3
60 บ้านวังแดด 2 0 0 0 2
61 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 2 0 0 0 2
62 วัดคุ้งยาง 1 4 1 1 6
63 บ้านนาสระลอย 1 3 0 1 4
64 บ้านวังขวัญ 1 2 1 0 4
65 บ้านป่าสัก 1 2 0 2 3
66 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 1 2 0 0 3
67 บ้านยางซ้าย(พรมมาประชาสรรค์) 1 1 2 1 4
68 บ้านวังไทร 1 1 1 0 3
69 คลองไผ่งาม 1 1 1 0 3
70 บ้านนาเชิงคีรี 1 1 0 3 2
71 วัดปรักรัก 1 1 0 1 2
72 บ้านหนองตม 1 1 0 0 2
73 บ้านโป่งแค 1 0 2 5 3
74 บ้านดงยาง 1 0 2 1 3
75 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1 0 1 1 2
76 บ้านวังกร่าง 1 0 1 1 2
77 บ้านเนินพยอม 1 0 1 1 2
78 บ้านหนองตูม 1 0 1 0 2
79 วัดเสาหิน 1 0 1 0 2
80 อนุบาลกงไกรลาศ 1 0 1 0 2
81 บ้านป่ามะม่วง 1 0 0 0 1
82 บ้านหนองสองตอน 1 0 0 0 1
83 บ้านวังตะคร้อ 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
85 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 1 0 0 0 1
86 บ้านนาไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
87 บ้านลานเอื้อง 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองไม้กอง 1 0 0 0 1
89 บ้านประดู่เฒ่า 0 3 2 0 5
90 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 2 1 1 3
91 บ้านใหม่เจริญผล 0 1 2 0 3
92 บ้านน้ำลาด 0 1 2 0 3
93 บ้านโพธิ์หอม 0 1 0 1 1
94 บ้านดอนสำโรง 0 1 0 1 1
95 บ้านปากคลอง 0 1 0 1 1
96 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 1 0 1 1
97 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 0 1
98 บ้านขวาง(น้อมประชานุฏล) 0 1 0 0 1
99 บ้านวังหาด 0 1 0 0 1
100 บ้านวังขวาก 0 0 1 2 1
101 บ้านเนินยาง 0 0 1 1 1
102 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 0 1
103 บ้านยางแหลม 0 0 1 0 1
104 บ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0 2 0
105 ปากแคว 0 0 0 1 0
106 บ้านวังหิน 0 0 0 1 0
107 บ้านหนองพยอม 0 0 0 1 0
108 บ้านโว้งบ่อ 0 0 0 1 0
109 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0
110 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 0
111 บ้านยางแดน 0 0 0 0 0
112 วัดลัดทรายมูล 0 0 0 0 0
113 วัดวังแดง 0 0 0 0 0
รวม 466 210 125 105 906