สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุโขทัย 14 9 3 26 30 4 0 1 34
2 บ้านห้วยไคร้ 11 13 2 26 30 4 2 2 36
3 บ้านขุนนาวัง 10 6 4 20 19 4 6 4 29
4 บ้านปากคลองร่วม 9 4 4 17 19 2 0 1 21
5 บ้านน้ำเรื่อง 8 7 6 21 18 6 2 3 26
6 วัดมุจลินทราราม 8 2 8 18 15 6 4 2 25
7 บ้านตลิ่งชัน 7 5 4 16 16 5 3 1 24
8 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 6 2 5 13 13 4 0 0 17
9 บ้านบึงหญ้า 6 1 2 9 10 1 0 2 11
10 บ้านหนองกระดิ่ง 5 8 3 16 9 7 3 2 19
11 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 5 4 5 14 11 6 8 7 25
12 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 5 3 1 9 8 2 4 4 14
13 กวางตง 4 3 1 8 12 10 9 5 31
14 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 4 2 6 12 9 9 5 0 23
15 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 4 2 4 10 10 4 3 3 17
16 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 4 2 2 8 9 9 4 4 22
17 วัดคุ้งยางใหญ่ 4 2 2 8 5 4 1 0 10
18 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 4 1 3 8 9 3 3 2 15
19 ศรีคีรีมาศวิทยา 4 1 0 5 5 1 3 2 9
20 วัดหนองกก 4 0 2 6 8 1 0 0 9
21 บ้านดงเดือย 3 3 7 13 9 4 2 2 15
22 บ้านวังลึก 3 3 1 7 5 2 1 0 8
23 บ้านลานกระบือ 3 3 0 6 5 3 0 0 8
24 วัดปากพระ 3 1 6 10 7 3 4 1 14
25 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 3 1 2 6 7 0 1 2 8
26 บ้านเขาทองผางับ 3 1 2 6 6 0 1 0 7
27 บ้านหนองเฒ่า 3 1 0 4 3 1 0 1 4
28 บ้านวังน้ำขาว 2 5 2 9 9 3 1 1 13
29 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 2 3 0 5 7 1 1 1 9
30 บ้านหนองตลับ 2 2 1 5 5 2 0 5 7
31 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 2 2 0 4 4 1 0 2 5
32 บ้านคลองปลายนา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
33 บ้านลานทอง 2 0 1 3 3 0 0 0 3
34 บ้านนากาหลง 2 0 1 3 2 2 0 0 4
35 บ้านวังแดด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
37 บ้านคลองตะเข้ 1 5 1 7 8 4 5 1 17
38 วัดท่าฉนวน 1 4 4 9 11 4 1 0 16
39 วัดหางตลาด 1 4 1 6 8 3 1 0 12
40 บ้านเนินประดู่ 1 3 0 4 3 3 0 2 6
41 บ้านวังโคนเปือย 1 2 1 4 4 1 1 0 6
42 บ้านหนองมะเกลือ 1 1 2 4 3 2 2 0 7
43 อนุบาลเมืองสุโขทัย 1 1 1 3 5 3 1 2 9
44 บ้านวังตะคร้อฯ(ธนาคารกรุงเทพ5) 1 1 1 3 3 1 1 0 5
45 วัดโบสถ์ 1 1 1 3 2 3 0 0 5
46 วัดปรักรัก 1 1 0 2 1 1 0 1 2
47 บ้านวังทองแดง 1 0 5 6 4 7 4 1 15
48 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 0 1 2 6 3 1 1 10
49 บ้านลำคลองยาง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
50 บ้านหนองบัว 1 0 1 2 3 6 2 1 11
51 บ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 1 0 1 2 2 0 1 0 3
52 บ้านวังขวัญ 1 0 1 2 1 2 1 0 4
53 บ้านดงยาง 1 0 0 1 1 0 2 1 3
54 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 1 1 2
55 บ้านวังกร่าง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
56 บ้านป่ามะม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านหนองจิกตีนเนิน 0 3 1 4 2 5 2 0 9
58 บ้านยางเมือง 0 3 1 4 2 3 0 1 5
59 วัดกกแรต 0 3 0 3 4 1 0 0 5
60 บ้านหนองจัง 0 2 2 4 3 1 0 1 4
61 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์) 0 2 0 2 3 0 1 0 4
62 บ้านวังไทร 0 2 0 2 1 1 1 0 3
63 บ้านน้ำพุุ 0 1 3 4 4 5 1 1 10
64 บ้านป่าสัก 0 1 1 2 1 2 0 2 3
65 บ้านนาเชิงคีรี 0 1 1 2 1 1 0 3 2
66 วัดใหม่ไทยบำรุง 0 1 0 1 2 3 1 0 6
67 วัดยางเอน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านวังวน 0 1 0 1 2 0 1 1 3
69 บ้านยางซ้าย(พรมมาประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 1 2 1 4
70 บ้านเนินพยอม 0 1 0 1 1 0 1 1 2
71 บ้านหนองสองตอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านโพธิ์หอม 0 1 0 1 0 1 0 1 1
73 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 0 0 2 2 1 2 0 0 3
74 บ้านหนองตูม 0 0 2 2 1 0 1 0 2
75 บ้านใหม่สุขเกษม 0 0 1 1 2 2 1 1 5
76 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
77 คลองไผ่งาม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
78 บ้านโป่งแค 0 0 1 1 1 0 2 5 3
79 วัดเสาหิน 0 0 1 1 1 0 1 0 2
80 อนุบาลกงไกรลาศ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
81 บ้านวังตะคร้อ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
83 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 0 0 1 1 1 0 0 0 1
84 บ้านประดู่เฒ่า 0 0 1 1 0 3 2 0 5
85 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
86 วัดคุ้งยาง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
87 บ้านนาสระลอย 0 0 0 0 1 3 0 1 4
88 บ้านหนองตม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
89 บ้านนาไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 บ้านลานเอื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 1 1 3
93 บ้านใหม่เจริญผล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
94 บ้านน้ำลาด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
95 บ้านดอนสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
96 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
97 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
98 บ้านขวาง(น้อมประชานุฏล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
99 บ้านวังหาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
100 บ้านวังขวาก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
101 บ้านเนินยาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
102 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
103 บ้านยางแหลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
104 บ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0 0 0 0 0 2 0
105 ปากแคว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
106 บ้านวังหิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 บ้านหนองพยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านโว้งบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 บ้านยางแดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 วัดลัดทรายมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 วัดวังแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 185 151 137 473 466 210 125 105 801