สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านห้วยไคร้ 17 13 3 33 37 4 3 2 44
2 อนุบาลสุโขทัย 14 9 3 26 30 4 0 1 34
3 บ้านวังน้ำขาว 13 7 2 22 22 4 1 1 27
4 บ้านตลิ่งชัน 10 6 4 20 20 5 3 1 28
5 บ้านขุนนาวัง 10 6 4 20 19 5 6 4 30
6 บ้านปากคลองร่วม 9 4 4 17 19 2 0 1 21
7 บ้านน้ำเรื่อง 8 7 6 21 18 6 2 3 26
8 วัดมุจลินทราราม 8 4 8 20 17 6 4 2 27
9 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 7 2 7 16 16 4 0 0 20
10 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 6 6 1 13 12 2 4 4 18
11 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 6 2 5 13 12 5 3 4 20
12 บ้านบึงหญ้า 6 1 2 9 10 1 0 2 11
13 บ้านหนองกระดิ่ง 5 8 3 16 9 7 3 2 19
14 บ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 5 4 5 14 11 6 8 7 25
15 อนุบาลบ้านด่านลานหอย 5 2 3 10 11 4 3 2 18
16 วัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 5 2 2 9 10 9 4 4 23
17 วัดหางตลาด 4 6 2 12 14 3 2 0 19
18 กวางตง 4 3 1 8 12 10 9 5 31
19 บ้านลานกระบือ 4 3 0 7 6 3 0 0 9
20 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 4 2 6 12 9 9 5 0 23
21 บ้านหนองตลับ 4 2 4 10 9 4 1 5 14
22 วัดคุ้งยางใหญ่ 4 2 2 8 6 4 1 0 11
23 บ้านหนองเฒ่า 4 2 0 6 5 1 0 1 6
24 ศรีคีรีมาศวิทยา 4 1 0 5 5 1 3 2 9
25 วัดหนองกก 4 0 2 6 8 1 0 0 9
26 บ้านดงเดือย 3 3 8 14 11 4 2 2 17
27 บ้านวังลึก 3 3 1 7 6 2 1 0 9
28 วัดปากพระ 3 1 6 10 7 3 4 1 14
29 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 3 1 2 6 7 0 1 2 8
30 บ้านเขาทองผางับ 3 1 2 6 6 0 1 0 7
31 บ้านหนองบัว 3 1 1 5 6 6 2 1 14
32 บ้านวังแดด 3 0 0 3 3 0 0 0 3
33 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 2 3 0 5 7 1 1 1 9
34 บ้านวังโคนเปือย 2 2 1 5 5 1 1 0 7
35 วัดโบสถ์ 2 2 1 5 4 3 0 0 7
36 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 2 2 0 4 4 1 0 2 5
37 บ้านคลองปลายนา 2 1 1 4 4 0 0 0 4
38 บ้านลานทอง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
39 บ้านประดู่เฒ่า 2 1 1 4 2 4 2 0 8
40 บ้านนากาหลง 2 0 1 3 2 2 0 0 4
41 บ้านวังหาด 2 0 0 2 2 1 0 0 3
42 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
43 บ้านคลองตะเข้ 1 5 1 7 8 4 5 1 17
44 วัดท่าฉนวน 1 4 6 11 12 5 1 0 18
45 บ้านหนองจัง 1 3 2 6 5 1 0 1 6
46 บ้านเนินประดู่ 1 3 0 4 3 3 0 2 6
47 อนุบาลเมืองสุโขทัย 1 2 2 5 7 3 1 2 11
48 วัดปรักรัก 1 2 1 4 4 1 0 1 5
49 บ้านหนองมะเกลือ 1 1 3 5 3 4 2 0 9
50 บ้านลานเอื้อง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
51 บ้านวังตะคร้อฯ(ธนาคารกรุงเทพ5) 1 1 1 3 3 1 1 0 5
52 บ้านวังทองแดง 1 0 5 6 4 7 4 1 15
53 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 1 0 1 2 6 3 1 1 10
54 บ้านลำคลองยาง 1 0 1 2 4 1 0 0 5
55 บ้านไสยาสน์(ราษฎร์บูรณะ) 1 0 1 2 2 0 1 0 3
56 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 1 0 1 2 2 0 0 0 2
57 บ้านวังขวัญ 1 0 1 2 1 2 1 0 4
58 บ้านดงยาง 1 0 0 1 1 0 2 1 3
59 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 1 1 2
60 บ้านวังกร่าง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
61 บ้านเนินยาง 1 0 0 1 1 0 1 1 2
62 บ้านป่ามะม่วง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 บ้านยางเมือง 0 4 1 5 3 4 0 1 7
64 วัดใหม่ไทยบำรุง 0 4 0 4 5 3 1 0 9
65 วัดกกแรต 0 3 1 4 5 1 0 0 6
66 บ้านหนองจิกตีนเนิน 0 3 1 4 2 5 2 0 9
67 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 0 2 1 3 2 2 2 2 6
68 บ้านวังตะคร้อ 0 2 1 3 2 2 0 0 4
69 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสรณ์) 0 2 0 2 3 0 1 0 4
70 บ้านวังไทร 0 2 0 2 1 1 1 0 3
71 บ้านน้ำพุุ 0 1 3 4 4 5 1 1 10
72 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 2 3 2 2 0 1 4
73 บ้านป่าสัก 0 1 1 2 1 2 0 2 3
74 บ้านนาเชิงคีรี 0 1 1 2 1 1 0 3 2
75 วัดยางเอน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านวังวน 0 1 0 1 2 0 1 1 3
77 บ้านยางซ้าย(พรมมาประชาสรรค์) 0 1 0 1 1 1 2 1 4
78 บ้านเนินพยอม 0 1 0 1 1 0 1 1 2
79 บ้านหนองสองตอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านโพธิ์หอม 0 1 0 1 0 1 0 1 1
81 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 0 0 2 2 1 2 0 0 3
82 บ้านหนองตูม 0 0 2 2 1 0 1 0 2
83 บ้านใหม่สุขเกษม 0 0 1 1 2 2 1 1 5
84 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
85 วัดเสาหิน 0 0 1 1 2 0 1 0 3
86 คลองไผ่งาม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
87 บ้านโป่งแค 0 0 1 1 1 0 2 5 3
88 อนุบาลกงไกรลาศ 0 0 1 1 1 0 1 0 2
89 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 วัดคุ้งยาง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
91 บ้านนาสระลอย 0 0 0 0 1 3 0 1 4
92 บ้านคลองน้ำเย็น 0 0 0 0 1 1 0 2 2
93 บ้านหนองตม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
94 บ้านนาไผ่ล้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองไม้กอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 วัดทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
97 บ้านใหม่เจริญผล 0 0 0 0 0 1 2 0 3
98 บ้านน้ำลาด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
99 บ้านดอนสำโรง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
100 บ้านปากคลอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
101 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
102 บ้านขวาง(น้อมประชานุฏล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านวังขวาก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
104 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
105 บ้านยางแหลม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
106 ปากแคว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
107 บ้านวังหิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
108 บ้านหนองพยอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 บ้านโว้งบ่อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
110 บ้านกล้วย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 บ้านยางแดน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 วัดลัดทรายมูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 วัดวังแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 231 180 155 566 559 226 129 108 914