หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารมัธยมศึกษา ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ห้องประชุม 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 2 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ห้องประชุม 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 2 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ห้องประชุม 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 2 24 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) ลานเวทีหน้าเสาธง 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) ลานเวทีหน้าเสาธง 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) ลานเวทีหน้าอาคารกาญจนาภิเษก 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) ลานเวทีหน้าอาคารกาญจนาภิเษก 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารสำนักงานเขตเดิม ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเล็ก 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียน 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารสำนักงานเขตเดิม ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารสำนักงานเขตเดิม ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อาคารสำนักงานเขตเดิม ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียน 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 วัดสวรรคาราม (วัดกลาง) 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 วัดสวรรคาราม (วัดกลาง) 7 ก.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทร 055644175 หรือ
ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร0894601573
ประภาส เชื้อผู้ดี โทร.081-1984832 e-mail: prapas.cpd@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]