หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนไชยะวิทยา 42 25 62.5% 3 7.5% 3 7.5% 9 22.5% 40
2 โรงเรียนบ้านกลางดง 39 24 61.54% 10 25.64% 2 5.13% 3 7.69% 39
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 30 22 75.86% 7 24.14% 0 0% 0 0% 29
4 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 34 22 64.71% 6 17.65% 3 8.82% 3 8.82% 34
5 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 50 20 44.44% 9 20% 8 17.78% 8 17.78% 45
6 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 32 18 60% 9 30% 2 6.67% 1 3.33% 30
7 โรงเรียนบ้านผาเวียง 28 15 55.56% 8 29.63% 1 3.7% 3 11.11% 27
8 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 20 15 75% 2 10% 1 5% 2 10% 20
9 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 31 14 48.28% 9 31.03% 4 13.79% 2 6.9% 29
10 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 25 12 48% 8 32% 1 4% 4 16% 25
11 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 27 12 46.15% 6 23.08% 6 23.08% 2 7.69% 26
12 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 26 12 48% 5 20% 4 16% 4 16% 25
13 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 26 12 48% 4 16% 6 24% 3 12% 25
14 โรงเรียนบ้านซ่าน 16 12 75% 3 18.75% 0 0% 1 6.25% 16
15 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 24 11 45.83% 10 41.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
16 โรงเรียนบ้านสารจิตร 34 10 30.3% 14 42.42% 4 12.12% 5 15.15% 33
17 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านธารชะอม 16 9 60% 4 26.67% 0 0% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
20 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 18 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 16 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
22 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 15 8 53.33% 3 20% 1 6.67% 3 20% 15
23 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
25 โรงเรียนบ้านบึงบอน 20 7 43.75% 7 43.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 17 7 43.75% 4 25% 1 6.25% 4 25% 16
27 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 16 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
28 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 16 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
29 โรงเรียนอนุบาลเบญมาศ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
30 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 10 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
31 โรงเรียนบ้านหนองแหน 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 21 6 30% 8 40% 4 20% 2 10% 20
33 โรงเรียนบ้านขอนซุง 20 6 30% 7 35% 3 15% 4 20% 20
34 โรงเรียนบ้านตึก 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
35 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 12 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
36 โรงเรียนบ้านวังลึก 14 6 46.15% 2 15.38% 1 7.69% 4 30.77% 13
37 โรงเรียนบ้านวังแร่ 11 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
38 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านดงคู่ 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
40 โรงเรียนบ้านป่าเลา 17 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 17
41 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 16 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
42 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 14 5 35.71% 2 14.29% 6 42.86% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนบ้านแม่ราก 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
45 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 11 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 4 36.36% 11
47 โรงเรียนวัดปากน้ำ 12 5 41.67% 1 8.33% 3 25% 3 25% 12
48 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนบ้านเขาเดินไพรวัน 11 5 50% 0 0% 2 20% 3 30% 10
50 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 9 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 9
51 โรงเรียนบ้านสุเม่น 21 4 19.05% 9 42.86% 5 23.81% 3 14.29% 21
52 โรงเรียนบ้านวังตามน 12 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
53 โรงเรียนบ้านปากสิน 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
54 โรงเรียนป้วยมิ้ง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 14 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
56 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
57 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนวัดคลองกระจง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านสันหีบ 12 3 25% 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 12
61 โรงเรียนบ้านแก่ง 10 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
62 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 9 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
63 โรงเรียนเชิงผา 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
66 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
67 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
68 โรงเรียนบ้านปางสา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 7 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
71 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
72 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
73 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
74 โรงเรียนบ้านเขาทอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 8 2 25% 6 75% 0 0% 0 0% 8
76 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านหนองยาว 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านวังทอง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
80 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 6 54.55% 11
81 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 8 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
83 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 7 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
84 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนบ้านวังธาร 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
86 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
89 โรงเรียนบ้านป่าคา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านหนองแหน 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
95 โรงเรียนบ้านไม้งาม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
96 โรงเรียนบ้านหมอนสูง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านท่าชัย 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
98 โรงเรียนวัดศรีสังวร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนวัดภูนก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดไทรย้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 8 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
102 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
104 โรงเรียนบ้านปากสาน 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
105 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
106 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
109 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนบ้านจันทโรภาส 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านห้วยตม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านแม่สำ 6 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 3 50% 6
115 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนวัดเกาะน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
119 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
121 โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านโบสถ์โพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดเกาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนวัดเตว็ดใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 8 0 0% 2 25% 6 75% 0 0% 8
132 โรงเรียนบ้านนา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านร้องตลาด 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนวัดแสนตอ 5 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนหนองช้าง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 4 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
144 โรงเรียนบ้านนาพง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
145 โรงเรียนบ้านแม่คุ 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
146 โรงเรียนบ้านบึงงาม 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนวัดกรงทอง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
148 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
149 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านสะท้อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านลำโชค 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
158 โรงเรียนวัดป่าถ่อน 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
159 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
161 โรงเรียนบ้านถนนพระร่วง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
162 โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทร 055644175 หรือ
ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร0894601573
ประภาส เชื้อผู้ดี โทร.081-1984832 e-mail: prapas.cpd@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]