หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 024 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 10 25 10
2 083 โรงเรียนบ้านกลางดง 39 77 52
3 009 โรงเรียนบ้านขอนซุง 20 34 31
4 072 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 20 28 26
5 096 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 4 8 7
6 011 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง 3 9 6
7 002 โรงเรียนบ้านจันทโรภาส 3 3 3
8 031 โรงเรียนบ้านซ่าน 16 31 27
9 171 โรงเรียนบ้านดงคู่ 14 20 14
10 122 โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 2 2 2
11 114 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 16 2
12 180 โรงเรียนบ้านดงย่าปา 8 27 17
13 001 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 24 49 34
14 035 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 11 27 19
15 173 โรงเรียนบ้านดอนระเบียง 3 3 3
16 170 โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 2 9 4
17 127 โรงเรียนบ้านตาลพร้า 3 13 6
18 174 โรงเรียนบ้านตึก 14 33 23
19 007 โรงเรียนบ้านถนนพระร่วง 1 1 1
20 052 โรงเรียนบ้านทับผึ้ง 1 1 1
21 162 โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ 3 6 5
22 123 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 4 16 5
23 152 โรงเรียนบ้านท่าชัย 4 6 6
24 093 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 16 19 19
25 067 โรงเรียนบ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 4 8 7
26 027 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 16 34 23
27 103 โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ 6 10 8
28 163 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 16 31 24
29 099 โรงเรียนบ้านธารชะอม 16 27 18
30 094 โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 1 3 2
31 060 โรงเรียนบ้านนา 3 5 4
32 021 โรงเรียนบ้านนาขุนไกร 1 1 1
33 166 โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1 3 2
34 037 โรงเรียนบ้านนาพง 3 4 3
35 120 โรงเรียนบ้านน้ำขุม 0 0 0
36 129 โรงเรียนบ้านบึงงาม 3 5 4
37 091 โรงเรียนบ้านบึงบอน 20 42 29
38 126 โรงเรียนบ้านบึงสวย 0 0 0
39 038 โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 2 8 5
40 079 โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อย 1 1 1
41 039 โรงเรียนบ้านปากคลองแดน 3 4 4
42 130 โรงเรียนบ้านปากคะยาง 17 27 25
43 178 โรงเรียนบ้านปากสาน 5 9 5
44 144 โรงเรียนบ้านปากสิน 11 34 13
45 148 โรงเรียนบ้านปางสา 5 11 7
46 150 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 18 57 26
47 040 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ 27 51 29
48 147 โรงเรียนบ้านป่าคา 4 10 8
49 164 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 7 20 10
50 045 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 0 0 0
51 112 โรงเรียนบ้านป่ายาง 0 0 0
52 066 โรงเรียนบ้านป่าเลา 17 39 30
53 131 โรงเรียนบ้านผาเวียง 28 68 38
54 100 โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 4 6 5
55 151 โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 9 15 11
56 029 โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ 9 15 9
57 146 โรงเรียนบ้านร้องตลาด 3 6 3
58 104 โรงเรียนบ้านลานตาเมือง 11 28 18
59 145 โรงเรียนบ้านลำโชค 1 1 1
60 022 โรงเรียนบ้านวังตามน 12 31 22
61 061 โรงเรียนบ้านวังทอง 7 16 11
62 095 โรงเรียนบ้านวังธาร 5 7 6
63 020 โรงเรียนบ้านวังพิกุล 16 32 23
64 158 โรงเรียนบ้านวังยายมาก 3 4 4
65 057 โรงเรียนบ้านวังลึก 14 16 16
66 019 โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 6 8 8
67 081 โรงเรียนบ้านวังแร่ 11 33 15
68 025 โรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ 2 2 2
69 005 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 7 15 10
70 134 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ 1 2 2
71 159 โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ 3 5 5
72 141 โรงเรียนบ้านสะท้อ 1 2 2
73 044 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร 5 5 5
74 023 โรงเรียนบ้านสันติสุข 0 0 0
75 161 โรงเรียนบ้านสันหีบ 12 28 15
76 101 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 26 86 50
77 132 โรงเรียนบ้านสารจิตร 34 59 37
78 138 โรงเรียนบ้านสุเม่น 21 47 30
79 184 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 0 0 0
80 003 โรงเรียนบ้านหนองกลับ 8 17 12
81 116 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 27 24
82 157 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 14 8
83 076 โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ 4 5 5
84 089 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 3 3 3
85 059 โรงเรียนบ้านหนองยาว 8 16 13
86 108 โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 21 39 30
87 106 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย 3 5 3
88 113 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) 4 10 7
89 077 โรงเรียนบ้านหนองแหน 7 13 11
90 121 โรงเรียนบ้านหนองแหน 4 9 5
91 165 โรงเรียนบ้านหมอนสูง 3 9 5
92 090 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 17 16
93 181 โรงเรียนบ้านห้วยตม 3 4 4
94 182 โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง 4 8 7
95 169 โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง 0 0 0
96 135 โรงเรียนบ้านห้วยหยวก 1 1 1
97 084 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 4 8 7
98 136 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 14 32 17
99 172 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 14 29 22
100 013 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 9 22 15
101 118 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 1 2 1
102 051 โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 5 5 5
103 004 โรงเรียนบ้านเขาทอง 3 4 4
104 028 โรงเรียนบ้านเขาเดินไพรวัน 11 24 16
105 048 โรงเรียนบ้านเตว็ดกลาง 4 4 4
106 047 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก 9 28 17
107 154 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 0 0 0
108 137 โรงเรียนบ้านแก่ง 10 31 14
109 175 โรงเรียนบ้านแม่คุ 4 5 4
110 098 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 12 23 15
111 088 โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน 0 0 0
112 139 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 32 63 47
113 087 โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง 5 8 5
114 177 โรงเรียนบ้านแม่ราก 10 21 17
115 179 โรงเรียนบ้านแม่สาน 0 0 0
116 167 โรงเรียนบ้านแม่สำ 6 9 6
117 140 โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 5 7 5
118 133 โรงเรียนบ้านแม่เทิน 17 45 20
119 107 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 6 6 6
120 054 โรงเรียนบ้านโคกกะทือ 9 15 9
121 097 โรงเรียนบ้านโซกม่วง 11 18 14
122 026 โรงเรียนบ้านโซกเปือย 9 17 13
123 014 โรงเรียนบ้านโบสถ์โพธิ์ 1 1 1
124 149 โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 2 4 4
125 085 โรงเรียนบ้านโป่งฝาง 0 0 0
126 183 โรงเรียนบ้านใหม่ 0 0 0
127 036 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 8 20 9
128 102 โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 5 9 9
129 082 โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1 3 2
130 068 โรงเรียนบ้านไม้งาม 4 8 6
131 034 โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 15 23 22
132 078 โรงเรียนประชาอุทิศ 0 0 0
133 046 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 6 8 6
134 010 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 7 29 12
135 069 โรงเรียนวัดกรงทอง 2 4 2
136 062 โรงเรียนวัดคลองกระจง 5 17 9
137 050 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 8 20 8
138 156 โรงเรียนวัดตลิ่งชัน 7 19 11
139 065 โรงเรียนวัดท่าทอง 0 0 0
140 071 โรงเรียนวัดท่าเกษม 0 0 0
141 075 โรงเรียนวัดบ้านกรุ 7 8 7
142 128 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 1 4 1
143 124 โรงเรียนวัดบ้านเหมือง 1 1 1
144 012 โรงเรียนวัดปากคลองช้าง 2 12 6
145 063 โรงเรียนวัดปากน้ำ 12 18 17
146 008 โรงเรียนวัดป่าถ่อน 2 4 2
147 160 โรงเรียนวัดภูนก 2 2 2
148 168 โรงเรียนวัดวังค่า 0 0 0
149 185 โรงเรียนวัดวังทอง 0 0 0
150 064 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 4 10 7
151 053 โรงเรียนวัดศรีสังวร 3 3 3
152 119 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม 2 3 2
153 073 โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 5 9 9
154 041 โรงเรียนวัดเกาะ 1 1 1
155 115 โรงเรียนวัดเกาะน้อย 2 4 3
156 049 โรงเรียนวัดเตว็ดใน 1 1 1
157 143 โรงเรียนวัดแสนตอ 5 9 5
158 142 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 7 13 12
159 074 โรงเรียนวัดโพธาราม 0 0 0
160 033 โรงเรียนวัดไทรย้อย 2 2 2
161 030 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 2 2 2
162 117 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ 4 4 4
163 043 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 7 16 9
164 155 โรงเรียนหนองช้าง 3 6 5
165 111 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ 1 3 1
166 153 โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ 5 12 9
167 110 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 5 13 7
168 092 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 25 58 40
169 105 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 34 66 46
170 109 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 50 105 60
171 070 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 30 63 48
172 032 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 31 52 48
173 086 โรงเรียนเชิงผา 7 10 9
174 080 โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ 8 18 13
175 176 โรงเรียนแม่สานสามัคคี 3 7 4
176 125 โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 3 8 5
177 006 โรงเรียนไชยะวิทยา 42 66 58
178 042 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 9 18 9
179 017 โรงเรียนกวางวา 0 0 0
180 015 โรงเรียนป้วยมิ้ง 7 26 13
181 016 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 26 42 38
182 058 โรงเรียนพุ่ยฮัว 0 0 0
183 056 โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา 0 0 0
184 055 โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ 0 0 0
185 018 โรงเรียนอนุบาลเบญมาศ 10 34 17
186 188 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 0 0 0
187 189 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสดิการาม 0 0 0
188 187 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 0 0 0
189 186 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 0 0 0
190 190 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 0 0 0
รวม 1442 2965 2023
4988

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทร 055644175 หรือ
ศน.มุนินทร มาตมุงคุณ โทร0894601573
ประภาส เชื้อผู้ดี โทร.081-1984832 e-mail: prapas.cpd@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]