สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไชยะวิทยา 25 3 3 9 31
2 บ้านกลางดง 24 10 2 3 36
3 อนุบาลศรีสำโรง 22 7 0 0 29
4 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 22 6 3 3 31
5 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 20 9 8 8 37
6 บ้านแม่ท่าแพ 18 9 2 1 29
7 บ้านผาเวียง 15 8 1 3 24
8 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 15 2 1 2 18
9 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 14 9 4 2 27
10 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 12 8 1 4 21
11 บ้านป่ากุมเกาะ 12 6 6 2 24
12 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 12 5 4 4 21
13 พระหฤทัยสวรรคโลก 12 4 6 3 22
14 บ้านซ่าน 12 3 0 1 15
15 บ้านดงไทยวิทยา 11 10 2 1 23
16 บ้านสารจิตร 10 14 4 5 28
17 บ้านแม่เทิน 9 5 1 1 15
18 บ้านธารชะอม 9 4 0 2 13
19 บ้านหนองบัว 9 3 2 2 14
20 บ้านป่ากล้วย 8 4 3 2 15
21 บ้านท่ามักกะสัง 8 4 1 2 13
22 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 8 3 1 3 12
23 บ้านลานตาเมือง 8 3 0 0 11
24 บ้านดอนจันทร์ 8 2 0 1 10
25 บ้านบึงบอน 7 7 1 1 15
26 บ้านปากคะยาง 7 4 1 4 12
27 บ้านวังพิกุล 7 3 1 2 11
28 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 7 3 0 2 10
29 อนุบาลเบญมาศ 7 3 0 0 10
30 ชุมชนบ้านคลองยาง 7 2 0 0 9
31 บ้านหนองแหน 7 0 0 0 7
32 บ้านหนองรังสิต 6 8 4 2 18
33 บ้านขอนซุง 6 7 3 4 16
34 บ้านตึก 6 4 1 2 11
35 บ้านแม่ทุเลา 6 2 2 2 10
36 บ้านวังลึก 6 2 1 4 9
37 บ้านวังแร่ 6 1 1 3 8
38 วัดบ้านกรุ 6 1 0 0 7
39 บ้านดงคู่ 5 6 1 2 12
40 บ้านป่าเลา 5 5 3 4 13
41 บ้านท่าโพธิ์ 5 4 2 3 11
42 บ้านโซกเปือย 5 3 0 0 8
43 บ้านห้วยโป้ 5 2 6 1 13
44 บ้านแม่ราก 5 2 1 2 8
45 บ้านเตว็ดนอก 5 2 1 1 8
46 บ้านโซกม่วง 5 2 0 4 7
47 วัดปากน้ำ 5 1 3 3 9
48 วัดโบราณหลวง 5 1 0 1 6
49 บ้านเขาเดินไพรวัน 5 0 2 3 7
50 บ้านโคกกะทือ 5 0 1 3 6
51 บ้านสุเม่น 4 9 5 3 18
52 บ้านวังตามน 4 4 2 1 10
53 บ้านปากสิน 4 3 1 3 8
54 ป้วยมิ้ง 4 3 0 0 7
55 บ้านห้วยไคร้ 4 2 4 3 10
56 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 4 2 0 3 6
57 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 4 2 0 0 6
58 วัดคลองกระจง 4 1 0 0 5
59 หมอนสูงประชาสรรค์ 4 1 0 0 5
60 บ้านสันหีบ 3 4 3 2 10
61 บ้านแก่ง 3 2 4 1 9
62 เชิงผา 3 2 2 0 7
63 ไทยรัฐวิทยา 30 3 2 2 0 7
64 บ้านแสงสว่าง 3 2 1 0 6
65 บ้านสันติพิทยาคาร 3 1 1 0 5
66 วัดคุ้งยาง 3 1 0 3 4
67 บ้านแม่บ่อทอง 3 1 0 1 4
68 บ้านปางสา 3 1 0 0 4
69 บ้านวังสมบูรณ์ 3 0 2 1 5
70 วัดตลิ่งชัน 3 0 2 1 5
71 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 3 0 1 1 4
72 บ้านหนองป่าตอ 3 0 0 1 3
73 วัดวังใหญ่ 3 0 0 1 3
74 บ้านเขาทอง 3 0 0 0 3
75 บ้านดงย่าปา 2 6 0 0 8
76 สามัคคีวิทยา 2 4 1 0 7
77 บ้านหนองยาว 2 3 3 0 8
78 บ้านพระปรางค์ 2 3 2 0 7
79 บ้านวังทอง 2 3 1 1 6
80 บ้านหัวฝาย 2 3 0 6 5
81 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 2 2 2 1 6
82 บ้านหนองกลับ 2 1 1 3 4
83 บ้านวัดโบสถ์ 2 1 1 3 4
84 มิตรภาพที่ 38 2 1 1 2 4
85 บ้านวังธาร 2 1 1 1 4
86 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 2 1 1 0 4
87 บ้านห้วยเจริญ 2 1 1 0 4
88 บ้านไทยชนะศึก 2 1 0 2 3
89 บ้านป่าคา 2 1 0 1 3
90 บ้านตาลพร้า 2 1 0 0 3
91 โรตารี่สวรรคโลก 2 1 0 0 3
92 บ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) 2 0 2 0 4
93 บ้านหนองแหน 2 0 1 1 3
94 บ้านคลองสำราญ 2 0 1 1 3
95 บ้านไม้งาม 2 0 1 1 3
96 บ้านหมอนสูง 2 0 1 0 3
97 บ้านท่าชัย 2 0 0 2 2
98 วัดศรีสังวร 2 0 0 1 2
99 วัดภูนก 2 0 0 0 2
100 วัดไทรย้อย 2 0 0 0 2
101 บ้านใหม่โพธิ์งาม 1 6 1 0 8
102 บ้านแม่ฮู้ 1 4 0 0 5
103 บ้านราวต้นจันทน์ 1 3 3 2 7
104 บ้านปากสาน 1 3 0 1 4
105 บ้านท่าวิเศษ 1 2 1 2 4
106 ศึกษาเกษตรศิลป์ 1 2 1 0 4
107 หาดเสี้ยววิทยา 1 1 2 0 4
108 บ้านฝั่งหมิ่น 1 1 1 1 3
109 บ้านเตว็ดกลาง 1 1 1 0 3
110 บ้านจันทโรภาส 1 1 1 0 3
111 บ้านห้วยตม 1 1 0 1 2
112 บ้านโป่งตีนตั่ง 1 1 0 0 2
113 บ้านดอยไก่เขี่ย 1 1 0 0 2
114 บ้านแม่สำ 1 0 2 3 3
115 บ้านทุ่งมหาชัย 1 0 2 1 3
116 บ้านศาลาไก่ฟุบ 1 0 1 1 2
117 วัดไผ่ล้อม 1 0 1 0 2
118 บ้านหนองผักบุ้ง 1 0 1 0 2
119 วัดเกาะน้อย 1 0 1 0 2
120 บ้านทุ่งพล้อ 1 0 0 2 1
121 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 1 0 0 0 1
122 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 0 1
123 วัดเตว็ดใน 1 0 0 0 1
124 บ้านนาขุนไกร 1 0 0 0 1
125 บ้านศรีสวรรค์ 1 0 0 0 1
126 บ้านโบสถ์โพธิ์ 1 0 0 0 1
127 วัดบ้านคลอง 1 0 0 0 1
128 วัดเกาะ 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองบัว 0 3 1 0 4
130 บ้านคลองแห้ง 0 3 0 0 3
131 เทวัญอำนวยวิทย์ 0 2 6 0 8
132 บ้านนา 0 2 1 0 3
133 บ้านร้องตลาด 0 2 1 0 3
134 วัดแสนตอ 0 2 0 1 2
135 บ้านดอนระเบียง 0 2 0 1 2
136 บ้านหนองหมื่นชัย 0 2 0 1 2
137 แม่สานสามัคคี 0 2 0 1 2
138 หนองช้าง 0 1 1 1 2
139 บ้านดงจันทน์ 0 1 1 0 2
140 บ้านบุ่งสัก 0 1 1 0 2
141 บ้านวังไฟไหม้ 0 1 1 0 2
142 วัดปากคลองช้าง 0 1 1 0 2
143 บ้านนาพง 0 1 0 2 1
144 บ้านห้วยติ่ง 0 1 0 2 1
145 วัดศิริบูรณาราม 0 1 0 1 1
146 บ้านแม่คุ 0 1 0 1 1
147 บ้านบึงงาม 0 1 0 1 1
148 วัดกรงทอง 0 1 0 1 1
149 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 1 0 0 1
150 บ้านสะท้อ 0 1 0 0 1
151 วัดบ้านเหมือง 0 1 0 0 1
152 บ้านปากคลองแดน 0 0 2 1 2
153 บ้านทับผึ้ง 0 0 1 0 1
154 บ้านดงยาง 0 0 1 0 1
155 บ้านนาต้นจั่น 0 0 1 0 1
156 บ้านลำโชค 0 0 1 0 1
157 บ้านวังยายมาก 0 0 0 3 0
158 วัดป่าถ่อน 0 0 0 2 0
159 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 1 0
160 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 1 0
161 บ้านถนนพระร่วง 0 0 0 0 0
162 บ้านบ่อแปดร้อย 0 0 0 0 0
163 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 0 0 0 0
รวม 635 354 180 203 1,372