สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสำโรง 22 6 0 0 28
2 บ้านกลางดง 21 10 2 3 33
3 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 20 6 3 3 29
4 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 19 9 8 8 36
5 ไชยะวิทยา 18 3 3 6 24
6 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 15 2 1 2 18
7 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 14 8 4 2 26
8 บ้านผาเวียง 14 8 1 3 23
9 บ้านแม่ท่าแพ 12 9 2 1 23
10 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 12 8 1 4 21
11 บ้านป่ากุมเกาะ 12 6 6 2 24
12 พระหฤทัยสวรรคโลก 12 4 6 3 22
13 บ้านดงไทยวิทยา 11 9 2 1 22
14 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 11 5 4 4 20
15 บ้านซ่าน 11 3 0 1 14
16 บ้านสารจิตร 10 14 4 5 28
17 บ้านแม่เทิน 9 5 1 1 15
18 บ้านธารชะอม 9 4 0 2 13
19 บ้านหนองบัว 9 3 2 2 14
20 บ้านป่ากล้วย 8 4 3 2 15
21 บ้านท่ามักกะสัง 8 4 1 2 13
22 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 8 3 1 3 12
23 บ้านบึงบอน 7 7 1 1 15
24 บ้านวังพิกุล 7 3 1 2 11
25 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 7 3 0 2 10
26 อนุบาลเบญมาศ 7 3 0 0 10
27 บ้านลานตาเมือง 7 3 0 0 10
28 ชุมชนบ้านคลองยาง 7 2 0 0 9
29 บ้านหนองรังสิต 6 8 4 2 18
30 บ้านขอนซุง 6 7 3 4 16
31 บ้านตึก 6 4 1 2 11
32 บ้านวังลึก 6 1 1 4 8
33 บ้านวังแร่ 6 1 1 3 8
34 วัดบ้านกรุ 6 1 0 0 7
35 บ้านดงคู่ 5 6 1 2 12
36 บ้านป่าเลา 5 5 3 4 13
37 บ้านท่าโพธิ์ 5 4 2 3 11
38 บ้านปากคะยาง 5 3 1 3 9
39 บ้านห้วยโป้ 5 2 6 1 13
40 บ้านแม่ทุเลา 5 2 2 2 9
41 บ้านเตว็ดนอก 5 2 1 1 8
42 บ้านโซกม่วง 5 2 0 4 7
43 วัดโบราณหลวง 5 1 0 1 6
44 วัดปากน้ำ 5 0 3 3 8
45 บ้านเขาเดินไพรวัน 5 0 2 3 7
46 บ้านโคกกะทือ 5 0 1 3 6
47 บ้านสุเม่น 4 9 5 3 18
48 บ้านปากสิน 4 3 1 3 8
49 ป้วยมิ้ง 4 3 0 0 7
50 บ้านห้วยไคร้ 4 2 4 3 10
51 บ้านแม่ราก 4 2 1 2 7
52 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 4 2 0 3 6
53 บ้านดอนจันทร์ 4 2 0 1 6
54 วัดคลองกระจง 4 1 0 0 5
55 หมอนสูงประชาสรรค์ 4 1 0 0 5
56 บ้านสันหีบ 3 4 3 2 10
57 บ้านวังตามน 3 3 2 1 8
58 บ้านโซกเปือย 3 3 0 0 6
59 บ้านแก่ง 3 2 4 1 9
60 ไทยรัฐวิทยา 30 3 2 2 0 7
61 บ้านแสงสว่าง 3 2 1 0 6
62 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 3 2 0 0 5
63 วัดคุ้งยาง 3 1 0 3 4
64 บ้านแม่บ่อทอง 3 1 0 1 4
65 บ้านปางสา 3 1 0 0 4
66 บ้านวังสมบูรณ์ 3 0 2 1 5
67 วัดตลิ่งชัน 3 0 2 1 5
68 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 3 0 1 1 4
69 บ้านหนองป่าตอ 3 0 0 1 3
70 วัดวังใหญ่ 3 0 0 1 3
71 บ้านเขาทอง 3 0 0 0 3
72 บ้านดงย่าปา 2 6 0 0 8
73 บ้านหนองยาว 2 3 3 0 8
74 บ้านพระปรางค์ 2 3 2 0 7
75 บ้านหัวฝาย 2 3 0 6 5
76 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 2 2 2 1 6
77 เชิงผา 2 2 2 0 6
78 บ้านวังทอง 2 2 1 1 5
79 บ้านวัดโบสถ์ 2 1 1 3 4
80 มิตรภาพที่ 38 2 1 1 2 4
81 บ้านวังธาร 2 1 1 1 4
82 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 2 1 1 0 4
83 บ้านสันติพิทยาคาร 2 1 1 0 4
84 บ้านห้วยเจริญ 2 1 1 0 4
85 บ้านป่าคา 2 1 0 1 3
86 บ้านตาลพร้า 2 1 0 0 3
87 โรตารี่สวรรคโลก 2 1 0 0 3
88 บ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) 2 0 2 0 4
89 บ้านหนองแหน 2 0 1 1 3
90 บ้านคลองสำราญ 2 0 1 1 3
91 บ้านไม้งาม 2 0 1 1 3
92 บ้านหมอนสูง 2 0 1 0 3
93 บ้านท่าชัย 2 0 0 2 2
94 วัดศรีสังวร 2 0 0 1 2
95 วัดภูนก 2 0 0 0 2
96 วัดไทรย้อย 2 0 0 0 2
97 บ้านใหม่โพธิ์งาม 1 5 1 0 7
98 สามัคคีวิทยา 1 4 1 0 6
99 บ้านแม่ฮู้ 1 4 0 0 5
100 บ้านราวต้นจันทน์ 1 3 3 2 7
101 บ้านปากสาน 1 3 0 1 4
102 บ้านท่าวิเศษ 1 2 1 2 4
103 ศึกษาเกษตรศิลป์ 1 2 1 0 4
104 หาดเสี้ยววิทยา 1 1 2 0 4
105 บ้านหนองกลับ 1 1 1 3 3
106 บ้านฝั่งหมิ่น 1 1 1 1 3
107 บ้านเตว็ดกลาง 1 1 1 0 3
108 บ้านจันทโรภาส 1 1 1 0 3
109 บ้านห้วยตม 1 1 0 1 2
110 บ้านโป่งตีนตั่ง 1 1 0 0 2
111 บ้านดอยไก่เขี่ย 1 1 0 0 2
112 บ้านแม่สำ 1 0 2 3 3
113 บ้านทุ่งมหาชัย 1 0 2 1 3
114 บ้านศาลาไก่ฟุบ 1 0 1 1 2
115 วัดไผ่ล้อม 1 0 1 0 2
116 บ้านหนองผักบุ้ง 1 0 1 0 2
117 วัดเกาะน้อย 1 0 1 0 2
118 บ้านทุ่งพล้อ 1 0 0 2 1
119 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 1 0 0 0 1
120 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 0 1
121 วัดเตว็ดใน 1 0 0 0 1
122 บ้านนาขุนไกร 1 0 0 0 1
123 บ้านศรีสวรรค์ 1 0 0 0 1
124 บ้านโบสถ์โพธิ์ 1 0 0 0 1
125 วัดบ้านคลอง 1 0 0 0 1
126 วัดเกาะ 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองบัว 0 3 1 0 4
128 บ้านคลองแห้ง 0 3 0 0 3
129 เทวัญอำนวยวิทย์ 0 2 6 0 8
130 บ้านนา 0 2 1 0 3
131 บ้านร้องตลาด 0 2 1 0 3
132 วัดแสนตอ 0 2 0 1 2
133 บ้านดอนระเบียง 0 2 0 1 2
134 บ้านหนองหมื่นชัย 0 2 0 1 2
135 แม่สานสามัคคี 0 2 0 1 2
136 หนองช้าง 0 1 1 1 2
137 บ้านดงจันทน์ 0 1 1 0 2
138 บ้านบุ่งสัก 0 1 1 0 2
139 บ้านวังไฟไหม้ 0 1 1 0 2
140 วัดปากคลองช้าง 0 1 1 0 2
141 บ้านห้วยติ่ง 0 1 0 2 1
142 วัดศิริบูรณาราม 0 1 0 1 1
143 บ้านแม่คุ 0 1 0 1 1
144 บ้านบึงงาม 0 1 0 1 1
145 บ้านไทยชนะศึก 0 1 0 1 1
146 วัดกรงทอง 0 1 0 1 1
147 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 1 0 0 1
148 บ้านสะท้อ 0 1 0 0 1
149 วัดบ้านเหมือง 0 1 0 0 1
150 บ้านปากคลองแดน 0 0 2 1 2
151 บ้านทับผึ้ง 0 0 1 0 1
152 บ้านดงยาง 0 0 1 0 1
153 บ้านนาต้นจั่น 0 0 1 0 1
154 บ้านลำโชค 0 0 1 0 1
155 บ้านวังยายมาก 0 0 0 3 0
156 บ้านนาพง 0 0 0 2 0
157 วัดป่าถ่อน 0 0 0 2 0
158 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 1 0
159 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 1 0
160 บ้านถนนพระร่วง 0 0 0 0 0
161 บ้านบ่อแปดร้อย 0 0 0 0 0
162 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 0 0 0 0
รวม 587 344 180 198 1,309