สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสำโรง 14 3 5 22 22 7 0 0 29
2 ไชยะวิทยา 13 5 2 20 25 3 3 9 31
3 บ้านดงไทยวิทยา 9 6 1 16 11 10 2 1 23
4 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 9 5 6 20 22 6 3 3 31
5 บ้านแม่ท่าแพ 8 8 3 19 18 9 2 1 29
6 บ้านผาเวียง 8 6 1 15 15 8 1 3 24
7 บ้านกลางดง 7 8 8 23 24 10 2 3 36
8 บ้านซ่าน 6 3 1 10 12 3 0 1 15
9 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 5 4 2 11 15 2 1 2 18
10 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 5 2 4 11 20 9 8 8 37
11 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 5 2 4 11 12 8 1 4 21
12 วัดคลองกระจง 5 0 0 5 4 1 0 0 5
13 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 4 6 4 14 14 9 4 2 27
14 บ้านธารชะอม 4 4 0 8 9 4 0 2 13
15 บ้านหนองรังสิต 4 2 4 10 6 8 4 2 18
16 บ้านดอนจันทร์ 4 2 0 6 8 2 0 1 10
17 บ้านดงคู่ 4 2 0 6 5 6 1 2 12
18 บ้านสุเม่น 4 2 0 6 4 9 5 3 18
19 บ้านวังพิกุล 4 1 1 6 7 3 1 2 11
20 บ้านหนองแหน 4 1 1 6 7 0 0 0 7
21 บ้านท่ามักกะสัง 3 5 1 9 8 4 1 2 13
22 บ้านแม่เทิน 3 3 1 7 9 5 1 1 15
23 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 3 2 4 9 12 5 4 4 21
24 บ้านห้วยโป้ 3 2 3 8 5 2 6 1 13
25 บ้านบึงบอน 3 1 4 8 7 7 1 1 15
26 บ้านเตว็ดนอก 3 1 1 5 5 2 1 1 8
27 บ้านโซกม่วง 3 1 1 5 5 2 0 4 7
28 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 3 1 0 4 8 3 1 3 12
29 วัดบ้านกรุ 3 1 0 4 6 1 0 0 7
30 บ้านวังตามน 3 0 1 4 4 4 2 1 10
31 บ้านสารจิตร 2 5 3 10 10 14 4 5 28
32 บ้านลานตาเมือง 2 3 2 7 8 3 0 0 11
33 บ้านป่ากล้วย 2 2 1 5 8 4 3 2 15
34 บ้านวังลึก 2 2 1 5 6 2 1 4 9
35 บ้านห้วยไคร้ 2 2 1 5 4 2 4 3 10
36 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 2 2 1 5 4 2 0 3 6
37 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 2 2 0 4 3 0 1 1 4
38 บ้านปากคะยาง 2 1 5 8 7 4 1 4 12
39 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 2 1 1 4 7 3 0 2 10
40 ชุมชนบ้านคลองยาง 2 1 1 4 7 2 0 0 9
41 บ้านแม่ราก 2 1 1 4 5 2 1 2 8
42 วัดโบราณหลวง 2 0 2 4 5 1 0 1 6
43 บ้านวังสมบูรณ์ 2 0 2 4 3 0 2 1 5
44 บ้านโซกเปือย 2 0 0 2 5 3 0 0 8
45 ป้วยมิ้ง 2 0 0 2 4 3 0 0 7
46 อนุบาลเบญมาศ 1 4 1 6 7 3 0 0 10
47 พระหฤทัยสวรรคโลก 1 3 2 6 12 4 6 3 22
48 บ้านวังแร่ 1 3 2 6 6 1 1 3 8
49 เชิงผา 1 3 1 5 3 2 2 0 7
50 บ้านป่าเลา 1 2 3 6 5 5 3 4 13
51 บ้านสันหีบ 1 2 2 5 3 4 3 2 10
52 ไทยรัฐวิทยา 30 1 2 2 5 3 2 2 0 7
53 บ้านแม่ทุเลา 1 2 1 4 6 2 2 2 10
54 บ้านหนองบัว 1 2 0 3 9 3 2 2 14
55 วัดปากน้ำ 1 2 0 3 5 1 3 3 9
56 บ้านไทยชนะศึก 1 2 0 3 2 1 0 2 3
57 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 1 1 3 4 2 0 0 6
58 บ้านตาลพร้า 1 1 1 3 2 1 0 0 3
59 บ้านใหม่โพธิ์งาม 1 1 1 3 1 6 1 0 8
60 บ้านโคกกะทือ 1 1 0 2 5 0 1 3 6
61 บ้านสันติพิทยาคาร 1 1 0 2 3 1 1 0 5
62 สามัคคีวิทยา 1 0 2 3 2 4 1 0 7
63 บ้านตึก 1 0 1 2 6 4 1 2 11
64 บ้านปากสิน 1 0 1 2 4 3 1 3 8
65 บ้านหนองป่าตอ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
66 บ้านหนองกลับ 1 0 1 2 2 1 1 3 4
67 บ้านหนองแหน 1 0 1 2 2 0 1 1 3
68 บ้านท่าวิเศษ 1 0 1 2 1 2 1 2 4
69 บ้านขอนซุง 1 0 0 1 6 7 3 4 16
70 บ้านแม่บ่อทอง 1 0 0 1 3 1 0 1 4
71 บ้านปางสา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
72 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 0 1 2 1 1 3 4
73 มิตรภาพที่ 38 1 0 0 1 2 1 1 2 4
74 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 1 1 0 4
75 โรตารี่สวรรคโลก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านท่าชัย 1 0 0 1 2 0 0 2 2
77 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
78 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดเตว็ดใน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านป่ากุมเกาะ 0 4 6 10 12 6 6 2 24
82 บ้านหนองยาว 0 3 1 4 2 3 3 0 8
83 บ้านท่าโพธิ์ 0 2 2 4 5 4 2 3 11
84 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 2 1 3 4 1 0 0 5
85 บ้านพระปรางค์ 0 2 1 3 2 3 2 0 7
86 บ้านวังธาร 0 2 0 2 2 1 1 1 4
87 บ้านเขาเดินไพรวัน 0 1 2 3 5 0 2 3 7
88 วัดคุ้งยาง 0 1 1 2 3 1 0 3 4
89 บ้านคลองสำราญ 0 1 1 2 2 0 1 1 3
90 บ้านคลองแห้ง 0 1 1 2 0 3 0 0 3
91 บ้านดงจันทน์ 0 1 1 2 0 1 1 0 2
92 บ้านวังทอง 0 1 0 1 2 3 1 1 6
93 บ้านห้วยเจริญ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
94 วัดภูนก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 บ้านปากสาน 0 1 0 1 1 3 0 1 4
96 บ้านฝั่งหมิ่น 0 1 0 1 1 1 1 1 3
97 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 0 3 1 0 4
98 บ้านนาพง 0 1 0 1 0 1 0 2 1
99 บ้านปากคลองแดน 0 1 0 1 0 0 2 1 2
100 เทวัญอำนวยวิทย์ 0 0 3 3 0 2 6 0 8
101 บ้านดงย่าปา 0 0 2 2 2 6 0 0 8
102 บ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 2 2 2 0 2 0 4
103 บ้านหมอนสูง 0 0 2 2 2 0 1 0 3
104 วัดศิริบูรณาราม 0 0 2 2 0 1 0 1 1
105 บ้านแก่ง 0 0 1 1 3 2 4 1 9
106 วัดตลิ่งชัน 0 0 1 1 3 0 2 1 5
107 วัดวังใหญ่ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
108 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 2 3 0 6 5
109 บ้านป่าคา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
110 บ้านไม้งาม 0 0 1 1 2 0 1 1 3
111 วัดไทรย้อย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 ศึกษาเกษตรศิลป์ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
113 หาดเสี้ยววิทยา 0 0 1 1 1 1 2 0 4
114 บ้านโป่งตีนตั่ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
115 บ้านทุ่งมหาชัย 0 0 1 1 1 0 2 1 3
116 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
117 บ้านทุ่งพล้อ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
118 บ้านทับผึ้ง 0 0 1 1 0 0 1 0 1
119 บ้านวังยายมาก 0 0 1 1 0 0 0 3 0
120 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
121 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
122 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 2 2 1 6
123 วัดศรีสังวร 0 0 0 0 2 0 0 1 2
124 บ้านแม่ฮู้ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
125 บ้านราวต้นจันทน์ 0 0 0 0 1 3 3 2 7
126 บ้านเตว็ดกลาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
127 บ้านจันทโรภาส 0 0 0 0 1 1 1 0 3
128 บ้านห้วยตม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
129 บ้านดอยไก่เขี่ย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
130 บ้านแม่สำ 0 0 0 0 1 0 2 3 3
131 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
132 วัดเกาะน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
133 บ้านนาขุนไกร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านศรีสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านโบสถ์โพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 วัดบ้านคลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 วัดเกาะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
139 บ้านร้องตลาด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
140 วัดแสนตอ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
141 บ้านดอนระเบียง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
142 บ้านหนองหมื่นชัย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
143 แม่สานสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
144 หนองช้าง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
145 บ้านบุ่งสัก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านวังไฟไหม้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
147 วัดปากคลองช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
148 บ้านห้วยติ่ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
149 บ้านแม่คุ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
150 บ้านบึงงาม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
151 วัดกรงทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
152 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 บ้านสะท้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 วัดบ้านเหมือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
155 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านนาต้นจั่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 บ้านลำโชค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 วัดป่าถ่อน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
159 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านถนนพระร่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 บ้านบ่อแปดร้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 221 171 152 544 635 354 180 203 1,169