สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุโขทัย เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีสำโรง 14 3 5 22 22 6 0 0 28
2 บ้านดงไทยวิทยา 9 6 1 16 11 9 2 1 22
3 บ้านผาเวียง 8 5 1 14 14 8 1 3 23
4 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 8 4 6 18 20 6 3 3 29
5 บ้านกลางดง 6 8 7 21 21 10 2 3 33
6 บ้านแม่ท่าแพ 5 6 2 13 12 9 2 1 23
7 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 5 4 2 11 15 2 1 2 18
8 บ้านซ่าน 5 3 1 9 11 3 0 1 14
9 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 5 2 4 11 12 8 1 4 21
10 วัดคลองกระจง 5 0 0 5 4 1 0 0 5
11 อนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 4 5 4 13 14 8 4 2 26
12 ไชยะวิทยา 4 5 2 11 18 3 3 6 24
13 บ้านธารชะอม 4 4 0 8 9 4 0 2 13
14 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 4 2 4 10 19 9 8 8 36
15 บ้านหนองรังสิต 4 2 4 10 6 8 4 2 18
16 บ้านดงคู่ 4 2 0 6 5 6 1 2 12
17 บ้านสุเม่น 4 2 0 6 4 9 5 3 18
18 บ้านวังพิกุล 4 1 1 6 7 3 1 2 11
19 บ้านท่ามักกะสัง 3 5 1 9 8 4 1 2 13
20 บ้านแม่เทิน 3 3 1 7 9 5 1 1 15
21 บ้านห้วยโป้ 3 2 3 8 5 2 6 1 13
22 บ้านบึงบอน 3 1 4 8 7 7 1 1 15
23 บ้านเตว็ดนอก 3 1 1 5 5 2 1 1 8
24 บ้านโซกม่วง 3 1 1 5 5 2 0 4 7
25 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 3 1 0 4 8 3 1 3 12
26 วัดบ้านกรุ 3 1 0 4 6 1 0 0 7
27 บ้านสารจิตร 2 5 3 10 10 14 4 5 28
28 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 2 2 4 8 11 5 4 4 20
29 บ้านป่ากล้วย 2 2 1 5 8 4 3 2 15
30 บ้านห้วยไคร้ 2 2 1 5 4 2 4 3 10
31 บ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) 2 2 1 5 4 2 0 3 6
32 วัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร) 2 2 0 4 3 0 1 1 4
33 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 2 1 1 4 7 3 0 2 10
34 ชุมชนบ้านคลองยาง 2 1 1 4 7 2 0 0 9
35 บ้านวังลึก 2 1 1 4 6 1 1 4 8
36 วัดโบราณหลวง 2 0 2 4 5 1 0 1 6
37 บ้านวังสมบูรณ์ 2 0 2 4 3 0 2 1 5
38 ป้วยมิ้ง 2 0 0 2 4 3 0 0 7
39 บ้านวังตามน 2 0 0 2 3 3 2 1 8
40 อนุบาลเบญมาศ 1 4 1 6 7 3 0 0 10
41 พระหฤทัยสวรรคโลก 1 3 2 6 12 4 6 3 22
42 บ้านลานตาเมือง 1 3 2 6 7 3 0 0 10
43 บ้านวังแร่ 1 3 2 6 6 1 1 3 8
44 บ้านป่าเลา 1 2 3 6 5 5 3 4 13
45 บ้านสันหีบ 1 2 2 5 3 4 3 2 10
46 ไทยรัฐวิทยา 30 1 2 2 5 3 2 2 0 7
47 บ้านหนองบัว 1 2 0 3 9 3 2 2 14
48 บ้านแม่ราก 1 1 1 3 4 2 1 2 7
49 บ้านตาลพร้า 1 1 1 3 2 1 0 0 3
50 วัดปากน้ำ 1 1 0 2 5 0 3 3 8
51 บ้านโคกกะทือ 1 1 0 2 5 0 1 3 6
52 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1 1 0 2 3 2 0 0 5
53 บ้านปากคะยาง 1 0 4 5 5 3 1 3 9
54 บ้านตึก 1 0 1 2 6 4 1 2 11
55 บ้านปากสิน 1 0 1 2 4 3 1 3 8
56 บ้านหนองป่าตอ 1 0 1 2 3 0 0 1 3
57 บ้านหนองแหน 1 0 1 2 2 0 1 1 3
58 บ้านใหม่โพธิ์งาม 1 0 1 2 1 5 1 0 7
59 บ้านท่าวิเศษ 1 0 1 2 1 2 1 2 4
60 บ้านขอนซุง 1 0 0 1 6 7 3 4 16
61 บ้านโซกเปือย 1 0 0 1 3 3 0 0 6
62 บ้านแม่บ่อทอง 1 0 0 1 3 1 0 1 4
63 บ้านปางสา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
64 บ้านวัดโบสถ์ 1 0 0 1 2 1 1 3 4
65 มิตรภาพที่ 38 1 0 0 1 2 1 1 2 4
66 บ้านท่าทอง (อุดมวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 1 1 0 4
67 โรตารี่สวรรคโลก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
68 บ้านท่าชัย 1 0 0 1 2 0 0 2 2
69 บ้านหนองกลับ 1 0 0 1 1 1 1 3 3
70 วัดไผ่ล้อม 1 0 0 1 1 0 1 0 2
71 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 บ้านไผ่ตะล่อม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 วัดเตว็ดใน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านป่ากุมเกาะ 0 4 6 10 12 6 6 2 24
75 บ้านหนองยาว 0 3 1 4 2 3 3 0 8
76 เชิงผา 0 3 1 4 2 2 2 0 6
77 บ้านท่าโพธิ์ 0 2 2 4 5 4 2 3 11
78 บ้านแม่ทุเลา 0 2 1 3 5 2 2 2 9
79 หมอนสูงประชาสรรค์ 0 2 1 3 4 1 0 0 5
80 บ้านพระปรางค์ 0 2 1 3 2 3 2 0 7
81 บ้านดอนจันทร์ 0 2 0 2 4 2 0 1 6
82 บ้านวังธาร 0 2 0 2 2 1 1 1 4
83 บ้านเขาเดินไพรวัน 0 1 2 3 5 0 2 3 7
84 วัดคุ้งยาง 0 1 1 2 3 1 0 3 4
85 บ้านคลองสำราญ 0 1 1 2 2 0 1 1 3
86 บ้านคลองแห้ง 0 1 1 2 0 3 0 0 3
87 บ้านดงจันทน์ 0 1 1 2 0 1 1 0 2
88 บ้านสันติพิทยาคาร 0 1 0 1 2 1 1 0 4
89 บ้านห้วยเจริญ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
90 วัดภูนก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านปากสาน 0 1 0 1 1 3 0 1 4
92 บ้านฝั่งหมิ่น 0 1 0 1 1 1 1 1 3
93 บ้านหนองบัว 0 1 0 1 0 3 1 0 4
94 บ้านปากคลองแดน 0 1 0 1 0 0 2 1 2
95 บ้านนาพง 0 1 0 1 0 0 0 2 0
96 เทวัญอำนวยวิทย์ 0 0 3 3 0 2 6 0 8
97 บ้านดงย่าปา 0 0 2 2 2 6 0 0 8
98 บ้านหนองอ้อ(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 2 2 2 0 2 0 4
99 บ้านหมอนสูง 0 0 2 2 2 0 1 0 3
100 สามัคคีวิทยา 0 0 2 2 1 4 1 0 6
101 วัดศิริบูรณาราม 0 0 2 2 0 1 0 1 1
102 บ้านแก่ง 0 0 1 1 3 2 4 1 9
103 วัดตลิ่งชัน 0 0 1 1 3 0 2 1 5
104 วัดวังใหญ่ 0 0 1 1 3 0 0 1 3
105 บ้านหัวฝาย 0 0 1 1 2 3 0 6 5
106 บ้านป่าคา 0 0 1 1 2 1 0 1 3
107 บ้านไม้งาม 0 0 1 1 2 0 1 1 3
108 วัดไทรย้อย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
109 ศึกษาเกษตรศิลป์ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
110 หาดเสี้ยววิทยา 0 0 1 1 1 1 2 0 4
111 บ้านโป่งตีนตั่ง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
112 บ้านทุ่งมหาชัย 0 0 1 1 1 0 2 1 3
113 บ้านศาลาไก่ฟุบ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
114 บ้านทุ่งพล้อ 0 0 1 1 1 0 0 2 1
115 บ้านทับผึ้ง 0 0 1 1 0 0 1 0 1
116 บ้านวังยายมาก 0 0 1 1 0 0 0 3 0
117 บ้านแสงสว่าง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
118 บ้านเขาทอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
119 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 2 2 1 6
120 บ้านวังทอง 0 0 0 0 2 2 1 1 5
121 วัดศรีสังวร 0 0 0 0 2 0 0 1 2
122 บ้านแม่ฮู้ 0 0 0 0 1 4 0 0 5
123 บ้านราวต้นจันทน์ 0 0 0 0 1 3 3 2 7
124 บ้านเตว็ดกลาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 บ้านจันทโรภาส 0 0 0 0 1 1 1 0 3
126 บ้านห้วยตม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
127 บ้านดอยไก่เขี่ย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 บ้านแม่สำ 0 0 0 0 1 0 2 3 3
129 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 วัดเกาะน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
131 บ้านนาขุนไกร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านศรีสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านโบสถ์โพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 วัดบ้านคลอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 วัดเกาะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านนา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
137 บ้านร้องตลาด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
138 วัดแสนตอ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
139 บ้านดอนระเบียง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
140 บ้านหนองหมื่นชัย 0 0 0 0 0 2 0 1 2
141 แม่สานสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 1 2
142 หนองช้าง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
143 บ้านบุ่งสัก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
144 บ้านวังไฟไหม้ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
145 วัดปากคลองช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านห้วยติ่ง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
147 บ้านแม่คุ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
148 บ้านบึงงาม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 บ้านไทยชนะศึก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
150 วัดกรงทอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
151 บ้านธารน้ำทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 บ้านสะท้อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 วัดบ้านเหมือง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 บ้านดงยาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านนาต้นจั่น 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 บ้านลำโชค 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 วัดป่าถ่อน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
158 บ้านห้วยหยวก 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 บ้านเกาะน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 บ้านถนนพระร่วง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 บ้านบ่อแปดร้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 หนองอ้อบำเพ็ญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 158 145 489 587 344 180 198 1,111