หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 2 7 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 2 7 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 2 7 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
ดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
ดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
ดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทักษิเณ ชั้น 3 ห้อง ดอกเสี้ยว 9 ต.ค. 2556 08.30-16.30
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ทักษิเณ ชั้น 3 ห้อง ดอกเสี้้ยว 9 ต.ค. 2556 08.30-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) หอประชุม ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) หอประชุม ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 09.00-10.30
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) หอประชุม ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) หอประชุม ชั้น 1 7 ต.ค. 2556 10.30-12.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 3 9 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 3 9 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 3 9 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุม ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]