หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ ชั้น ป.4-6 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ ชั้น ป.4-6 ห้อง 09.00-12.00 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) ชั้น ป.4-6 ห้อง ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) 7 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) 7 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องสมุด ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องป.6/4 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องป.6/4 7 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องสมุด ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องป.6/5 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องป.6/5 7 ต.ค. 2556 13.00-15.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) ชั้น ป.4-6 ห้อง ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์ (ข้างห้องสมุด) 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
13 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอม1 7 ต.ค. 2556 8.30-11.30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสมุด ชั้น ป.4-6 ห้อง ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสมุด ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ ชั้น ป.4-6 ห้อง ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ ชั้น ม.1-3 ห้อง ลานเอนกประสงค์หน้าห้องสหกรณ์ 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น ป.4-6 ห้อง 09.00-12.00 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.6/5 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-13.30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-11.30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
22 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น 3 ห้อง คอม1 7 ต.ค. 2556 08.30-11.30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
23 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น 3 ห้อง คอม1 7 ต.ค. 2556 08.30-10.30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
24 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น 3 ห้อง พระพุทธ 7 ต.ค. 2556 8.30-12.00
-
25 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-13.30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
26 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ชั้น 3 ห้อง คอม2 7 ต.ค. 2556 08.30-11.30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
27 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-13,30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
28 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง คอม2 7 ต.ค. 2556 08.30-11.30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
29 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-11.30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
30 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) ห้องคอม 1 ชั้น 3 8 ต.ค. 2556 8.30-11.30 โปรแกรมที่ใช้แข่งขันให้ใส่แผ่น CD/DVD ห้ามใช้แฟลชไดร์ฟ
31 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง พระพุทธศาสนา 8 ต.ค. 2556 8.30-9.30
-
32 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง พระพุทธศาสนา 8 ต.ค. 2556 9.30-10.30
-
33 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง พระพุทธศาสนา 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00
-
34 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (ใหม่) อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง พระพุทธศาสนา 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]