หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09:00-16:00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
09:00-16:00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/3 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-16.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.2/3 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-16.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.2/4 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.2/5 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 6 - 6
09.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.2/1 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 7 - 7
09.00-16.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.2/2 7 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 8 - 8
09.00-16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/5 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
-
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้องประชุมชั้น 1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 11 - 11
09:00-16:00
-
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-16.00
-
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 13 - 13
09.00-16.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
-
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 15 - 15
09.00-16.00
-
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) ห้อง ป.1/4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 16 - 16
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]